Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca

 

Wynagradzanie Niepokalanemu Sercu Maryi jest kluczem do otwarcia wielkiego upustu Bożych łask!

W Fatimie Pan Bóg dał nam plan ratunkowy dla świata – jak pisał w swym komentarzu teologicznym do III Tajemnicy Fatimskiej kard. Ratzinger „ku zaskoczeniu ludzi z anglosaskiego i niemieckiego kręgu kulturowego” jest nim kult Niepokalanego Serca Maryi” (Orędzie fatimskie, s. 39)

S. Łucja: „Bóg jest jedynym, który może nas uratować. Chce to uczynić za pośrednictwem Niepokalanego Serca Maryi, naszej niebieskiej Matki, która jest taka dobra! Jej serce jest pewnym, bezpiecznym schronieniem. Cześć oddawana Niepokalanemu Sercu Maryi jest środkiem zbawienia na trudne czasy Kościoła i świata” (Apostolat na Krzeptówkach N. I, s. 14).

Ci, którzy będą żyć nabożeństwem do Niepokalanego Serca Maryi będą prawdziwie nawróceni i poświęceni Bogu, ci stanowić będą „nowe pokolenie, które zwycięży zło”! (Apele orędzia fatimskiego, s. 130).

Siostra Łucja mówi, że to „nowe pokolenie” jest pokoleniem Niepokalanego Serca”. (Apele, s. 131). A „Maryja jest jego Matką” (Apele, s. 130).

Co możemy uczynić?

Maryja w Fatimie prosi o odprawianie nabożeństwa I sobót miesiąca jako wynagrodzenia za grzechy świata. ”Dopóki ludzkość nie chwyci za różaniec i nie zacznie żyć nabożeństwem pierwszych sobót, dopóty nie staniemy się świadkami nadejścia wiosny chrześcijaństwa i cywilizacji miłości. (Siostra Łucja, „Apele orędzia fatimskiego”)

20 czerwca 1939 roku s. Łucja pisała:  „Najświętsza Maryja Panna obiecała odłożyć bicz wojny na później, jeśli to nabożeństwo będzie propagowane i praktykowane”. Możemy dostrzec, że Maryja odsuwa tę karę stosownie do wysiłków, jakie są podejmowane, by je propagować. Podkreślone zostało tutaj znaczenie wolności człowieka: przyszłość nie jest nieodwołalnie przesądzona. Przyszłość jest warunkowa i zależy od naszej współpracy z Bogiem!

Podczas jednego z objawień, 13 lipca 1917 r., Matka Najświętsza ukazała dzieciom przerażającą wizję piekła. Następnie zwróciła się do nich z dobrocią i smutkiem:

Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników. Bóg chce je uratować, Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeżeli uczyni się to, co wam powiem, wielu zostanie przed piekłem uratowanych i nastanie pokój na świecie.

Przybędę, by prosić o poświęcenie Rosji memu Niepokalanemu Sercu i o Komunię św. wynagradzającą w pierwsze soboty.

Prośba o odprawianie nabożeństw wynagradzających w pierwsze soboty miesiąca została powtórzona 10 grudnia 1925 w Pontevedra, kiedy siostrze Łucji objawiła się Matka Boża z Dzieciątkiem Jezus. Wtedy to sam Pan Jezus zwrócił się do wizjonerki z Fatimy:

Miej współczucie z Sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni ludzie je wciąż na nowo ranią, a nie ma nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał.

Maryja zaś powiedziała:

Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewierności stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć kolejnych miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię świętą, odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia.

Jak odprawiać to nabożeństwo?

Cztery warunki

Matka Boża bardzo precyzyjnie określiła jak powinny być odprawiane nabożeństwa wynagradzające Jej Niepokalanemu Sercu. To naprawdę ważne, aby spełnić cztery warunki, czyli:

  • przystąpić do spowiedzi świętej. (Można to uczynić kilka dni wcześniej, a jeśli podczas tej spowiedzi zapomnimy wzbudzić intencję, możemy to uczynić podczas następnej spowiedzi)
  • przystąpić do Komunii Świętej
  • odmówić część różańca
  • przynajmniej przez 15 min. towarzyszyć Maryi przez medytację jednej lub kilku tajemnic różańcowych

Wszystkie cztery warunki spełniamy w INTENCJI WYNAGRADZAJĄCEJ! Tego dnia nie wystarczy tylko uczestniczyć we Mszy Św., nie wystarczy tylko odmówić różańca. Nie wystarczy uczynić obu tych rzeczy, czy spełnić tylko trzy warunki. Należy spełnić wszystkie CZTERY WARUNKI i wszystkie w intencji zadośćuczynienia Niepokalanemu Sercu Maryi.

Nabożeństwo, które ratuje świat

Pierwszosobotnie nabożeństwo nie tylko ratuje dusze grzeszników przed potępieniem, ale wyprasza pokój na świecie, czyli mówiąc wprost ratuje świat!

Dlatego w obecnych czasach przejęcie się pierwszosobotnim nabożeństwem jest niezmiernie ważne. Zwłaszcza teraz, kiedy jesteśmy świadkami tylu profanacji, bluźnierstw i nienawiści wobec Maryi, Kościoła, chrześcijaństwa.

W naszej parafii

odprawialiśmy nabożeństwa I soboty od 2009 roku przez 9 lat w ramach Wielkiej Nowenny Fatimskiej. Od 2017 roku, po zakończeniu Nowenny, kontynuujemy tę formę modlitwy zadośćuczynienia NSM w każdą I sobotę ( godz. 7.00 – Msza Św., a po niej, przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, 15-minutowe rozmyślanie nad tajemnicami różańcowymi, część różańca, akt wynagrodzenia Najświętszej Maryi Pannie za zniewagi wobec Jej Niepokalanego Serca. Nabożeństwo kończy błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem ok. godz. 7.35

Zapraszamy wszystkich parafian do dołączenia do tej tak ważnej modlitwy!

Modlitwy fatimskie: tutaj.

Nie bądźmy obojętni na prośbę Maryi, naszej Matki. Maryja tak bardzo teraz potrzebuje naszej obecności!

Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o Fatimie i nabożeństwie I sobót polecamy www:

www.soboty.pl

www.pierwszesoboty.pl

www.sekretariatfatimski.pl