Sakrament bierzmowania w naszej parafii jest udzielany co dwa lata uczniom klas trzecich gimnazjum i pierwszych szkół średnich. Przygotowanie odbywa się w szkole oraz przy parafii i trwa od września do czerwca. W szkole młodzież zdobywa wiedzę, a w parafii uczestniczy w spotkaniach formacyjnych (dwa razy w miesiącu). Obowiązkiem kandydata do bierzmowania jest posiadanie indeksu, w którym odnotowuje się uczestnictwo w spotkaniach formacyjnych, comiesięczną spowiedź, mszę świętą niedzielną i świąteczną, nabożeństwa roku liturgicznego oraz oceny z wiedzy religijnej otrzymywane w szkole.

Świadek bierzmowania musi spełniać następujące warunki:

  1. Ma ukończony 16 rok życia
  2. Sam przyjął sakramenty wtajemniczenia (chrzest, Eucharystia, bierzmowanie)
  3. Prowadzi życie zgodne z wiarą, czyli może przystąpić do sakramentu pokuty i Eucharystii

Jeśli świadek jest spoza parafii musi dostarczyć zaświadczenie, że może spełniać taką funkcję.

Dorosłych, którzy nie przyjęli jeszcze tego sakramentu, a chcą to uczynić, prosimy, by zgłaszali się w kancelarii parafialnej odpowiednio wcześniej.