OGŁOSZENIE

Parafialnym opiekunem Rycerstwa św. Michała Archanioła w parafii św. Józefa na Złotych Łanach jest ks. Krzysztof Rębisz., od lutego 2024 roku ulegają zmianie terminy mszy św. oraz adoracji Najświętszego Sakramentu dla Wspólnoty św. Michała Archanioła.

Msze św. będą sprawowane w III wtorek miesiąca o godz. 18:00 przez opiekuna Rycerstwa ks. Krzysztofa, który poprowadzi po mszy św. adorację Najświętszego Sakramentu wraz ze wspólnotą św. Michała Archanioła.

Zapraszamy do modlitwy całą wspólnotę parafialną. Terminy spotkań:

 1. 30 – styczeń
 2. 20 – luty
 3. 19 – marzec
 4. 16 – kwiecień
 5. 21 – maj
 6. 18 – czerwiec
 7. 16 – lipiec
 8. 20 – sierpień
 9. 29 – wrzesień godz. 11:30
 10. 15 – październik
 11. 19 – listopad
 12. 17 – grudzień

30 stycznia przypada liturgiczne wspomnienie błogosławionego ks. Bronisława Markiewicza. Dla wspólnot Michalickich jest to święto. Do bardziej uroczystego przeżycia odprawiana jest 9 – dniowa Nowenna ku czci błogosławionego ks. Bronisława Markiewicza. Nowenna rozpoczyna się 21 stycznia każdego roku.
19 czerwca 2005 roku w Warszawie został wyniesiony na ołtarze błogosławiony ks. Bronisław Markiewicz gorliwy kapłan i wielki wychowawca dzieci i młodzieży, założyciel rodzin zakonnych św. Michała Archanioła. Akt beatyfikacyjny w imieniu Papieża Benedykta XVI odczytał Prymas Polski kardynał Józef Glemp. 29 września 2007 rok Metropolita Przemyski abp Józef Michalik wydał dekret ustanowienia w Miejscu Piastowym Sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. Ks. Bronisława Markiewicza.
Błogosławiony ks. Bronisław Markiewicz kierowany charyzmatycznym tchnieniem Ducha Świętego dał początek michalickim rodzinom. Jako opiekuna na trudne drogi historii wybrał Św. Michała Archanioła. Widział w nim przykład zachwytu i uwielbienia Boga, oraz płomienną miłość, która zwyciężyła nieposłuszeństwo i bunt szatana. Postrzegał także tego potężnego Archanioła jak wzór pokory i czystości serca. Błogosławiony ks. Bronisław założył zgromadzenie św. Michał Archanioła i zamierzał powołać Rycerstwo św. Michała Archanioła jednak nie zdążył, ponieważ Bóg powołał go do siebie 29 stycznia 1912 roku .w wieku 70 lat.

 


Błogosławiony ks. Bronisławie widząc zagrożenie kościoła wybierasz św. Michała Archanioła na patrona. Dostrzegasz jego szczególną rolę i pragniesz by chronił nasze dzieci przed złem i zagrożeniami. Także i dziś w XXI wieku, kiedy zły duch i jego apostołowie wydają się intensyfikować swoje działanie, konieczne staje się przyzywanie anielskiego wsparcia . Prosimy stawiaj się za nami Św. Michała Archanioła, by chronił ludzkość i Kościół Chrystusowy od wszelkich zagrożeń współczesnego świata.

 

Nowenna do św. Michała Archanioła

Dzień pierwszy

Najświetniejszy archaniele, św. Michale, który pełen wiary, pokory, wdzięczności i miłości, daleki od poddania się podszeptom zbuntowanego Lucyfera i od zastraszenia widokiem mrowia jego popleczników, zaraz przeciwko niemu powstałeś i, porwawszy resztę zastępów niebieskich do obrony sprawy Bożej, odniosłeś całkowite zwycięstwo, błagam cię, wyjednaj dla mnie łaskę wykrycia wszystkich pułapek i odparcia wszelkich ataków aniołów ciemności, tak bym, za twoim przykładem, zwyciężywszy, mógł któregoś dnia zasłużyć na to chwalebne miejsce, z którego one zostały bezpowrotnie strącone.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… Litania do św. Michała Archanioła oraz modlitwa do św. Michała Archanioła – Modlitwa Papieża Leona XIII

Dzień drugi

Najświetniejszy archaniele, św. Michale, który, mianowany przez Boga stróżem całego ludu wybranego, jako Jego narzędzia, podtrzymywałeś go w niedoli, rozwiewałeś wąt­pliwości i zaspokajałeś wszelkie potrzeby, rozdzielając morze na dwoje, posyłając z chmur deszcz manny i wydobywając wodę ze skał, proszę ciebie, byś oświecał, podtrzymywał, bronił i wspomagał moją duszę w każdej potrzebie, pomagając przezwyciężyć wszystkie przeciwności, jakie na każdym kroku napotykamy na groźnych bezdrożach tego świata, ażebym mógł bezpiecznie dotrzeć do tego królestwa pokoju i radości, którego cieniem jedynie była ziemia obiecana Abrahamowi.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… Litania do św. Michała Archanioła oraz modlitwa do św. Michała Archanioła – Modlitwa Papieża Leona XIII

Dzień trzeci

Najświetniejszy archaniele, św. Michale, który, mianowa­ny głową i obrońcą Kościoła katolickiego, zapewniłeś mu triumf nad zaślepieniem niewiernych poprzez naukę Apo­stołów, nad okrucieństwem tyranów poprzez wytrwałość jego męczenników, nad przewrotnością heretyków poprzez mądrość jego doktorów, nad nieprawością tego świata przez czystość dziewic, świętość pontyfikatu i skruchę pokutników, nieustannie broń go przed zakusami wrogów chroń przed zniesławieniem przez niegodnych synów, by zawsze jawił się przepojony pokojem i święty i byśmy niewzruszenie trzymali się wiary we wszystkich jej dogmatach, do końca żywota przestrzegając jej nakazów.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… Litania do św. Michała Archanioła oraz modlitwa do św. Michała Archanioła – Modlitwa Papieża Leona XIII

Dzień czwarty

Najświetniejszy archaniele, św. Michale, który stoisz przy ołtarzach, by zanosić przed Wieczny Majestat nasze modlitwy i ofiary, proszę cię, wspomóż mnie we wszystkich próbach wierności chrześcijaństwu, bym zachował wytrwałość, pamięć i wiarę, które za twoim pośrednictwem ofiarowane zostaną Najwyższemu i przyjęte przez Niego jako słodkie kadzidło.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… Litania do św. Michała Archanioła oraz modlitwa do św. Michała Archanioła – Modlitwa Papieża Leona XIII

