„Wszystko cokolwiek uczyniliście
jednemu z tych braci moich najmniejszych,
Mnieście uczynili”
(Mt 25, 40)

  

 W dniu 8 kwietnia 2013 roku

w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

obchodzoną w Kościele Polskim

jako Dzień Świętości Życia,

w naszej Parafii odbyły się

20-te Przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Nasi Parafianie wzięli w modlitewną obronę

51 dzieci zagrożonych zabiciem w łonie matki… Modlimy się o ich szczęśliwe narodziny

oraz o dobre i piękne życie po narodzeniu.

Duchowa Adopcja dziecka poczętego

Jest:

  • modlitwą w obronie poczętego życia
  • osobistym wypełnianiem Jasnogórskich Ślubów Narodu
  • pomocą dla osób cierpiących z powodu grzechu aborcji

 

 Fragment Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego:

 „ Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady.

Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w żłóbek betlejemski, że odtąd staniemy na straży budzącego się życia.Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak nasi ojcowie walczyli o byt i wolność narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca wszelakiego życia i za najcenniejszy skarb Narodu. „

 Duchowa Adopcja w naszej parafii:

„Bronić życia i umacniać je, czcić je i kochać — oto zadanie, które Bóg powierza każdemu człowiekowi, powołując go — jako swój żywy obraz — do udziału w Jego panowaniu nad światem”

         „Życie ludzkie pochodzi od Boga i nie daje się sprowadzić na poziom jedynie biologiczny. Życie to nigdy nie pozostaje pod absolutną władzą człowieka.

„Jest rzeczywistością świętą, która zostaje nam powierzona, abyśmy ją strzegli z poczuciem odpowiedzialności i doskonalili ją przez miłość i dar z siebie ofiarowany Bogu i braciom

 (EVANDELIUM  VITAE)

Jan Paweł II)

Przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego w naszej Parafii składane są regularnie od 1996r.  W ciągu tych 16 lat zostało objętych modlitwą ponad 538 poczętych dzieci, a zagrożonych zabiciem w łonie matki, których imiona znane są jedynie Bogu. 

  1)

16.11.1996

modliło   się

35

osób

  2)

08.12.1996

modliło   się

17

osób

  3)

12.10.1997

modliły   się

32

osoby

  4)

25.03.1998

modliło   się

11

osób

  5)

07.10.1998

modliły   się

22

osoby

  6)

25.03.1999

modliło   się

    6

osób

  7)

25.03.2000

modliło   się

19

osób

  8)

26.03.2001

modliło   się

25

osób

  9)

08.04.2002

modliło   się

27

osób

10)

25.03.2003

modliło   się

20

osób

11)

23.03.2004

modliło   się

19

osób

12)

04.04.2005

modliło   się

27

osób

13)

25.03.2006

modliły   się

22

osoby

14)

26.03.2007

modliły   się

33

osoby

15)

31.03.2008

modliło   się

26

osób

16)

25.03.2009

modliło  się

46

osoby

17)

25.03.2010

modliło   się

48

osób

18)

25.03.2011

modliły   się

52

osoby

19)

26.03.2012

modliło   się

51

osób

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cieszy nas widok coraz większej grupy młodych z naszej parafii biorących w Duchową Adopcję nienarodzone dzieci. Zachęcamy gorąco, aby nadal podejmować trud i ofiarę modlitewnej obrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci w naszej Ojczyźnie.

W każdej minucie, a nawet w sekundzie, w niezliczonych i nieznanych miejscach gdzieś na świecie, dokonuje się z woli Boga Dawcy Życia, cud poczęcia człowieka.

Naszą świadomość szokuje przeświadczenie, że wiele poczętych dzieci nie doczeka się swoich narodzin, że dzieci te w ramach okrutnego programu aborcyjnego zostaną zgładzone, zanim jeszcze ujrzą  świat. Jak ważną  jest świadomość, że my możemy przyczynić się do ocalenia życia dziecka , podejmując Duchową Adopcję dziecka poczętego.

