Urodził się 22.12.1904 r. w Berdyczowie. W 1931 r. został kapłanem. Był duszpasterzem w Rabce i w Suchej Beskidzkiej, a w 1936r. wyjechał do Łucka.

W czasie wojny ofiarnie pomagał potrzebującym. Blisko 14 lat spędził w radzieckich więzieniach i łagrach. Tam, po kilkunastogodzinnej pracy odwiedzał chorych, umacniał współwięźniów w wierze i nadziei, udzielał sakramentów, prowadził rekolekcje, niósł pociechę. W 1954 r. został karnie zesłany do Karagandy. Tam prowadził tajne duszpasterstwo. Odbywał też wyprawy misyjne do odległych republik. Trzykrotnie przyjeżdżał do Polski, lecz mimo nalegań przyjaciół i bardzo złego stanu zdrowia, nie zdecydował się pozostać w ojczyźnie, gdyż wiedział, że w Związku Radzieckim brak kapłanów. Tam pragnął pozostać aż do śmierci i pełnił swą posługę nawet w chorobie. Zmarł w Karagandzie 3 grudnia 1974 r.

Jego beatyfikacja odbyła się w Karagandzie 11 września 2016 roku.

Błogosławiony Księże Władysławie

módl się za nami!

Modlitwa o łaski za wstawiennictwem Bł. Ks. Władysława

Boże Ojcze,

który zleciłeś duszpasterską posługę

Twemu Słudze Ks. Władysławowi

nawet w więzieniach i łagrach,

obdarzając go wielką wiarą,

odwagą i przebaczającą miłością,

udziel i mnie tych samych darów

potrzebnych do życia Ewangelią

we współczesnym świecie.

Za przyczyną Twego Sługi

wysłuchaj moją modlitwę i obdarz mnie łaską,

której tak bardzo potrzebuję.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

„Cieszę się, że postać tego bohaterskiego kapłana nie idzie w zapomnienie. Bogu dziękuję, że mogłem go osobiście poznać, budować się jego świadectwem i wspierać w każdy możliwy w tamtych czasach sposób. Nigdy oprócz modlitwy nie prosił o nic dla siebie, ale zawsze był otwarty na wszyst­ko , co mogło dać oparcie w wierze i w cierpieniu tym, których Pan Bóg powierzył jego pieczy.”
Jan Paweł II

Proces Kanonizacyjny Ks. Władysława Bukowińskiego rozpoczął się 19 czerwca 2006r. 22 stycznia 2015r. Papież Franciszek wydał dekret o heroiczności cnót, a 15 grudnia tegoż roku zatwierdził cud za przyczyną Ks. Władysława.

„Sam miałem szczęście znać go osobiście i podziwiać jego głęboką wiarę, mądre słowo, niezachwianą ufność w potęgę Bożą.”
Jan Paweł II

„Jemu i tym wszystkim, którzy zakończyli swoje życie wśród trudów i prześladowań pragnę w imieniu całego Kościoła złożyć hołd.”
Jan Paweł II

„Cieszę się, że pozostaje on w pamięci wielu, jako heroiczny świadek Chrystusa…”
Jan Paweł II

„…pasterz tych, którzy doświadczali prześladowań z powodu wiary i pochodzenia.”
Jan Paweł II

„Nigdy ich nie opuścił. Dobrowolnie poszedł na zesłanie, aby dzielić ich los.”
Jan Paweł II

„Podziwiałem jego oddanie i duszpasterski zapał.”
Jan Paweł II

„Nie straszne mu były przeciwności, a nawet więzienie, byle tylko uciśniony Lud Boży mógł czerpać z je­go posługi.”
Jan Paweł II

„…niezapomniany ks. Władysław Bukowiński, którego wielokrotnie spotykałem i zawsze podziwiałem za kapłańską wierność i apostolski zapał.”
Jan Paweł II

„Był szczególnie związany z Karagandą (…) w latach komunizmu pełnił w tym mieście swoją posługę.”
Jan Paweł II

„opowiadał mi o życiu was wszystkich.”
Jan Paweł II

Teksty zaczerpnięte z listu Jana Pawła II na Sympozjum w Karagandzie oraz z przemówienia do Polaków w czasie wizyty Ojca Św. w Kazachstanie.