Dzień piąty

Najświetniejszy archaniele, św. Michale, u którego stóp najwyższe godności tego świata chylą się w pokorze, wejrzyj okiem łaskawym w moją marną duszę, owładniętą tyloma żądzami i skalaną tyloma grzechami, i wyjednaj dla mnie łaskę przezwyciężenia pierwszych spośród nich oraz oparcia się tym drugim, bym, raz dostąpiwszy nowego życia, już nigdy nie powrócił do tego żałosnego stanu.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… Litania do św. Michała Archanioła oraz modlitwa do św. Michała Archanioła – Modlitwa Papieża Leona XIII

Dzień szósty

Najświetniejszy archaniele, św. Michale, który będąc postrachem diabłów, posłany zostałeś przez dobrego Boga, by nas bronić przed ich napaściami w tej ostatniej walce, proszę cię, w tych strasznych chwilach dodawaj mi otuchy swoją cudowną obecnością, wesprzyj swą niepokonaną mocą, bym pokonał wszystkich moich wrogów i dzięki tobie, ustrzegł się grzechu i piekła, a przez całą wieczność sławić będę twoją potęgę i łaskawość.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… Litania do św. Michała Archanioła oraz modlitwa do św. Michała Archanioła – Modlitwa Papieża Leona XIII

Dzień siódmy

Najświetniejszy archaniele, św. Michale, który, z troskliwością większą od rodzicielskiej, zstępujesz do Królestwa Czyśćcowego, pełnego udręki, by uwalniać dusze wybranych i przenosić je w wieczną szczęśliwość, wyjednaj dla mnie to, bym poprzez świątobliwy i ofiarny żywot zasłużył na uniknięcie tych strasznych męczarni; a jeżeli ze względu na jakiekolwiek przewiny lub na niedostatek pokuty w tym życiu skazany zostanę na znoszenie ich przez jakiś czas, wstaw się za mną u Pana i nakłoń wszystkich moich przyjaciół, by poparli mnie, umożliwiając jak najrychlejsze przeniesienie do nieba, gdzie opromieni mnie najświętsza światłość, obiecana Abrahamowi i wszystkim jego potomkom.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… Litania do św. Michała Archanioła oraz modlitwa do św. Michała Archanioła – Modlitwa Papieża Leona XIII

Dzień ósmy

Najświetniejszy archaniele, św. Michale, któremu pisane jest zadąć w trąbę zapowiadającą Sąd Ostateczny i iść przed Synem Człowieczym i z Jego Krzyżem w Wielkiej Dolinie, spraw, by Pan osądził mnie dobrotliwie i łaskawie, wcześniej ukarawszy za moje grzechy, tak by ciało moje mogło zmartwychwstać wśród sprawiedliwych, dostępując błogosławionej i chwalebnej nieśmiertelności, a duch mój krzepił się widokiem Pana Jezusa, stanowiącego radość i pociechę dla wszystkich wybranych.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… Litania do św. Michała Archanioła oraz modlitwa do św. Michała Archanioła – Modlitwa Papieża Leona XIII

Dzień dziewiąty

Błogosławiony archaniele, św. Michale, który, uczyniony rządcą całej ludzkości, jesteś w szczególnej mierze strażnikiem Kościoła katolickiego i jego widomego zwierzchnika, sprowadź na łono tej Oblubienicy Jezusa Chrystusa wszystkie zbłąkane owieczki, niewiernych, Żydów, schizmatyków i grzeszników, ażeby wszyscy oni, złączeni w jedno stado, mogli wiecznie wysławiać najwyższą łaskawość. Zachowaj Kościół na drodze świętości i broń przed wszelkimi wrogami nieomylnego znawcę jego woli, biskupa rzymskiego, ażeby nikt nie opierał się głosowi tego powszechnego nauczyciela, schodząc ze ścieżki zbawienia, a wszyscy, poddani i władcy, ludy i wodzowie, z każdym dniem pogłębiali w sobie poczucie sprawiedliwości, tworząc państwo pokoju i nienaruszalnej zgody, będące odbiciem, zapowiedzią i rękojmią owego doskonałego i wiecznego królestwa, które wszyscy błogosławieni tworzyć będą w niebie z Jezusem Chrystusem.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… Litania do św. Michała Archanioła oraz modlitwa do św. Michała Archanioła – Modlitwa Papieża Leona XIII

 

 

DROGA KRZYŻOWA ZE ŚWIĘTYM MICHAŁEM ARCHANIOŁEM

Stacja I
Jezus na śmierć skazany
Święty Michał Archanioł jest obrońcą dusz sprawiedliwych. Każde dobro jest przez niego wspierane i umacniane. Dzięki mocy Bożej pokonuje zło i niesprawiedliwość.
Wyrok, który zapadł na Jezusie jest najbardziej niesprawiedliwym wyrokiem świata. Proces przeprowadzony pod osłoną nocy, z powołaniem się na fałszywych świadków, przypieczętowany został jednoosobową decyzją Piłata. Wbrew sprawiedliwości skazany zostaje na śmierć Jedyny Sprawiedliwy.

Stacja II
Jezus bierze krzyż na Swoje ramiona
Święty Michał Archanioł jest chorążym krzyża świętego. W walce o zbawienie o człowieka ukazuje zwycięski sztandar z krzyżem, na którym widniej napis: „W tym znaku zwyciężysz”.
Jezus bierze na siebie krzyż, bo w imię miłości pozwolił, aby właśnie tak pokonać ludzki grzech i przynieść nam zbawienie. Od tego momentu każdy krok będzie miał szczególną moc. Będzie to moc miłości zdolnej do poświęceń. Rozpoczyna się ostatnia podróż Jezusa. Odtąd krzyż i Jezus są związani na zawsze.

Stacja III
Jezus pierwszy raz upada pod krzyżem
Święty Michał Archanioł jest duchem wszystkim usługującym. Jego zdolność do usług jest wprost zadziwiająca. Nie jest tylko posłańcem, ale także sługą w walce o zbawienie człowieka.
Jezus powoli podnosi się z ziemi. Nie widać nikogo, kto byłby chętny do podania Mu pomocnej ręki. Wie, że w tym opuszczeniu wypełnia się niewidzialna część Jego męki. W osamotnieniu zaniesie to, czym inni pogardzili. Może liczyć tylko na obecność świata aniołów.

Stacja IV
Jezus spotyka Swoją Matkę
Święty Michał Archanioł jest rządcą dworu niebieskiego. W niebie poddany jest nie tylko Bogu, ale także Matce Najświętszej, która jest prawdziwą Królową Aniołów.
Anielska Królowa stoi na drodze, po której Syn niesie ciężki krzyż. Chętnie zamieniłaby się miejscami, bo tak właśnie kocha prawdziwa matka. Umniejsza się, aby On mógł wzrastać. Cierpi razem z Nim i jednocześnie wierzy w powodzenie Bożego planu. Matka nigdy nie opuszcza Syna.

