ZESPÓŁ WOKALNO MUZYCZNY „CHWALMY PANA”

Będziemy animować śpiew w najbliższy poniedziałek 9.01.2023 w czasie Mszy św. o godz. 18.00.

 

Zespół Wokalno Muzyczny „Chwalmy Pana”, inaczej zwany „scholą”, działa przy parafii Św. Józefa od września 2010 roku. Liderem Zespołu, tzn. tym który utrzymuje kontakt jego członków oraz z Parafią, jednocześnie organizuje próby i śpiew Zespołu w czasie Mszy Św., a także inne spotkania Scholi, jest Marzenka Gaszyńska tel. nr.: 608 649 350, adres e-mail: marzena.goszaynska@gmail.com

Szefem muzycznym naszego Zespołu jest Przemek, który gra na gitarze i animuje śpiew podczas Eucharystii i innych nabożeństw oraz w czasie prób. Przemek na co dzień jest organistą w Parafii Królowej Świata w Mikuszowicach Śl. Ponadto na innych instrumentach grają: Kasia na skrzypcach oraz Gosia na ukulele basowym. Nasz Zespół na koniec marca 2022 roku, liczy 11 członków. Śpiewamy zarówno tradycyjne jak i współczesne pieśni religijne, głównie uwielbieniowe najczęściej znane młodzieży oazowej i innym grupom charyzmatycznym.

W naszej działalności kierujemy się zasadami, wśród których naczelną jest modlitwa śpiewem na CHWAŁĘ PANA, co staramy się robić całym sercem. Według tych zasad, śpiewamy tylko na Mszach Świętych lub w razie potrzeby i możliwości, w czasie ważnych nabożeństw. Dlatego z uwagi na pracę Przemka, możemy śpiewać w poniedziałki 1 lub 2 razy w miesiącu podczas Mszy Świętej o godz. 18:00, natomiast próby scholi odbywają się zwykle w środy po godz. 19:00. Oczywiście zdarzają się sytuacje, kiedy próby są w inne dni, lub nie ma ich wcale ale o tym informujemy się na WhatsApp. W okresie naszej 12 letniej posługi śpiewamy głównie w naszej parafii, ale też i w innych parafiach oraz miejscach kultu, a w szczególności w parafiach gdzie nasz Szef pełnił i pełni posługę organisty oraz gościnne w Parafii Chrystusa Króla, w Parafii Jana Chrzciciela w Komorowicach, w Hospicjum św. Kamila w Bielsku-Białej oraz w Domu Pomocy Społecznej „Józefów” w Bielsku-Białej.
Trzeba przyznać, że Covid dość mocno skomplikował nam pracę i przez dłuższy czas nie było prób i śpiewania, albo był jednak w mocno okrojonym składzie. Teraz powoli wracamy do prób i mamy nadzieję, że będziemy już mogli śpiewać w pełnym składzie.

Wszystkich chętnych parafian (i nie tylko), którzy kochają i umieją śpiewać, bardzo serdecznie zapraszamy i szczerze zachęcamy do wstępowania w nasze szeregi. W tym celu prosimy o kontakt z Marzenką, na wyżej wskazane dane teleadresowe.