Rycerstwo św. Michała Archanioła jest grupą  modlitewną, którego patronem jest św. Michał Archanioł – Wódz i Książę Wojska Niebieskiego,  szczególny patron, obrońca Kościoła i pogromca złych duchów. Charyzmatem Rycerstwa św. Michała Archanioła jest „bezkrwawy bój o dusze” –  walka duchowa ze złym duchem, szatanem, najbardziej zaciekłym nieprzyjacielem człowieka i Kościoła. Rycerze św. Michała Archanioła trwają w ciągłej przyjaźni z Bogiem, posilając się często Chrystusem Eucharystycznym, Jego mocą, wspomagani wstawiennictwem Matki Bożej oraz  „Zastępów” Anielskich  pod przewodnictwem Hetmana Wojska Niebiańskiego św. Michała Archanioła.Rycerze pragną naśladować  św. Michała Archanioła w pokorze, czystości serca, gorliwości o chwałę Bożą i o dobro dusz ludzkich. Wierzą, że Patron, święty Michał Archanioł, Obrońca Kościoła, w Imię PANA przybywa na pomoc w ich potrzebach  i wybawia z niebezpieczeństw duszy i ciała, którymi zagrażają duchy ciemności. Celem Rycerstwa jest wynagrodzenie Bogu za grzechy ludzkości, wypraszanie nawrócenia grzesznikom oraz oddalanie wszelkiego zła i zagrożeń od Polski, Kościoła Katolickiego i całego świata.

W Hymnie Godzinek ku czci św. Michała Archanioła czytamy:

„Kto czci tego obrońcę i grzechów się strzeże,
Tego Archanioł święty pod swój sztandar bierze.
A pisarze Kościoła są takiego zdania,
Że mieć doń nabożeństwo znakiem jest wybrania.
Kogo Bogu poleca i za kim się wstawia.
Taki unika piekła i swą duszę zbawia.”

Grupa modlitewna RYCERSTWA św. Michała Archanioła jest  ruchem apostolskim posiadającym charyzmat  do walki ze złymi duchami. Rycerstwo posiada aprobatę Kongregacji dla Doktryny Wiary. Patronem Rycerstwa jest Św. Michał Archanioł.
Centrala Rycerstwa św. Michała Archanioła posiada swoją siedzibę przy Domu Generalnym Zgromadzenia św. Michała Archanioła w Marki-Struga pod Warszawą.
Rycerstwo posiada STATUT.

Objawienia Archanioła Michała na górze Gargano

Sanktuarium Św. Michała Archanioła w Monte Sant’Angelo
W południowo-wschodnim regionie Włoch, zwanym Apulią, na górze Gargano, w mieście Monte Sant’Angelo znajduje się jedno z najsłynniejszych w Kościele katolickim sanktuariów ku czci świętego Michała Archanioła.Na szczycie góry wznosi się jedyna w swoim rodzaju bazylika.
To niezwykłe miejsce położone w regionie, który stanowi „ostrogę” włoskiego buta, widnieje na wysokości 856 m n.p.m. Można tutaj dotrzeć dwiema drogami. Jedna prowadzi z oddalonego o nieco ponad 20 km San Giovanni Rotondo;, druga bardziej okrężna, wiedzie na wzgórze wieloma serpentynami.

Początki tutejszego sanktuarium sięgają końca V i pierwszych dziesięcioleci VI wieku. Najstarsze źródła potwierdzające starożytność tego miejsca, to dwa listy papieża św. Gelazego z 493 – 494 r. do biskupów oraz Liber de apparitione Sancti Michaelis in Monte Gargano z VIII wieku.

W księdze opisane są objawienia św. Michała Archanioła.
Z nimi jest związana pewna historia z 490 r.: Pewnemu bogatemu włościaninowi uciekł byk. Właściciel dostrzegł go na szczycie góry, klęczącego u wejścia do groty, w miejscu przyszłych objawień. Włościanin nie mógł tam dojść, więc rozgniewany napiął łuk i wypuścił strzałę, aby zabić nieposłuszne zwierzę. Strzała obróciła się i trafiła go w nogę. Przestraszony pobiegł do biskupa, żeby opowiedzieć o tym niesamowitym zdarzeniu. Ten natychmiast zarządził trzy dni publicznych modlitw i pokuty.

Kiedy zbliżał się wieczór ostatniego dnia pokutnego (8 maja), św. Michał ukazał się biskupowi i powiedział: „Ja jestem Archanioł Michał, stojący przed obliczem Boga. Grota jest mnie poświęcona; ja jestem jej strażnikiem… Tam, gdzie się otwiera skała, będą przebaczone grzechy ludzkie… Modlitwy, które będziecie tu zanosić do Boga, zostaną wysłuchane. Idź w góry i poświęć tę grotę dla kultu chrześcijańskiego”.