Stacja V
Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi
Święty Michał Archanioł jest przychylnym mierniczym zasług. Miłosierdzie i sprawiedliwość to główne cechy sądu, które powierza Mu Stwórca.
Także względem Szymona niebo okazuje się niezwykle przychylne. Co prawda, musi cierpieć w ramach  przymuszonej pomocy, ale w perspektywie zbawienia okazano mu niezwykłą łaskę. Ma udział w drodze Jezusa i na pewno będzie mu to policzone za sprawiedliwość. Dobro przecież zasługuje na nagrodę.

Stacja VI
Weronika ociera twarz Panu Jezusowi
Święty Michał Archanioł jest posłannikiem Boga. Pojawia się tam, gdzie jest potrzebny i cierpliwie wyczekiwany. Jest heroldem nadchodzącej pomocy z nieba.
Weronika znalazła się przy Jezusie nieprzypadkowo. Musiała tak zaplanować swoją drogę do Niego, aby nikt nie zauważył, że bez zgody żołnierzy niesie pomoc skazańcowi. Stała się posłanniczką zmiłowania i litości nad cierpiącym człowiekiem. Wypełniła swoją misję z wielką czułością.

Stacja VII
Drugi upadek pod krzyżem
Święty Michał Archanioł jest przewodnikiem dusz do nieba. Stawia Boga w centrum ludzkich potrzeb i pragnień. Jego nauka jest prosta. To zawołanie: „Któż jak Bóg”.
Drugi upadek Jezusa jest lekcją dla tych, którym wydawało się, że pierwszy z nich był wystarczająco upokarzający. Słabość ludzka zawodzi człowieka w najmniej spodziewanym momencie. Dzięki niej nikt nie może powiedzieć, że sam wysłuży sobie zbawienie. Ono zawsze jest tylko łaską Jezusa.

Stacja VIII
Jezus pociesza płaczące niewiasty
Święty Michał Archanioł jest warownią Ludu Bożego. Jego wierność Bogu czyni z niego anioła niepokonanego, który zwycięża mocą Bożej chwały.
Kobiety, które stoją na drodze i płaczą wypełniają zapowiedź psalmisty, który śpiewał: „Tamci się zachwiali i upadli, a my stoimy i trwamy”. Kobiety wytrwały, bo bardzo umiłowały to, kim jest Jezus i uwierzyły w każde słowo, które do nich wypowiedział. Otrzymują słowo pocieszenia.

Stacja IX
Jezus po raz trzeci upada pod krzyżem
Święty Michał Archanioł jest odnowicielem ładu Bożego. Przywraca porządek w hierarchii, którą Bóg ustanowił na początku stworzenia świata. Tylko tak może zatriumfować dobro.
Trzeci upadek Jezusa także przywraca porządek w świecie. Trzykrotne dotknięcie ziemi jest gestem, który ustawia ją we właściwej pozycji. Świat ma zapamiętać dłoń, która go dotknęła i wskazała kierunek. Inaczej szczęście przepadnie. Nawet upadek może stać się początkiem wielkiego błogosławieństwa.

Stacja X
Jezus z szat obnażony
Święty Michał Archanioł jest tęczą wśród burzy pokus. Jego działanie jest zapowiedzią nadchodzącego zwycięstwa nad wszystkim, co niesie ze sobą kuszenie. Pozory dobra nic nie znaczą w obliczu Bożej obietnicy.
Odarcie z szat jest ukazaniem człowieka w jego nagości. Piękno ludzkiego ciała zostaje wystawione na wyszydzenie i pohańbienie. Człowiek nie potrafił oprzeć się tej pokusie. Zapomniał o obietnicy, która z ludzkiego ciała uczyniła świątynię Ducha Świętego.

Stacja XI
Jezus przybity do krzyża
Święty Michał Archanioł jest dzielny w walce. Potrafi znieść wiele przeciwności, aby doprowadzić swoje dzieło do końca. Tylko walka ma sens. Zło nie uznaje dialogu i kompromisu.
Jezus poddaje swoje dłonie pod uderzenia młota. W swoim cierpieniu jest dzielny i nie przeklina tych, którzy sprawiają mu ból. Gwoździe napotykają na opór krzyża. Stają się dowodem na to, że grzech, który wziął na siebie Jezus, nie jest błahostką, ale niesie w sobie śmierć.

Stacja XII
Jezus umiera na krzyżu
Święty Michał Archanioł jest patronem umierających. Pojawia się w godzinie śmierci, aby wspierać tych, którzy kończą swoją pielgrzymkę na ziemi. Pokazuje im nowy świat.
Także Boski Pielgrzym kończy swoje życie na krzyżu. Jego dzieło domagało się wielkiej ofiary, która przekroczyła ograniczenia czasu i przestrzeni. Z dobrodziejstw tej śmierci skorzystają wszystkie pokolenia. Odtąd śmierć jest tylko przejściem do innego życia.

Stacja XIII
Jezus zdjęty z krzyża
Święty Michał Archanioł jest rycerzem Bogarodzicy. Każdy rycerz ślubuje damie swego serca. Chce pozostać wiernym w każdym doświadczeniu życia. Służy Jej bezgranicznie.
Ciało w ramionach Matki Najświętszej jest znakiem zgody na ofiarę z Syna. Maryja wyprzedziła Abrahama w wierze. Pozwoliła, aby złożyć Syna na ołtarzu ofiarnym. Stała się tym samą Matką wszystkich wierzących.

Stacja XIV
Jezus złożony do grobu
Święty Michał Archanioł jest wybawicielem dusz z czyśćca. Nie ogranicza go nasz świat, ale obecny jest także w czyśćcu, gdzie prowadzi dusze ku wiecznej światłości.
Jezus zstępujący do Szeolu niesie pomoc ludzkości, która w bólach oczekiwała na przyjście swego Wybawiciela. Grób stał się bramą dla ludzi, którzy pomarli i jednocześnie stał się wyjściem dla Zmartwychwstałego, który pokonał oścień śmierci. W grobie przestał panować mrok i zabłysło nowe światło.

