Sakrament chrztu udzielany jest w każdą trzecią niedzielę miesiąca o godzinie 11.30, a w Boże Narodzenie i Wielkanoc na dodatkowej mszy świętej o godzinie 13.00. W szczególnych sytuacjach termin chrztu można ustalić indywidualnie.

Chrzest zgłaszają rodzice dziecka odpowiednio wcześniej w kancelarii. Przy zapisie dziecka do chrztu potrzebne są następujące dokumenty:

  1. Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
  2. Świadectwo ślubu rodziców, jeśli odbył się poza parafią

Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby, które:

  1. Ukończyły 16 rok życia
  2. Przyjęły sakrament bierzmowania
  3. Są praktykującymi katolikami i mogą przystąpić do sakramentu pokuty i Eucharystii

Chrzestni, którzy pochodzą z innej parafii, dostarczają zaświadczenie, że mogą pełnić tę funkcję ze swojej macierzystej parafii.
Przygotowanie do sakramentu chrztu dla rodziców i chrzestnych odbywa się w sobotę przed trzecią niedzielą o godzinie 17.00 w kancelarii.
Wszystkie zmiany terminu dotyczące przygotowania rodziców i chrzestnych do sakramentu chrztu podawane są w ogłoszeniach parafialnych.