Ministranci i lektorzy

Służba liturgiczna jest grupą działającą w naszej parafii od jej powstania. Pomaga celebransowi w sprawowaniu Eucharystii.

By zostać ministrantem należy przejść odpowiednią formację przygotowującą do tej posługi. W trakcie spotkań kandydaci zdobywają wiedzę potrzebną do służby przy ołtarzu. Jest to swego rodzaju kurs, który kończy się „egzaminem”.

Kandydaci na ministrantów po ukończeniu kursu są uroczyście wprowadzani przez księdza proboszcza do grona ministrantów. Ministranci z pierwszych klas gimnazjum przygotowują się do urzędu lektora poprzez miesięczny kurs formacyjny prowadzony w dekanacie.

Lektor to posługa przy ołtarzu, która upoważnia do czytania Słowa Bożego podczas mszy świętej oraz innych nabożeństw. Nad całością  służby liturgicznej czuwa ksiądz opiekun, który prowadzi spotkania w określonych terminach podawanych na tablicy ogłoszeń w zakrystii ministranckiej.

Być ministrantem to nie tylko obowiązek, ale i radość służenia Bogu, Kościołowi i ludziom. Patronem służby liturgicznej są święci: Jan Bosco i Dominik Savio.

Zapraszamy chłopców po pierwszej Komunii Świętej do włączenia się do tej wspólnoty.