Modlitwa końcowa
Panie Jezu Chryste, radości i pociecho najwyższa, Zbawicielu i miłośniku wszystkich pokutujących, racz wspomnieć na mękę, którą wycierpiałeś, natchnij nas prawdziwą skruchą, daj nam wytrwanie w postanowieniach, zadosyćuczynienie za grzechy i wszystkich win naszych łaskawe odpuszczenie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
ks. Mateusz Szerszeń CSMA

 

Modlitwa o pokój św. Jana Pawła II

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna (…), która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.
Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne.
Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

 

Rycerstwo św. Michała Archanioła jest grupą  modlitewną, którego patronem jest św. Michał Archanioł – Wódz i Książę Wojska Niebieskiego,  szczególny patron, obrońca Kościoła i pogromca złych duchów. Charyzmatem Rycerstwa św. Michała Archanioła jest „bezkrwawy bój o dusze” –  walka duchowa ze złym duchem, szatanem, najbardziej zaciekłym nieprzyjacielem człowieka i Kościoła. Rycerze św. Michała Archanioła trwają w ciągłej przyjaźni z Bogiem, posilając się często Chrystusem Eucharystycznym, Jego mocą, wspomagani wstawiennictwem Matki Bożej oraz „Zastępów” Anielskich  pod przewodnictwem Hetmana Wojska Niebiańskiego św. Michała Archanioła.Rycerze pragną naśladować  św. Michała Archanioła w pokorze, czystości serca, gorliwości o chwałę Bożą i o dobro dusz ludzkich. Wierzą, że Patron, święty Michał Archanioł, Obrońca Kościoła, w Imię PANA przybywa na pomoc w ich potrzebach  i wybawia z niebezpieczeństw duszy i ciała, którymi zagrażają duchy ciemności. Celem Rycerstwa jest wynagrodzenie Bogu za grzechy ludzkości, wypraszanie nawrócenia grzesznikom oraz oddalanie wszelkiego zła i zagrożeń od Polski, Kościoła Katolickiego i całego świata.

W Hymnie Godzinek ku czci św. Michała Archanioła czytamy:

„Kto czci tego obrońcę i grzechów się strzeże,
Tego Archanioł święty pod swój sztandar bierze.
A pisarze Kościoła są takiego zdania,
Że mieć doń nabożeństwo znakiem jest wybrania.
Kogo Bogu poleca i za kim się wstawia.
Taki unika piekła i swą duszę zbawia.”

Grupa modlitewna RYCERSTWA św. Michała Archanioła jest  ruchem apostolskim posiadającym charyzmat  do walki ze złymi duchami. Rycerstwo posiada aprobatę Kongregacji dla Doktryny Wiary. Patronem Rycerstwa jest Św. Michał Archanioł.
Centrala Rycerstwa św. Michała Archanioła posiada swoją siedzibę przy Domu Generalnym Zgromadzenia św. Michała Archanioła w Marki-Struga pod Warszawą.
Rycerstwo posiada STATUT:

 

STATUT RUCHU APOSTOLSKIEGO RYCERSTWA ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony, Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać; nowymi językami mówić będą: węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, iż ci odzyskają zdrowie. (Mk 16,15-18).

Nazwa i cel

Art. 1 Oficjalna nazwa tego ruchu apostolskiego brzmi: RYCERSTWO ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA. W dalszym ciągu Statutu zwie się Rycerstwem. Lokalne grupy Rycerzy zwane są Zastępami Rycerzy.

Art. 2 Zadaniem Rycerstwa jest wynagrodzenie Bogu za grzechy ludzkości, wypraszanie nawrócenia grzesznikom oraz codzienne odmawianie prostego egzorcyzmu, celem odpędzania złych duchów od siebie, Kościoła i całego świata, a zwłaszcza od kuszonych i zniewolonych przez Szatana. Patronem Rycerstwa jest św. Michał Archanioł.

Obowiązki Rycerzy

Art. 3 Członkami Rycerstwa są chrześcijanie bierzmowani, którzy otwierając się na działanie Ducha Świętego, chcą coraz bardziej oddawać się Chrystusowi i jednoczyć się z Nim, wspomagać Kościół, Jego Mistyczne Ciało, odpędzając od niego ataki złych duchów.

Art. 4 Podstawowym obowiązkiem Rycerzy jest ciągły wysiłek trwania w stanie łaski uświęcającej, przyjaźni z Bogiem, aby mogli powtórzyć słowa Chrystusa Pana, skierowane do Szatana, władcy tego świata: Nie ma on jednak nic swego we Mnie (J 14,30).

Art. 5 Rycerze św. Michała Archanioła powinni wyzwalać się z wszelkich nałogów i uzależnień, np. z nadużywania napojów alkoholowych, palenia papierosów itp.

Art. 6 W każdym piątek Rycerze poszczą o chlebie i wodzie. Gdyby któryś z nich nie mógł tego uczynić, niech w tym dniu spełni jakiś dobry uczynek względem bliźnich.

Art. 7 W każdy piątek, przynależący do Rycerstwa winien uczestniczyć w sposób pełny we Mszy św. łącząc swoje trudy, cierpienia i przeciwności z cierpieniami i śmiercią Jezusa Chrystusa, mają wynagradzać sprawiedliwości Bożej za grzechy swoje i grzeszników oraz wypraszać im nawrócenie się.

Art. 8 W każdy piątek, między godziną 21.00 a 24.00, Rycerz ma odmówić trzy proste egzorcyzmy:
a) za Kościół katolicki,
b) za Polskę (W innych krajach: za swoją ojczyznę),
c) za cały świat.
Powinien odmówić także Modlitwę o zwycięstwo nad Szatanem.

Art. 9 Każdego dnia Rycerz odmawia egzorcyzm prosty w dowolnym czasie i w dowolnej intencji.

Art. 10 Rycerze uczestniczą obowiązkowo w miesięcznych spotkaniach modlitewnych zwanych chórami uwielbienia, lokalnego Zastępu Rycerzy. Zachęca się Rycerzy poszczególnych Zastępów, o ile pozwolą im na to ich obowiązki, do cotygodniowej modlitwy chóru uwielbienia.

Art. 11 W duchu wzajemnego wspomagania się, każdy Rycerz odmawia codziennie modlitwę Dostojna Królowo Niebios, w intencji wszystkich członków Rycerstwa, a raz na tydzień, w dowolnym dniu, odmawia egzorcyzm prosty, odrzucając złe duchy od wszystkich Rycerzy.

Art. 12 Rycerze prowadząc intensywne życie duchowe, starają się różnymi sposobami szerzyć cześć św. Michała Archanioła i Aniołów Stróżów. W tym celu sami będą pogłębiać duchowość Aniołów, czytając Pismo święte, dwumiesięcznik Któż jak Bóg oraz inne książki religijne, zalecane przez Centralę Rycerstwa.

Art. 13 Spotykając ludzi kuszonych lub czyniących źle, Rycerz, mocą Chrystusa, odmawiając spontaniczny egzorcyzm prosty, winien odpędzać od nich złe duchy.

Art. 14 Na miesięcznych zebraniach Zastępów, Rycerze odnawiają swoje przyrzeczenia rycerskie, według podanej przez Centralę formuły. Zachęca się Rycerzy do częstego odnawiania tych przyrzeczeń.

