4.04.2020 – Nabożeństwo pierwszosobotnie

Wynagradzanie Niepokalanemu Sercu Maryi jest kluczem do otwarcia wielkiego upustu Bożych łask!

 

W Fatimie Pan Bóg dał nam plan ratunkowy dla świata –

jak pisał w swym komentarzu teologicznym do III Tajemnicy Fatimskiej kard. Ratzinger „ku zaskoczeniu ludzi z anglosaskiego i niemieckiego kręgu kulturowego” jest nim kult Niepokalanego Serca Maryi” (Orędzie fatimskie, s. 39)

S. Łucja: „Bóg jest jedynym, który może nas uratować. Chce to uczynić za pośrednictwem Niepokalanego Serca Maryi, naszej niebieskiej Matki, która jest taka dobra! Jej serce jest pewnym, bezpiecznym schronieniem. Cześć oddawana Niepokalanemu Sercu Maryi jest środkiem zbawienia na trudne czasy Kościoła i świata” (Apostolat na Krzeptówkach N. I, s. 14).

Ci, którzy będą żyć nabożeństwem do Niepokalanego Serca Maryi będą prawdziwie nawróceni i poświęceni Bogu, ci stanowić będą „nowe pokolenie, które zwycięży zło”! (Apele orędzia fatimskiego, s. 130).

Siostra Łucja mówi, że to „nowe pokolenie” jest pokoleniem Niepokalanego Serca”. (Apele, s. 131). A „Maryja jest jego Matką” (Apele, s. 130).

Co możemy uczynić?

Maryja w Fatimie prosi o odprawianie nabożeństwa I sobót miesiąca jako wynagrodzenia za grzechy świata. ”Dopóki ludzkość nie chwyci za różaniec i nie zacznie żyć nabożeństwem pierwszych sobót, dopóty nie staniemy się świadkami nadejścia wiosny chrześcijaństwa i cywilizacji miłości. (Siostra Łucja, „Apele orędzia fatimskiego”)

20 czerwca 1939 roku s.Łucja pisała:  „Najświętsza Maryja Panna obiecała odłożyć bicz wojny na później, jeśli to nabożeństwo będzie propagowane i praktykowane”. Możemy dostrzec, że odsuwa Ona tę karę stosownie do wysiłków, jakie są podejmowane, by je propagować. Podkreślone zostało tutaj znaczenie wolności człowieka: przyszłość nie jest nieodwołalnie przesądzona. Przyszłość jest warunkowa i zależy od naszej współpracy z Bogiem!

W naszej parafii odprawiamy nabożeństwa I soboty od 2009 roku w każdą I sobotę po Mszy Św. o godz. 7.00

Zapraszamy Cię do dołączenia do tej tak ważnej modlitwy – tym razem poprzez Internet!

Warunki nabożeństwa: ofiarowanie w intencji zadośćuczynienia Niepokalanemu Sercu Maryi spowiedzi, komunii św. w I sobotę, odmówienie jednej części różańca i 15-minutowego rozmyślania nad tajemnicami różańcowymi. (W zaistniałej sytuacji będzie to komunia św. duchowa)

Poniżej zamieszczamy także tekst 15-minutowego rozmyślania:

 

Medytacja: J 19, 31 -37 Przebite Serce Jezusa

Dzisiaj rozważać będziemy tajemnicę Bożego Serca. Pomyślmy, jak to jest, gdy BOGU PĘKA SERCE. Jak to jest, kiedy człowiek przebija Bogu serce? To jest straszne, że człowiek może przebić serce Boga. Co się dzieje wtedy w Bogu? Opowiada o tym św. Jan.

Jan stał pod krzyżem i patrzył. Mówi: „Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: Będą patrzeć na Tego, którego przebili (Za 12,10)”. To Słowo z Księgi proroka Zachariasza przeprowadziło Jana przez moment śmierci Jezusa. Dopiero teraz na Golgocie Jan wie, co to Słowo oznacza. W ten sposób może patrzeć na rzeczywistość tylko człowiek, który ma Słowo w swoim sercu.

Ale to zdanie w Księdze Zachariasza poprzedza inne: „Na cały Dom Dawida i mieszkańców Jerozolimy wyleję Ducha łaski i przebłagania i będą wpatrywali się we Mnie, którego przebili”. A w rozdziale 13 czytamy: „W dniu tym otwarte będzie źródło na obmycie grzechu i zmazy”.

Jan stojąc pod krzyżem widzi więc, że wypełnia się to Słowo o przebiciu serca Boga i że z niego wytryskuje źródło. Jan daje świadectwo o tym, że gdy człowiek przebija Bogu serce, to z niego wytryskuje źródło – krew i woda na obmycie grzechów człowieka. Bóg nie może pogodzić się z tym ,że człowiek zrywa z nim relację! I natychmiast ofiarowuje człowiekowi Swojego Ducha!

Jan stojąc pod krzyżem widzi, jak żołnierz przebija serce Jezusa na dowód, że Bóg umarł. To właśnie na tego żołnierza jako na pierwszego spływa strumień łaski i doświadcza wylania Ducha – jak relacjonuje św. Marek, żołnierz ów mówi: „Prawdziwie ten człowiek był Synem Bożym” (Mk 15,39).

Jan doświadcza Boga, który jest Miłością niezrozumiałą, nieprzewidywalną, Miłością, która idzie najdalej, jak to jest możliwe. Bóg kocha tym więcej, im bardziej jest odrzucony, przebity…

Stańmy teraz pod krzyżem oddając Jezusowi siebie i przynosząc naszych braci i nasze siostry, wszystkich, którzy potrzebują napić się z tego źródła, choć może o tym nie wiedzą. Błagajmy Jezusa, aby w swojej Krwi zanurzył nas samych, nasze rodziny, naszą parafię, ojczyznę, Kościół i cały świat.

Wparujmy się w Tego, którego przebiliśmy naszymi grzechami, przepraszajmy naszego Zbawiciela za grzechy świata, ale pójdźmy jeszcze krok dalej – dotknijmy koniecznie rany Serca Jezusa aby doświadczyć Jego Miłości i przebaczenia!

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o Fatimie i nabożeństwie I sobót polecamy www:

www.soboty.pl www.pierwszesoboty.pl www.sekretariatfatimski.pl