W ten sposób nad poczętym, przez Boga wybranym, dzieckiem otworzymy parasol modlitwy i przez 9 miesięcy każdego dnia, będziemy się modlić o ocalenie jego życia…

Zobowiązaniami adopcyjnymi będą:

  • jedna Tajemnica Różańca Świętego
  • dobrowolne postanowienia
  • oraz  codzienna modlitwa :

Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, Człowieka Zawierzenia”, który opiekował się Tobą po urodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady i które duchowo adoptowałem. Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby zachowali je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś… AMEN

Nie znamy imienia dziecka.  Bóg sam to dziecko wybiera i tylko On wie, kim ono będzie. Duchowa Adopcjapoprzez modlitewne wstawiennictwo wyprasza u Pana Boga  łaskę ocalenia dziecka od aborcyjnej śmierci. Jest to owoc najpierwszy i najważniejszy. Duchowa Adopcja leczy ponadto zranienia wewnętrzne wywołane grzechem aborcji: pozwala penitentom odzyskać wiarę w Boże Miłosierdzie, przynoszące spokój wewnętrzny oraz pokój ich sercom.

Duchową Adopcję  rozpoczynamy od złożenia przyrzeczenia, które powinno być składane w sposób uroczysty w kościele. Warunkowo można składać przyrzeczenie adopcyjne również prywatnie, przed Krzyżem.

Dzień 25 marca – tj. Święto Zwiastowania NMP został ustanowiony przez Jana Pawła II – jako Dzień Świętości Życia. Tradycją jest podejmowanie Duchowej Adopcji w Święto Zwiastowania.

Słowami Jana Pawła II zawierzamy Maryi każde życie od POCZĘCIA do NATURALNEJ śmierci:

O Maryjo, Jutrzenko nowego świata, Matko żyjących, Tobie zawierzamy sprawę życia: spójrz,  o Matko, na niezliczone rzesze dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat, ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia, mężczyzn i kobiet — ofiary nieludzkiej przemocy, starców i chorych zabitych przez obojętność albo fałszywą litość.

Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna potrafili otwarcie i z miłością głosić ludziom naszej epoki Ewangelię życia. Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej jako zawsze nowego daru, radość wysławiania jej z wdzięcznością w całym życiu oraz odwagę czynnego i wytrwałego świadczenia o niej, aby mogli budować, wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli, cywilizację prawdy i miłości na cześć i chwałę Boga Stwórcy, który miłuje życie.  AMEN

Przydatne informacje o Duchowej Adopcji:

Centralny Ośrodek Duchowej Adopcji istnieje na Jasnej Górze. Każda osoba, która włącza się do Ruchu zobowiązuje się do modlitwy w obronie poczętego życia oraz do osobistego wypełniania Jasnogórskich Ślubów Narodu. Dzięki przynależności do Ruchu udziela się pomocy zarówno dzieciom poczętym, których życie jest zagrożone, jak i cierpiącym z powodu grzechu zabójstwa poczętego dziecka.

Jak zrodziła się duchowa adopcja?

Powstała po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. W roku 1987 została przeniesiona do Polski. Pierwszy ośrodek duchowej adopcji powstał w kościele OO. Paulinów w Warszawie. Stąd rozprzestrzenia się na cały kraj i poza jego granice.

Co to jest duchowa adopcja?

Duchowa adopcja jest modlitwą w intencji KONKRETNEGO dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa 9 miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej: radosnej, bolesnej lub chwalebnej oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Osoba decydująca się na adopcję duchową nie wie, jakiej narodowości jest dziecko. Jego imię zna tylko Bóg. Do modlitwy za poczęte dziecko można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia.

Jakie mogą być te dodatkowe postanowienia?