Art. 15 Do uroczystości dorocznej św. Michała Archanioła, obchodzonej w dniu 29 września, każdy Rycerz przygotowuje się 9-dniową Nowenną, odprawianą indywidualnie lub wspólnie z Zastępem Rycerskim. Za zgodą ks. Proboszcza, w sam dzień święta, Zastęp organizuje zewnętrzną celebrację, np. w postaci modlitwy, zamówionej Mszy św., odmawiania Koronki anielskiej, śpiewania Godzinek do św. Michała Archanioła, procesji itp.

Art.16 Każdy członek Rycerstwa przekazuje raz do roku dobrowolną ofiarę na potrzeby i dzieła apostolskie Rycerstwa.

Przyjęcie do Rycerstwa

Art. 17 Kto chce być członkiem Rycerstwa, winien wypełnić przesłany przez Centralę kwestionariusz, następnie po zapoznaniu się ze Statutem, zgłosić pisemnie wolę przynależenia do Rycerstwa i chęć wypełniania zobowiązań zawartych w niniejszym Statucie.

Art. 18 Z zasady nie przyjmuje się do Rycerstwa tych, którzy już należą do innych ruchów apostolskich, grup modlitewnych, czy różnych wspólnot kościelnych, z praktycznego powodu braku potem sił i czasu do właściwego wykonywania zobowiązań rycerskich. Gdy zgłaszający się kandydat, przynależąc do innego ruchu apostolskiego, okazuje jednak dobrą wolę do przyjęcia i wykonywania obowiązków Rycerza, o jego przyjęciu zadecyduje Animator Generalny Rycerstwa.

Art. 19 Nie przyjmuje się do Rycerstwa osób niezrównoważonych, chorych psychicznie i tych, którzy nie chcą zrezygnować z różnych nałogów i zniewoleń (por. art. 5).

Art. 20 W czasie swojej próby kandydat powinien uczęszczać na zebrania miesięczne Zastępu Rycerzy, znajdującego się na terenie Parafii, lub dojeżdżać do pobliskiej miejscowości, w której on istnieje. Kandydat winien zaprenumerować dwumiesięcznik Któż jak Bóg oraz podjąć się prostego apostolstwa rozprowadzania w swojej miejscowości przynajmniej 10 egzemplarzy wspomnianego pisma.

Art. 21 Przyjęcie do Rycerstwa dokonuje się, zgodnie z rytmem, z zasady raz do roku, 15-go sierpnia, po uprzednim uczestniczeniu kandydatów w Dniu Skupienia, zorganizowanego w przededniu uroczystości Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny, w którym to dniu Rycerstwo otrzymało zatwierdzenie w 1994 roku. Po złożeniu przyrzeczenia Rycerz otrzymuje legitymację i zostaje wpisany do Księgi Rycerstwa.
a) W poszczególnych przypadkach przyjęcie do Rycerstwa może dokonać się w Centrali Rycerstwa lub w Parafii kandydata. Decyduje o tym Animator Generalny.

Art. 22 Przed przyjęciem, kandydat na Rycerza, odbywszy próbę, pisze podanie o przyjęcie do Rycerstwa zaznaczając, iż z pomocą Bożą i wstawiennictwem św. Michała Archanioła, chce przynależeć do Rycerstwa i wypełniać wymogi Statutu. Animator Generalny wyznacza datę i miejsce przyjęcia.
a) Każdy Rycerz winien przynależeć do któregoś z istniejących już Zastępów Rycerskich. Gdy w jego parafii nie istnieje jeszcze formalnie utworzony zastęp, to przynależy on do zastępu najbliższego terytorialnie. Przynależność tą wyznacza Animator Generalny w dniu przyjęcia kandydata do Rycerstwa. Nowy Rycerz winien aktywnie uczestniczyć wżyciu swego Zastępu i przy wsparciu tegoż Zastępu podjąć wysiłek zdobycia nowych członków do Rycerstwa i utworzenia z nich odrębnego Zastępu w swojej parafii.
b) Jeśli dotychczasowy Rycerz chce przejść na Członka Wspomagającego, winien uzyskać pozytywną opinię swego Zastępu. Członkowie lokalnego Zastępu opiniują o nim w tajnym głosowaniu. Animator przesyła opinię Zastępu do Centrali Rycerstwa.

Organizacja

Art. 23 Ruch apostolski Rycerstwa Św. Michała Archanioła jest kierowany przez Zgromadzenie Św. Michała Archanioła. Przełożony Generalny wyznacza jednego z kapłanów Zgromadzenia na Animatora Generalnego. Kadencja Animatora Generalnego trwa trzy lata i może być wielokrotnie ponawiana.

Art. 24 Do obowiązków Animatora Generalnego należy kierowanie Rycerstwem według wskazań niniejszego Statutu, przyjmowanie nowych członków, odwiedzanie istniejących i zakładanie nowych Zastępów Rycerskich, przewodniczenie dorocznym Zjazdom Animatorów, organizowanie Dni Skupienia, rekolekcji, spotkań, pisanie listów okólnych, itp.

Art. 25 Animator Generalny organizuje Sekretariat Rycerstwa i jest odpowiedzialny za prowadzenie Księgi Kandydatów, Księgi Rycerzy, Księgi Członków Wspomagających Rycerstwo, Księgi złożonych ofiar i wydatków oraz Księgi Zmarłych Rycerzy i Członków Wspomagających.
Pod koniec każdego roku kalendarzowego składa sprawozdanie Przełożonemu Generalnemu z działalności Rycerstwa.

Art. 26 Centrala Rycerstwa posiada swoją siedzibę przy Domu Generalnym Zgromadzenia Św. Michała Archanioła: ul. Piłsudskiego 250. 05-261 Marki.

Art. 27 Każdy Zastęp Rycerzy wybiera, na okres trzech lat, swego lokalnego Animatora, którego zatwierdza Animator Generalny. Animator lokalny może być ponownie i wielokrotnie wybierany. Animator lokalny Zastępu Rycerzy przewodniczy w ewentualnej cotygodniowej modlitwie chóru uwielbienia i w miesięcznych spotkaniach Zastępu. Podejmuje wraz z Rycerzami Zastępu różne inicjatywy apostolskie. Jest łącznikiem Zastępu z Centralą Rycerstwa, organizuje kolportaż dwumiesięcznika Któż jak Bóg i innych materiałów dotyczących czci Królowej Aniołów, św. Michała Archanioła i Aniołów Stróżów. Wspomagają go w tym Rycerze lokalnego Zastępu. Prowadzi sam albo wyznacza któremuś z Rycerzy prowadzenie Kroniki Zastępu Rycerskiego. Przygotowuje na piśmie na roczny Zjazd Animatorów sprawozdanie o stanie i działalności swego Zastępu. Zawiadamia Centralę Rycerstwa o śmierci Rycerza swego Zastępu, przesyłając równocześnie krótką charakterystykę jego osoby. Prosi Rycerzy ze swego Zastępu, by za zmarłego ofiarowali jedną część różańca i komunię świętą.