Biskup ze strachu przed poganami długo się wahał, zanim zdecydował się wypełnić polecenie Archanioła.
Kolejne objawienie św. Michała Archanioła, zwane „epizodem Zwycięstwa”, było w 492 r. Sipont został oblężony przez Germanów pod wodzą Odoakra. W obliczu pewnej porażki, św. Wawrzyniec znowu zarządził trzy dni pokuty i publicznych modlitw, aż powtórnie ukazał mu się św. Michał Archanioł, obiecując zwycięstwo, jeśli mieszkańcy Sipontu natychmiast przystąpią do kontrataku.

Pełni nadziei obrońcy wyszli z miasta i wzięli udział w zaciętej bitwie, której towarzyszyły trzęsienie ziemi, grzmoty i błyskawice. 29 września 492 roku wojska Sipontu odniosły całkowite zwycięstwo.
8 maja 493 r. biskup z całą ludnością Sipontu udał się na Monte Gargano, gdzie wszyscy usłyszeli wydobywające się z groty, cudowne śpiewy anielskie.

Przerażony św. Wawrzyniec postanowił poprosić o radę papieża, św. Gelazego. Po pozytywnej opinii Ojca Świętego biskup – upewnił się, że objawienia nie były złudzeniami. Zaraz potem objawił mu się Archanioł i oznajmił: „Zaniechaj myśli o poświęceniu groty, ja wybrałem ją na swoją siedzibę i już poświęciłem razem z moimi aniołami. Znajdziesz w niej znaki na skale i mój wizerunek, ołtarz, paliusz i krzyż. Wy tylko wejdziecie do groty i odmówicie przy mnie modlitwy. Jutro odprawicie dla ludu Najświętszą Ofiarę i zobaczycie, jak sam poświęcam tę świątynię”.

Następnego dnia biskup i mieszkańcy odnaleźli w grocie kamienny ołtarz przykryty płótnem z górującym nad nim krzyżem. Jak wynika z legendy, na znak swojej obecności święty Michał pozostawił tam również odcisk stopy dziecka. Od tego czasu grota nazywana jest „niebiańską bazyliką”, ponieważ jako jedyna świątynia na ziemi, nie została poświęcona ręką człowieka.

25 września 1656 r. św. Michał Archanioł ukazał się po raz ostatni, arcybiskupowi Pucciarellemu, podczas epidemii dżumy i powiedział: „Jestem Archanioł Michał. Każdy, kto dotknie kamieni z mojej groty, wyzdrowieje. Pobłogosław kamienie: wykuj na nich znak krzyża i moje imię”.

Tak też zrobiono. Od tego czasu ze wszystkich zakątków świata nadchodzą prośby o kamyki ze świętej groty. Sanktuarium także ze względu na swoje piękne położenie, jest jednym z najbardziej znanych miejsc kultu na świecie.

Noc cesarza Henryka

Bazylika w Monte Sant’Angelo od wieków była celem pielgrzymek zwykłych ludzi, władców, papieży i świętych. Wśród papieży pielgrzymujących do Monte Sant’Angelo byli: przypomnijmy św. Gelazego I, św. Agapita I, św. Leona IX, św. Celestyna V, Aleksandra III, Grzegorza X, bł. Urbana II, Kaliksta II, który ogłosił Michała Archanioła „Księciem i opiekunem całego świata”. Przed wyborem na stolicę Piotrową udał się tam też św. Grzegorz Wielki, natomiast Bonifacy IX przyznał odwiedzającym to miejsce odpust zupełny. W grocie gościł też papież Leon XIII,, a w 1987 r. z pielgrzymką przybył papież Jan Paweł II.

Wielokrotnie przebywał w nim również św. Ojciec Pio, gdyż klasztor w San Giovanni Rotondo, w którym mieszkał oddalony był tylko o 20 km. Ojciec Pio nie przyjął nikogo, kto nie odwiedził Michała Archanioła.

Sanktuarium nawiedziło także wielu innych świętych m.in.: założyciel surowego zakonu kartuzów św. Bruno z Kolonii, św. Anzelm z Canterbury, św. Bernard z Clairvaux, św. Franciszek z Asyżu, który nawiasem mówiąc uznał się za niegodnego, żeby wejść do groty; św. Tomasz z Akwinu, św. Brygida Szwedzka, św. Jan Kapistran, św. Gerard Majella, św. Józef z Kupertynu, św. Alfons Maria de Liguori i założyciel redemptorystów. Przybywali tu także władcy tacy jak: Ludwik II, Otton III, Henryk II, Karol I Andegaweński oraz król Polski – Zygmunt Stary.
Cesarz św. Henryk II, jako pierwsza osoba świecka, otrzymał pozwolenie na pozostanie w grocie na noc. Nikt wcześniej nie odważył się na spędzenie nocy w grocie z powodu wielkiego respektu, jaki budziło to niezwykłe miejsce. Uważano, że nocą w grocie rządził św. Michał Archanioł. Do sanktuarium wzniesionego w pobliżu groty od wieków przybywają tłumnie pielgrzymki.
Archanioł ten jest narzędziem w ręku Boga Najwyższego aby na świecie zapanowało Prawo Boże i Sprawiedliwość.

