Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego GALILEA jest katolicką wspólnotą modlitewno-ewangelizacyjną. Celem istnienia Wspólnoty jest ewangelizacja, czyli niesienie innym nadziei płynącej z osobistego spotkania ze Zmartwychwstałym Jezusem w mocy Ducha Świętego. Wspólnota narodziła się w 1992 r. we wsi Stryszawa koło Suchej Beskidzkiej (województwo małopolskie, Archidiecezja Krakowska), gdzie mieści się jej główna siedziba – Centrum Ewangelizacji i Modlitwy „Wzgórze Miłosierdzia”. Wspólnota rozwija się dzięki łasce Ducha Świętego, który daje nam moc do osobistego nawrócenia i służby dla zmartwychwstania innych.

Wspólnota w Bielsku-Białej istnieje od stycznia 2013, natomiast od września 2014 Wspólnota ma swoją siedzibę w parafii Świętego Józefa na Osiedlu Złote Łany.

Podstawowym miejscem spotkań Wspólnoty są tzw. Domy Zmartwychwstania, to otwarte miejsce dla każdego, kto pragnie modlić się wielbiąc Boga, śpiewać pieśni, czytać i poznawać Słowo Boże, dzielić się swoim doświadczeniem życia z wiary oraz problemami życia codziennego. Na spotkaniach posługujemy również modlitwą wstawienniczą modląc się za siebie, swoje środowisko i Kościół. Spotkania odbywają się raz w tygodniu.

Dynamika wewnętrznego życia we wspólnocie opiera się również na pięciu poziomach formacji (co miesiąc – każdy wg własnego etapu), comiesięcznych spotkaniach wspólnoty zwanych Świętowaniem, które odbywają się w Kościele pod wezwaniem Św. Józefa w Bielsku – Białej.

Raz w miesiącu (pierwszy poniedziałek) zapraszamy wiernych osiedla Złote Łany a także wszystkich bielszczan na Wieczór Chwały, na którym odbywa się Uwielbienie, Eucharystia z modlitwą o uzdrowienie chorych a także istnieje możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i modlitwy wstawienniczej.

Na terenie Bielska-Białej spotykamy się w trzech Domach Zmartwychwstania, które funkcjonują za wiedzą i zgodą ks. Proboszcza danego miejsca.

• w Bielsku-Białej                 Par. Chrystusa Króla – Leszczyny
• w Bielsku-Białej                 Par. NMP Królowej Świata – Cygański Las
• w Bielsku-Białej                 Par. Matki Bożej Pocieszenia – Straconka

Odpowiedzialni za Wspólnotę w Winnicy Bielsko-Biała:

Opiekun Winnicy     Ks. Marcin Hałas     parafia św. Józefa

Koordynator Winnicy:                                            Dorota Górka                           604 453 730

Asystent ds. Domów Zmartwychwstania:         Bogusława Babik                     692 014 147

Asystent ds. Ewangelizacji:                                   Wiesław i Jadwiga Gilowscy  508 256 251

Oficjalna strona : www.bielsko.galilea.pl

PASTERZ WSPÓLNOTY o. Krzysztof Czerwionka CR

SIEDZIBA WSPÓLNOTY – na terenie Archidiecezji Krakowskiej

WZGÓRZE MIŁOSIERDZIA Centrum Ewangelizacji i Modlitwy
34-205 STRYSZAWA 589 www.galilea.pl