Art. 28 Centrala Rycerstwa skierowuje odpowiednią prośbę do ks. Proboszcza, by osobiście podjął się zadania duchowego Opiekuna miejscowego Zastępu Rycerzy, lub wyznaczył do tego celu innego Kapłana. Opiekun duchowy sprawuje ogólną pieczę nad życiem duchowym i apostolstwem lokalnego Zastępu Rycerzy. Niech Zastępy Rycerskie, podejmując specyficzną formę apostolstwa pod kierunkiem i kontrolą Księdza Opiekuna, organizują seminaria, konferencje i nabożeństwa związane z charyzmatem Ruchu.
a) Animatorzy przynajmniej trzech Zastępów Rycerskich z tej samej diecezji tworzą Diecezjalną Radę Rycerstwa, na czele której stoi wybrany przez nich i spośród nich na 3-!etnią kadencję Przewodniczący, zwany Animatorem Diecezjalnym Rycerstwa. Jego kadencja może być wielokrotnie ponawiana. Każdorazowy wybór wymaga zatwierdzenia Animatora Generalnego Rycerstwa. Animator Diecezjalny pełni swą funkcję do końca kadencji także wtedy, gdy w międzyczasie przestanie pełnić obowiązki animatora lokalnego swego Zastępu.
b) Zadaniem Animatora Diecezjalnego i Rady jest troska o właściwy rozwój istniejących w danej diecezji Zastępów. Animator Diecezjalny kontaktuje się z Diecezjalnym koordynatorem stowarzyszeń i ruchów apostolskich i reprezentuje Rycerstwo na zjazdach diecezjalnych Ruchów. Nadto prowadzi on Kronikę Rady Rycerstwa i przesyła do Centrali roczne sprawozdanie z działalności Rady Diecezjalnej. Animator Diecezjalny przynajmniej raz na sześć miesięcy zwołuje posiedzenie Diecezjalnej Rady Rycerstwa. Podczas posiedzeń rozpatruje sprawy bieżące poszczególnych Zastępów i Rycerzy. Rada Diecezjalna podejmuje decyzje wyłącznie w obrębie Statutu Rycerstwa.
c) Każdy Rycerz odnosi się z szacunkiem i oddaniem do Ojca Świętego, Biskupów, kapłanów i do wszystkich ich zarządzeń. W razie potrzeby winien stawać w ich obronie. Postawa pokory i posłuszeństwa Bogu i Kościołowi jest wyróżniającą cechą każdego Rycerza.

Art. 29 Animator i Rycerze lokalnego Zastępu Rycerskiego winni współpracować z duszpasterzami swoich wspólnot parafialnych oraz na ich prośbę i pod kierunkiem Opiekuna mają z ochotą podejmować różne działania apostolskie, współpracując z innymi ruchami apostolskimi, działającymi w Parafii lub w sąsiednich wspólnotach parafialnych, dla dobra wspólnoty lokalnej i Kościoła powszechnego.

Art. 30 Każdy Rycerz uznaje otrzymaną w swojej wspólnocie parafialnej formację za podstawową i korzysta ze środków zbawczych, które administruje ks. Proboszcz i inni właściwi Duszpasterze. Formacja ta ma go prowadzić do coraz pełniejszego i doskonalszego realizowania przymierza chrzcielnego. Formacja, którą ofiaruje Rycerstwo ma wspomagać formację parafialną i uzupełniać ją przez:

 • zastanawianie się jak dotychczas korzystało się z otrzymywanej formacji parafialnej
 • pogłębienie postawy apostolskiej i odpowiedzialności za Kościół
 • wspieranie Kościoła charyzmatem rycerskim
 • zachętę do codziennego czytania Pisma świętego i pogłębiania wiedzy religijnej
 • docenianie świętych Sakramentów, zwłaszcza Eucharystii i Pokuty
 • czytanie polecanych przez Centralę książek z dziedziny angelologii, prenumerowanie dwumiesięcznika Któż jak Bóg
 • uczestniczenie w tzw. Dniach Skupienia, rocznych rekolekcjach rycerskich
 • aktywne uczestniczenie w życiu własnego Zastępu Rycerskiego
 • podjęcie prac apostolskich na terenie parafii, wskazanych przez ks. Proboszcza

Udział w dobrach duchowych

Art. 31 Wszyscy Rycerze przynależą do duchowej Rodziny Michalickiej i mają udział w jej dobrach duchowych. W szczególności uczestniczą w owocach:

a) Mszy świętych, odprawianych w każdy pierwszy wtorek miesiąca, we wszystkich zorganizowanych Ośrodkach apostolskiego ruchu Czcicieli św. Michała Archanioła.
b) Codziennych modlitw członków Zgromadzenia Św. Michała Archanioła.
c) Codziennej modlitwy Dostojna Królowo Niebios.

Art. 32 Rycerze jednocząc się coraz bardziej z Chrystusem Panem, a przez Niego z Ojcem w Duchu Świętym; czyniąc, wszystko z miłości do Boga; otwierając się na działanie Ducha Świętego; na natchnienia św. Michała i Aniołów Stróżów i przyjmując z wdzięcznością ich pomoc; wypełniając z żarliwością swoje zobowiązania rycerskie, a zwłaszcza odpędzając od ludzi złe duchy przy pomocy prostego egzorcyzmu – zdobywają wiele zasług na życie wieczne. Sami również winni modlić się o duchowy i liczebny rozkwit całej rodziny Michalickiej, do której należą członkowie żeńskiego i męskiego Zgromadzenia Św. Michała Archanioła, Czciciele, Rycerze i Wychowankowie michaliccy.

Art. 33 Za zmarłych rycerzy odprawiane są następujące modły:,
a) Moderator Generalny apostolskiego ruchu Czcicieli Św. Michała Archanioła odprawia Msze święte gregoriańskie w miesiącu listopadzie także za dusze wszystkich zmarłych Rycerzy.
b) Animator Generalny Rycerstwa odprawia Mszę św. za duszę zmarłego Rycerza, po otrzymaniu wiadomości o jego śmierci.

Zmiany w Statucie

Art. 34 Każdy Rycerz może zgłaszać swoje uwagi odnośnie Statutu Rycerstwa i przedkładać je na piśmie swemu Animatorowi lokalnego Zastępu.