Dodatkowymi postanowieniami mogą być np.: częsta spowiedź i Komunia św., adoracja Najśw. Sakramentu, czytanie Biblii, post o chlebie i wodzie, walka z własnymi nałogami, pomoc osobom potrzebującym lub inne dodatkowe modlitwy (litanie, nowenny, koronki…). Należy jednak podejmować postanowienia realne, mając na uwadze indywidualne możliwości ich wypełniania. Niektórzy zadają sobie pytanie: czy można podejmować duchową adopcję bez dodatkowych postanowień? Odpowiedź brzmi: tak. Dodatkowe postanowienia nie są obowiązkowe, zależą od dobrej woli i zapału adoptującego.

Jakie są owoce duchowej adopcji?

Duchowa adopcja skutecznie leczy głębokie zranienia wewnętrzne spowodowane grzechem aborcji. Pozwala matkom odzyskać wiarę w Boże Miłosierdzie, przynosząc pokój ich sercom. Jako bardzo konkretny, bezinteresowny i osobisty dar (modlitwy, ofiary i post), pomaga w szczególności ludziom młodym kształtować charakter, walczy z egoizmem, odkrywać radość odpowiedzialnego rodzicielstwa, uzdalniając do postrzegania miłość i seksu oczyma Boga. Ucząc systematycznej modlitwy i pozytywnego działania pogłębia kontakt z Bogiem. Pomaga odkrywać głęboki sens zaniedbanych praktyk ascetycznych. Może się stać czynnikiem odrodzenia wspólnej modlitwy i miłość w rodzinie.

Kto i ile razy może podejmować duchową adopcję?

Każdy: osoby świeckie, konsekrowane, mężczyźni, kobiety, ludzie w każdym wieku. Dzieci podejmują ją pod opieką rodziców. Duchową adopcję mogą podejmadoptujemy… Można decydować się na nią wiele razy – ale za każdym razem adopcja dotyczy tylko jednego dziecka – pod warunkiem wypełnienia poprzednich zobowiązań. Za każdym razem trzeba jednak złożyć przyrzeczenie. Jeśli w jakimś dniu zapomni się odmówić modlitwę nie jest to grzechem. Grzechem bowiem jest świadome i dobrowolne zlekceważenie składanego Bogu przyrzeczenia. Przerwa, która trwa dłuższy czas (miesiąc lub dwa), przerywa duchową adopcję. Należy wtedy ponowić przyrzeczenie i starać się je dotrzymać. W wypadku krótkiej przerwy należy duchową adopcję kontynuować, przedłużając modlitwę o opuszczone dni.ować także osoby żyjące w związkach nie sakramentalnych, osoby rozwiedzione. Trzeba tylko pamiętać, że składając przyrzeczenie bierzemy ODPOWIEDZIALNOŚĆ za życie dziecka, które duchowo

Skąd pewność, że Bóg wysłucha modlitwy?

Naszą pewność opieramy na wierze we Wszechmoc i nieograniczone Miłosierdzie Boże. Bóg jest Dawcą Życia i Jego wolą jest, by każde poczęte dziecko żyło i było otoczone miłością rodziców.

Czy przyrzeczenia duchowej adopcji muszą być składane uroczyście?

Wskazane jest, by przyrzeczenia były przeprowadzane uroczyście (w kościele, w obecności kapłana), ale można je złożyć także prywatnie, np. korzystając z audycji radiowej na ten temat. Dzięki temu duchową adopcję mogą podjąć także osoby starsze, niepełnosprawne.

Formuła przyrzeczenia duchowej adopcji

Jeśli ktoś chciałby podjąć się Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, a z różnych przyczyn nie może uczestniczyć w przyrzeczeniach organizowanych w parafii, może sam, przed Krzyżem lub Wizerunkiem Matki Bożej, złożyć przyrzeczenie wg poniższej formuły:

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, Ja (…) postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia……………………….., w Święto/ Uroczystość……………………………… biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię jedynie Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Postanawiam: – odmówić codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego, – codziennie odmówić jedną tajemnicę różańca, – wypełnić moje dobrowolne postanowienia: …………………………………………………………..  podpis

Wszelkie pytania lub wątpliwości, można kierować do Bogusławy i Józefa Toton tel. 33 496 87 34, lub kom. 504221907 albo drogą mailową: babciabusia@gmail.com