Proboszcz – ks. kanonik Stanisław Wójcik

Wikariusz – ks. Jakub Krupa

Wikariusz – ks. Marcin Pomper

Wikariusz – ks. Krzysztof Rębisz

Rezydent – ks. Zbigniew Paprocki

 

+ ks. Prałat Józef Szczypta

ks. Józef Szczypta

ks. Józef Szczypta

Urodzony 08.01.1938 roku w Załucznem.

Święcenia kapłańskie przyjął 17 czerwca 1962 roku w parafii Najświętszego Salwatora w Krakowie.

Od 18.06.1976 roku Rektor Ośrodka Duszpasterskiego.

Od 19.03.1983 roku Proboszcz parafii św. Józefa.

Od stycznia 1999 roku Dziekan dekanatu Wschód.

Od 13.03.1997 roku Kapelan Honorowy Ojca Św. (Prałat).

Od sierpnia 2013 roku emerytowany proboszcz parafii św. Józefa.

+Zmarł 27 lutego 2015 roku.