Art. 35 Na rocznym spotkaniu Animatorów Zastępów Rycerskich, Animatorzy mogą przedstawiać poprawki do Statutu, przekazując je na piśmie Animatorowi Generalnemu. Naniesione poprawki i zmiany w Statucie uzyskują swoją moc prawną, po zatwierdzeniu ich przez Przełożonego Generalnego Zgromadzenia Św. Michała Archanioła.
* * *
Statut Ruchu Rycerstwa Świętego Michała Archanioła został zatwierdzony dnia 15 sierpnia 1994 roku, znowelizowany dnia 13 maja 1998 r., uzupełnienia w niniejszym zapisie zostały potwierdzone 8 lipca 2003 roku. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Ks. Kazimierz Tomaszewski, Przełożony Generalny

Marki, dnia 8 lipca 2003 r. L. dz. 536/RFRMA/03

 

Objawienia Archanioła Michała na górze Gargano

Sanktuarium Św. Michała Archanioła w Monte Sant’Angelo
W południowo-wschodnim regionie Włoch, zwanym Apulią, na górze Gargano, w mieście Monte Sant’Angelo znajduje się jedno z najsłynniejszych w Kościele katolickim sanktuariów ku czci świętego Michała Archanioła.Na szczycie góry wznosi się jedyna w swoim rodzaju bazylika.
To niezwykłe miejsce położone w regionie, który stanowi „ostrogę” włoskiego buta, widnieje na wysokości 856 m n.p.m. Można tutaj dotrzeć dwiema drogami. Jedna prowadzi z oddalonego o nieco ponad 20 km San Giovanni Rotondo;, druga bardziej okrężna, wiedzie na wzgórze wieloma serpentynami.

Początki tutejszego sanktuarium sięgają końca V i pierwszych dziesięcioleci VI wieku. Najstarsze źródła potwierdzające starożytność tego miejsca, to dwa listy papieża św. Gelazego z 493 – 494 r. do biskupów oraz Liber de apparitione Sancti Michaelis in Monte Gargano z VIII wieku.

W księdze opisane są objawienia św. Michała Archanioła.
Z nimi jest związana pewna historia z 490 r.: Pewnemu bogatemu włościaninowi uciekł byk. Właściciel dostrzegł go na szczycie góry, klęczącego u wejścia do groty, w miejscu przyszłych objawień. Włościanin nie mógł tam dojść, więc rozgniewany napiął łuk i wypuścił strzałę, aby zabić nieposłuszne zwierzę. Strzała obróciła się i trafiła go w nogę. Przestraszony pobiegł do biskupa, żeby opowiedzieć o tym niesamowitym zdarzeniu. Ten natychmiast zarządził trzy dni publicznych modlitw i pokuty.

Kiedy zbliżał się wieczór ostatniego dnia pokutnego (8 maja), św. Michał ukazał się biskupowi i powiedział: „Ja jestem Archanioł Michał, stojący przed obliczem Boga. Grota jest mnie poświęcona; ja jestem jej strażnikiem… Tam, gdzie się otwiera skała, będą przebaczone grzechy ludzkie… Modlitwy, które będziecie tu zanosić do Boga, zostaną wysłuchane. Idź w góry i poświęć tę grotę dla kultu chrześcijańskiego”.

Biskup ze strachu przed poganami długo się wahał, zanim zdecydował się wypełnić polecenie Archanioła.
Kolejne objawienie św. Michała Archanioła, zwane „epizodem Zwycięstwa”, było w 492 r. Sipont został oblężony przez Germanów pod wodzą Odoakra. W obliczu pewnej porażki, św. Wawrzyniec znowu zarządził trzy dni pokuty i publicznych modlitw, aż powtórnie ukazał mu się św. Michał Archanioł, obiecując zwycięstwo, jeśli mieszkańcy Sipontu natychmiast przystąpią do kontrataku.

Pełni nadziei obrońcy wyszli z miasta i wzięli udział w zaciętej bitwie, której towarzyszyły trzęsienie ziemi, grzmoty i błyskawice. 29 września 492 roku wojska Sipontu odniosły całkowite zwycięstwo.
8 maja 493 r. biskup z całą ludnością Sipontu udał się na Monte Gargano, gdzie wszyscy usłyszeli wydobywające się z groty, cudowne śpiewy anielskie.

Przerażony św. Wawrzyniec postanowił poprosić o radę papieża, św. Gelazego. Po pozytywnej opinii Ojca Świętego biskup – upewnił się, że objawienia nie były złudzeniami. Zaraz potem objawił mu się Archanioł i oznajmił: „Zaniechaj myśli o poświęceniu groty, ja wybrałem ją na swoją siedzibę i już poświęciłem razem z moimi aniołami. Znajdziesz w niej znaki na skale i mój wizerunek, ołtarz, paliusz i krzyż. Wy tylko wejdziecie do groty i odmówicie przy mnie modlitwy. Jutro odprawicie dla ludu Najświętszą Ofiarę i zobaczycie, jak sam poświęcam tę świątynię”.

Następnego dnia biskup i mieszkańcy odnaleźli w grocie kamienny ołtarz przykryty płótnem z górującym nad nim krzyżem. Jak wynika z legendy, na znak swojej obecności święty Michał pozostawił tam również odcisk stopy dziecka. Od tego czasu grota nazywana jest „niebiańską bazyliką”, ponieważ jako jedyna świątynia na ziemi, nie została poświęcona ręką człowieka.

25 września 1656 r. św. Michał Archanioł ukazał się po raz ostatni, arcybiskupowi Pucciarellemu, podczas epidemii dżumy i powiedział: „Jestem Archanioł Michał. Każdy, kto dotknie kamieni z mojej groty, wyzdrowieje. Pobłogosław kamienie: wykuj na nich znak krzyża i moje imię”.

Tak też zrobiono. Od tego czasu ze wszystkich zakątków świata nadchodzą prośby o kamyki ze świętej groty. Sanktuarium także ze względu na swoje piękne położenie, jest jednym z najbardziej znanych miejsc kultu na świecie.

Noc cesarza Henryka

Bazylika w Monte Sant’Angelo od wieków była celem pielgrzymek zwykłych ludzi, władców, papieży i świętych. Wśród papieży pielgrzymujących do Monte Sant’Angelo byli: przypomnijmy św. Gelazego I, św. Agapita I, św. Leona IX, św. Celestyna V, Aleksandra III, Grzegorza X, bł. Urbana II, Kaliksta II, który ogłosił Michała Archanioła „Księciem i opiekunem całego świata”. Przed wyborem na stolicę Piotrową udał się tam też św. Grzegorz Wielki, natomiast Bonifacy IX przyznał odwiedzającym to miejsce odpust zupełny. W grocie gościł też papież Leon XIII,, a w 1987 r. z pielgrzymką przybył papież Jan Paweł II.

