WSZYSTKO COKOLWIEK UCZYNILIŚCIE
JEDNEMU Z TYCH NAJMNIEJSZYCH,
MNIEŚCIE UCZYNILI
MT 25,40

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE DUCHOWEJ ADOPCJI DZIECKA POCZĘTEGO

Jest ich tylko kilka, jednak wszystkie ważne pytania znajdziecie Państwo na stronie:
https://www.duchowaadopcja.info/duchowa-adopcja-dziecka-poczetego.html

Można też zapytać opiekunów Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego w naszej Parafii, którymi są:
Bogusława i Józef Totonowie kontakt:
e-mail: babciabusia@gmail.com
tel. 534 520 441

 

Co to jest Duchowa Adopcja ?

Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka, którego życie w łonie matki jest zagrożone. Trwa 9 miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy Różańca świętego – radosnej, światła, bolesnej lub chwalebnej (Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu) oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do całej tej modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienie.

 

Kiedy można przyjąć duchową adopcję ?

Duchową adopcję można przyjąć podczas uroczystej mszy lub indywidualnie np. pod krzyżem. Duchową adopcję w sposób uroczysty można przyjąć w kościele, mszy takie najczęściej są organizowane w następujących dniach:

– 25 marca – Dzień Świętości Życia,
– 28 grudnia – Święto Młodzianków Męczenników.
– Święta Kościelne, oraz w
– Święta Maryjne:

1 stycznia, 2 lutego, 11 lutego 25 marca, 26 kwietnia, 3 maja, 13 maja, 24 maja, 31 maja, 27 czerwca, 2 lipca,
13 lipca, 16 lipca, 2 sierpnia, 5 sierpnia,
13 sierpnia, 15 sierpnia, 22 sierpnia, 26 sierpnia,
1 września, 4 września, 8 września, 12 września, 15 września, 19 września, 7 października, 16 listopada, 21 listopada, 27 listopada, 8 grudnia, 10 grudnia, 12 grudnia.

 

Jaka jest formuła przyrzeczeń Duchowej Adopcji ?

Formuła przyrzeczeń Duchowej Adopcji jest następująca:

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony/a pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych
Ja, (Imię i Nazwisko), (data urodzenia)
postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia:
biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię jedynie Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy, każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Postanawiam: odmawiać codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego, codziennie ofiarować jeden dziesiątek różańca, podjąć postanowienie

(krótki opis postanowienia)

(miejscowość i data)

 

Jakie mogą być dodatkowe postanowienia?

Dodatkowymi postawieniami mogą być na przykład: częsta Spowiedź i Komunia Święta, adoracja Najświętszego Sakramentu,
czytanie Pisma Świętego, post o chlebie i wodzie, walka z nałogami, pomoc osobom potrzebującym, albo dodatkowe modlitwy: (litanie, nowenny, koronki) ?

 

W jaki sposób powinny być składane przyrzeczenia ?

Wskazane jest, by przyrzeczenia  były przeprowadzane uroczyście, chociaż można je złożyć także prywatnie. Należy wówczas odczytać formułę przyrzeczenia (najlepiej przed Krzyżem lub obrazem) i od tego momentu przez kolejnych dziewięć miesięcy odmawiać jedną dowolnie wybraną tajemnicę różańca oraz modlitwę w intencji dziecka i rodziców.
Wskazane jest zapisać datę rozpoczęcia i zakończenia modlitwy.

 

Jaka jest treść modlitwy, którą należy codziennie odmawiać oprócz dziesiątki różańca ?

Treść tej modlitwy jest następująca:

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi,
która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem Świętego Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu – proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem/łam, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

 

Jak długo trwa adopcja?

Duchową adopcję podejmuje się
na okres dziewięciu miesięcy
tylko dla jednego dziecka.

Po spełnieniu wszystkich postanowień i po zakończeniu adopcji można rozpocząć kolejną adopcję.

 

Kto może składać przyrzeczenia duchowej Adopcji Dziecka poczętego ?

Każdy – osoby świeckie, konsekrowane, mężczyźni, kobiety, ludzie w każdym wieku. Jedynie dzieci podejmują
ją pod opieką swoich rodziców lub opiekunów.

 

Przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego
w naszej Parafii składane są regularnie od 1996r.

W ciągu tych 27 lat, 29 razy składaliśmy przyrzeczenia
(w 2020r. wyłącznie on-line),
w czasie których zostało objętych modlitwą
1008 poczętych dzieci, a zagrożonych zabiciem w łonie matki,
których imiona znane są jedynie Bogu
(nie licząc dzieci objętych przyrzeczeniami on-line).

1. 16.11.1996 modliło się 35 osób
2. 8.12.1996 modliło się 17 osób
3. 12.10.1997 modliły się 32 osoby
4. 25.03.1998 modliło się 11 osób
5. 7.10.1998 modliły się 22 osoby
6. 25.03.1999 modliło się 6 osób
7. 25.03.2000 modliło się 19 osób
8. 26.03.2001 modliło się 26 osób
9. 8.04.2002 modliło się 27 osób
10. 25.03.2003 modliło się 20 osób
11. 23.03.2004 modliło się 19 osób
12. 4.04.2005 modliło się 27 osób
13. 25.03.2006 modliły się 22 osoby
14. 26.03.2007 modliły się 33 osoby
15. 31.03.2008 modliło się 26 osób
16. 25.03.2009 modliło się 46 osób
17. 25.03.2010 modliło się 48 osób
18. 25.03.2011 modliły się 52 osoby
19. 26.03.2012 modliło się 51 osób
20. 8.04.2013 modliły się 54 osoby
21. 25.03.2014 modliło się 60 osób
22. 25.03.2015 modliły się 43 osoby
23. 4.04.2016 modliły się 63 osoby
24. 25.03.2017 modliły się 44 osoby
25. 9.04.2018 modliły się 53 osoby
26. 25.03.2019 modliły się 54 osoby
27. 25.03.2020 modliło się on-line
28. 25.03.2021 modliły się 43 + on-line
29. 25.03.2022 modliło się 56 osób