OGŁOSZENIA na świętego Szczepana – 26 XII 2023 roku

 1. Wizyta duszpasterska w parafii rozpocznie się w środę, 27 grudnia. Plan wizyty duszpasterskiej na najbliższy tydzień przedstawia się następująco:
  Środa 27.12.2023 od godz. 13.00
  1. Lenartowicza 22 – od klatki pierwszej
  2. Lenartowicza 34a, 36a, 36b, 36c, 36e, 22 – od ostatniej klatki
  3. Jutrzenki 3 – od klatki pierwszej
  4. Jutrzenki 3 – od klatki ostatniej
  Czwartek 28.12.2023 od godz. 13.00
  1. Jutrzenki 25, 27
  2. Jutrzenki 21, 23
  3. Lenartowicza 7, 8, 9, 12, 13
  4. Lenartowicza 16, 21, 23, 25, 27
  Piątek 29.12.2023 od godz. 13.00
  1. Lenartowicza 29, 33
  2. Lenartowicza 35, 39
  3. Lenartowicza 37, 38
  4. Lenartowicza 19a, 19, 30, 34
  Sobota 30.12.2023 od godz. 9.00
  1. Podgórze 26, 6, 8, 4
  2. Podgórze 9A, 11 A, 11
  3. Podgórze 13, 14, Jutrzenki 29
  4. Jutrzenki 17, 19
 2. Duszpasterze zaniosą do domów modlitwę i błogosławieństwo. Chcielibyśmy, aby mające miejsce po wspólnej modlitwie spotkania w domach stały się okazją do wzajemnego słuchania, wymiany spostrzeżeń, dzielenia się swoim życiem, a ostatecznie do doświadczenia jedności we wspólnocie Kościoła. W odwiedzinach parafian wezmą udział kapłani posługujący w tutejszym kościele. Ufamy, że z wieloma uda nam się spotkać. Prosimy o czujność w oczekiwaniu na księdza, tak aby nie pominąć nikogo, kto chce się spotkać z kapłanem. Szczególnej Waszej trosce polecamy naszych ministrantów i lektorów, którzy towarzyszą księdzu w czasie kolędy…
  Wizyta duszpasterska rozpoczyna się w dni powszednie o godz. 13.00, a w sobotę o godz. 9.00.
  Prosimy, aby w domu zgromadziła się możliwie cała rodzina.
 3. Ofiary składane przy okazji wizyty duszpasterskiej będą również przeznaczone na cele parafialne i diecezjalne.
 4. Podczas trwania wizyty duszpasterskiej wieczorami będzie posługiwał jeden duszpasterz. Z tego powodu sakrament pojednania będzie sprawowany przed Mszą św. o godz. 17.40 lub w razie potrzeby bezpośrednio po zakończeniu Mszy św. Wodę święconą, do poświęcenia mieszkań, możemy zabrać z przedsionka kościoła.
 5. W najbliższy czwartek, z powodów losowych nie będzie czynna kancelaria i nie będzie adoracji Najświętszego Sakramentu po wieczornej Mszy św.
 6. Przy wyjściu z kościoła zostały położone niewielkie plakaty przeznaczone do umieszczenia na klatce schodowej. Mieszkańców prosimy o wywieszenie tej informacji z wypisaną przez siebie datą kolędy na klatce schodowej tak, aby wiadomość o wizycie duszpasterskiej dotarła możliwie do wszystkich parafian.