• 18.VI.1976r. J.Em. ks. kard. Karol Wojtyła ustanawia ośrodek duszpasterski na Złotych Łanach.
  • 29.IX – 1.X.1978 J. Em. ks. kard. Karol Wojtyła błogosławi rodzącej się parafii podczas wizytacji kanonicznej – ostatniej przed wyjazdem na konklawe.
  • 1.V.1982 J. Em. ks. kard. Franciszek Macharski poświęca plac pod budowę kościoła, sal katechetycznych i plebanii.
  • 19.III.1983 Dekretem (nr 785) J. Em. ks. kard. Franciszek Macharski eryguje parafię pw. św. Józefa.
  • 24.IX.2000 W roku Wielkiego Jubileuszu chrześcijaństwa J. Em. ks. bp Tadeusz Rakoczy, ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej, konsekrował tutejszą świątynię.

 

HISTORIA PARAFII NA ZŁOTYCH ŁANACH

„…Odkąd dane mi było posługiwać Księdzu Kardynałowi Wojtyle, jako Jego sekretarz zawsze widziałem jak bardzo troszczył się o sprawy duszpasterstwa na nowych osiedlach archidiecezji krakowskiej, jak bardzo przeżywał sprawy budowy Kościoła Arki Pana w Nowej Hucie Bieńczycach, czy w Mistrzejowicach.

Przedmiotem troski Księdza Kardynała było również osiedle Złote Łany. W planach Księdza Kardynała było, aby na te osiedla posłać duszpasterzy, którzy utworzą wspólnoty parafialne bez Kościołów i dopiero te wspólnoty upomną się o swoje prawa u ówczesnych rządzących…”

Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz

Pierwsza salka katechetyczna na Złotych Łanach
(ul. Lenartowicza 36 B)

W czerwcu 1971 roku do parafii pw. Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej zostaje skierowany ks. Stanisław Maślanka.
„…Tam, niedaleko powstaje duże, robotnicze osiedle. Stworzy tam Ksiądz punkt katechetyczny, bo teraz nie ma tam niczego…” – te słowa ma wypowiedzieć Kardynał Karol Wojtyła do ks. Stanisława Maślanki informując go o nowych zadaniach.
Ks. Stanisław chodzi między blokami po budującym się jeszcze osiedlu i szuka ludzi. W końcu trafia do prywatnego domu Anny i Frydolina Glądysów, gdzie wkrótce powstanie pierwszy punkt katechetyczny na osiedlu Złote Łany.

Na Złotych Łanach powstaje Zespół Duszpasterski

W 1975 roku do ks. Stanisława Maślanki dołącza kolejny wikary z parafii Opatrzności Bożej – ks. Józef Pilch. Na Złotych Łanach powstają nowe bloki. Według dostępnych danych na osiedlu mieszka już 16 tys. ludzi, w ogromnej większości wierzących (w tym 2,5 tys. dzieci). W czerwcu 1976 roku na Złote Łany przyjeżdża ks. Józef Szczypta, a 14 kwietnia 1976 roku już oficjalnie zaczyna funkcjonować ośrodek duszpasterski, który tworzą: ks. Józef Szczypta, ks. Stanisław Maślanka oraz ks. Józef Pilch. Tymczasowym ośrodkiem duszpasterskim zostaje ustanowiona kaplica Sióstr CBM przy ul. Greczki 20.

Druga salka katechetyczna na Złotych Łanach
(ul. Lelewela 40)

Potrzeby duszpasterskie na Złotych Łanach są ogromne. Rośnie liczba dzieci, powstają nowe bloki. W tym celu do swojego domu rodzinnego przy ul. Lelewela 40 zostaje ściągnięty kapłan diecezji częstochowskiej ks. Leopold Sokołowski, który formalnie ma się zaopiekować swoimi rodzicami. W rzeczywistości od 16 września 1977 roku na Złotych Łanach zaczyna funkcjonować druga salka katechetyczna. Co ciekawe w sąsiednich blokach, obok salki mieszkają kapłani. Ks. Józef Szczypta w bloku przy ul. Lelewela 34/21 oraz w bloku przy ul. Lelewela 36 ks. Stanisław Maślanka i ks. Józef Pilch.

Józef Jarosz, Barbara Zolich, Joanna Jachnicka, Henryk Kociołek i wielu, wielu innych, aż 124 razy chodzili do władz krajowych, miejskich, wojewódzkich i partyjnych z prośbą o uzyskanie zezwolenia na budowę kościoła. Podczas najbardziej spektakularnej delegacji, 9 listopada 1978 roku Józef Jarosz wdarł się do gabinetu I sekretarza KC PZPR – Edwarda Gierka. Złożył tam petycję oraz 4237 podpisów mieszkańców Złotych Łanów ws. zezwolenia na budowę kościoła. Oprócz Józefa Jarosza w tej delegacji uczestniczyli również: Joanna Jachnicka, Barbara Zolich, ks. Józef Szczypta oraz ks. Stanisław Maślanka.

Wizytacja kanoniczna
Kardynała Karola Wojtyły
na Złotych Łanach
(29 września – 1 października 1978)

„…To gwałtownie rozrastające się osiedle mieszkaniowe, związane w znacznej mierze z bielską fabryką samochodów FSM domaga się odrębnego duszpasterstwa oraz odrębnego kościoła…”
„…Cały problem duszpasterstwa na Złotych Łanach oraz starań o budowę kościoła został poruszony we wstępnym kazaniu jakie wygłosiłem koncelebrując Mszę Św. z ks. Biskupem, ks. Dziekanem, ks. Szczyptą i ks. Maślanką. Ten ostatni pierwszy torował drogę katechizacji i duszpasterstwa na tym osiedlu…”
„…Dawno pragnąłem tej wizytacji…”

Kardynał Karol Wojtyła

Wierni ze Złotych Łanów odmawiają Anioł Pański pod gabinetem Wojewody Bielskiego
(6 maja 1980)

Cały czas trwają delegacje wiernych, którym przewodzi Józef Jarosz. Najliczniejsza delegacja nr 113 ma miejsce 6 maja 1980 roku, uczestniczy w niej około 50 osób. Wojewoda nie chce przyjąć przedstawicieli mieszkańców do swojego gabinetu. W końcu o godzinie 12:00 mieszkańcy zaczynają odmawiać Anioł Pański, który zainicjowała Władysława Bojarska. Anioł Pański działa. Jeszcze w tym samym roku, 14 października duszpasterstwo na Złotych Łanach otrzymuje upragniony teren pod budowę Kościoła i salek katechetycznych. Formalnej zgody na budowę jeszcze nie ma.

Złote Łany otrzymują zgodę na budowę kościoła
(9 luty 1981)

Po 124 delegacjach wiernych, po osobistych interwencjach i wielu pismach Kardynała Karola Wojtyły, a następnie Papieża Jana Pawła II do ośrodka duszpasterskiego na Złotych Łanach przychodzi upragniona decyzja Wojewody Bielskiego. W kwietniu przychodzi jeszcze „Informacja o terenie”.
Wygrywa Boża sprawa! Można budować kościół.

Rusza budowa. Wkrótce zostaje również oficjalnie erygowana parafia pw. Św. Józefa w Bielsku-Białej – os. Złote Łany
(19 marca 1983)

 

Opracowanie: Maksymilian Pryga