Modlitwa Papieża Leona XIII

Święty Michale Archaniele,
wspomagaj nas w walce ,
a przeciw niegodziwości
i zasadzkom złego ducha
bądź naszą obroną.
Oby go Bóg pogromić raczył,
pokornie o to prosimy ,
a Ty, Wodzu niebieskich zastępów,
szatana i inne duchy złe,
które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,
mocą Bożą strąć do piekła.
Amen.

Któż jak Bóg

Generalnym Animatorem Rycerstwa jest ks. Piotr Prusakiewicz – redaktor Naczelny dwumiesięcznika „Któż jak Bóg”.
Diecezjalnym opiekunem Rycerstwa jest ks. Tadeusz Cader CSMA – kustosz Domu Rekolekcyjnego w Rycerce Górnej, mianowany przez ks. Biskupa Tadeusz Rakoczego. Tel. 33-8625310.

W naszej parafii p.w. św Józefa na Złotych Łanach Rycerstwo św. Michała Archanioła istnieje od 19 lutego 2009 r. Od września 2011 roku spotkania odbywają się w II czwartek każdego miesiąca. Spotkania rozpoczynają się mszą świętą o godzinie 18:00, a po niej adoracja najświeższego Sakramentu. I modlitwy Rycerstwa św. Michała archanioła w kościele.

W sierpniu 2013 roku w dniach 21-22 nawiedziła naszą parafię Kopia Figury św. Michała Archanioła z Góry Gargano. Św. Michał Archanioł przebywał w naszej parafii od godz. 18-tej dnia 21 sierpnia do godz. 17:30 dnia następnego Peregrynacji przewodniczy ks. Jan Serenzak CSMA Był to czas „łaski i modlitwy”. Uczestniczyło dużo osób z naszej i z inny parafii. Wszystkie godziny w których gościł św Michał Archanioł były wypełnione modlitwą, adoracją przed Najświętszym Sakramentem wszystkich grup modlitewnych, osobistą kontemplacją, czuwaniem i Eucharystią. Wyświetlony był również film pt. „Miedzy wiarą a kulturą” o objawieniach i historii sanktuarium w Monte Sant Angelo, oraz przedstawienie objawień przez kapłana prowadzącego całość nawiedzenia. W czasie tych uroczystości bardzo dużo osób przyjęło Szkaplerz Michała Archanioła. Kto przyjmuje Szkaplerz i nosi go z wiarą, oraz odmawia modlitwę egzorcyzmu prostego, tenże św. Michał Archanioł pomoże zwyciężyć wrogów duszy i ciała, tak za życia jak i w godzinie śmierci.

Dnia 20 stycznia 2018r. W parafii pw. Św. Józefa na Złotych Łanach, odbyło się spotkanie Diecezjalne pod przewodnictwem ks. Stanisława Słowińskiego CSMA. Spotkanie rozpoczęło się odśpiewaniem Godzinek ku czci św. Michała Archanioła następnie ks. Stanisław odprawił mszę św. Podczas której dziękowaliśmy dobremu Bogu za dar spotkania wszystkich „Zastępów” z Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Zawierzaliśmy Bugu cały kościół, wraz z Papieżem Franciszkiem, wszystkich kapłanów których napotykamy na swojej drodze, zwłaszcza ks. Piotra Prusakiewicza i Tadeusza Cadera, opiekuna Diecezjalnego, którego zabrakło wśród nas z powodu choroby. Prosiliśmy również o błogosławione owoce tego spotkania dla Rycerzy, Czcicieli, oraz wzrost duchowy i liczebny „Zastępów” Rycerskich w naszych parafiach. Po skończonej Eucharystii , ks. Stanisław odprawił nabożeństwo o uzdrowienie i uwolnienie. Po skończonym nabożeństwie udaliśmy się do salki parafialnej na spotkanie opłatkowe, gdzie łamaliśmy się opłatkiem, następnie był słodki poczęstunek przy stołach, przygotowany przez „Zastęp” parafialny a po krótkim posiłku śpiewaliśmy kolędy wraz z ks. Stanisławem. W spotkaniu brały udział wszystkie Animatorki wraz z Rycerzami i Czcicielami, osób około 70. Radość i miłość panowała Anielska i prosimy Boga, aby pozostała w naszych sercach.

Parafialnym Animatorem jest Teresa Kasieńczar Tel. 787931177.