Wielokrotnie przebywał w nim również św. Ojciec Pio, gdyż klasztor w San Giovanni Rotondo, w którym mieszkał oddalony był tylko o 20 km. Ojciec Pio nie przyjął nikogo, kto nie odwiedził Michała Archanioła.

Sanktuarium nawiedziło także wielu innych świętych m.in.: założyciel surowego zakonu kartuzów św. Bruno z Kolonii, św. Anzelm z Canterbury, św. Bernard z Clairvaux, św. Franciszek z Asyżu, który nawiasem mówiąc uznał się za niegodnego, żeby wejść do groty; św. Tomasz z Akwinu, św. Brygida Szwedzka, św. Jan Kapistran, św. Gerard Majella, św. Józef z Kupertynu, św. Alfons Maria de Liguori – założyciel redemptorystów. Przybywali tu także władcy tacy jak: Ludwik II, Otton III, Henryk II, Karol I Andegaweński oraz król Polski – Zygmunt Stary.
Cesarz św. Henryk II, jako pierwsza osoba świecka, otrzymał pozwolenie na pozostanie w grocie na noc. Nikt wcześniej nie odważył się na spędzenie nocy w grocie z powodu wielkiego respektu, jaki budziło to niezwykłe miejsce. Uważano, że nocą w grocie rządził św. Michał Archanioł. Do sanktuarium wzniesionego w pobliżu groty od wieków przybywają tłumnie pielgrzymki.
Archanioł ten jest narzędziem w ręku Boga Najwyższego aby na świecie zapanowało Prawo Boże i Sprawiedliwość.

Modlitwa Papieża Leona XIII

Święty Michale Archaniele,
wspomagaj nas w walce ,
a przeciw niegodziwości
i zasadzkom złego ducha
bądź naszą obroną.
Oby go Bóg pogromić raczył,
pokornie o to prosimy ,
a Ty, Wodzu niebieskich zastępów,
szatana i inne duchy złe,
które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,
mocą Bożą strąć do piekła.
Amen.

 

W naszej parafii

Zapraszamy do uczestnictwa i wspólnej modlitwy w spotkaniach naszych i wynikających z kalendarza Diecezjalnego i Ogólnopolskiego.

Przyjęcie do RYCERSTWA I OBOWIĄZKI RYCERZY wynikają ze Statutu Rycerstwa św Michała Archanioła.

 

Któż jak Bóg

Generalnym Animatorem Rycerstwa jest ks. Piotr Prusakiewicz – redaktor Naczelny dwumiesięcznika „Któż jak Bóg”.
Diecezjalnym opiekunem Rycerstwa jest ks. Tadeusz Cader CSMA – kustosz Domu Rekolekcyjnego w Rycerce Górnej, mianowany przez ks. Biskupa Tadeusz Rakoczego. Tel. 33-8625310.

W naszej parafii p.w. św Józefa na Złotych Łanach Rycerstwo św. Michała Archanioła istnieje od 19 lutego 2009 r. Spotkania rozpoczynają się mszą świętą o godzinie 18:00, a po niej adoracja najświeższego Sakramentu. I modlitwy Rycerstwa św. Michała archanioła w kościele.

W sierpniu 2013 roku w dniach 21-22 nawiedziła naszą parafię Kopia Figury św. Michała Archanioła z Góry Gargano. Św. Michał Archanioł przebywał w naszej parafii od godz. 18-tej dnia 21 sierpnia do godz. 17:30 dnia następnego Peregrynacji przewodniczy ks. Jan Serenzak CSMA Był to czas „łaski i modlitwy”. Uczestniczyło dużo osób z naszej i z inny parafii. Wszystkie godziny w których gościł św Michał Archanioł były wypełnione modlitwą, adoracją przed Najświętszym Sakramentem wszystkich grup modlitewnych, osobistą kontemplacją, czuwaniem i Eucharystią. Wyświetlony był również film pt. „Miedzy wiarą a kulturą” o objawieniach i historii sanktuarium w Monte Sant Angelo, oraz przedstawienie objawień przez kapłana prowadzącego całość nawiedzenia. W czasie tych uroczystości bardzo dużo osób przyjęło Szkaplerz Michała Archanioła. Kto przyjmuje Szkaplerz i nosi go z wiarą, oraz odmawia modlitwę egzorcyzmu prostego, tenże św. Michał Archanioł pomoże zwyciężyć wrogów duszy i ciała, tak za życia jak i w godzinie śmierci.

Dnia 20 stycznia 2018r. W parafii pw. Św. Józefa na Złotych Łanach, odbyło się spotkanie Diecezjalne pod przewodnictwem ks. Stanisława Słowińskiego CSMA. Spotkanie rozpoczęło się odśpiewaniem Godzinek ku czci św. Michała Archanioła następnie ks. Stanisław odprawił mszę św. Podczas której dziękowaliśmy dobremu Bogu za dar spotkania wszystkich „Zastępów” z Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Zawierzaliśmy Bugu cały kościół, wraz z Papieżem Franciszkiem, wszystkich kapłanów których napotykamy na swojej drodze, zwłaszcza ks. Piotra Prusakiewicza i Tadeusza Cadera, opiekuna Diecezjalnego, którego zabrakło wśród nas z powodu choroby. Prosiliśmy również o błogosławione owoce tego spotkania dla Rycerzy, Czcicieli, oraz wzrost duchowy i liczebny „Zastępów” Rycerskich w naszych parafiach. Po skończonej Eucharystii, ks. Stanisław odprawił nabożeństwo o uzdrowienie i uwolnienie. Po skończonym nabożeństwie udaliśmy się do salki parafialnej na spotkanie opłatkowe, gdzie łamaliśmy się opłatkiem, następnie był słodki poczęstunek przy stołach, przygotowany przez „Zastęp” parafialny a po krótkim posiłku śpiewaliśmy kolędy wraz z ks. Stanisławem. W spotkaniu brały udział wszystkie Animatorki wraz z Rycerzami i Czcicielami, osób około 70. Radość i miłość panowała Anielska i prosimy Boga, aby pozostała w naszych sercach.

Parafialnym Animatorem jest Teresa Kasieńczar Tel. 787931177.

 

MODLITWY I PIEŚNI DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Dostojna Królowo Niebios, Najwyższa Pani Aniołów,
któraś od początku otrzymała moc i posłannictwo zdeptania głowy szatana,
prosimy Cię pokornie, ześlij Twoje święte Zastępy,
aby pod Twoimi rozkazami i przez Twoją moc,
ścigały piekielne duchy, wszędzie je zwalczały,
unieszkodliwiały ich poczynania i strąciły je z powrotem w przepaść.
Któż jak Bóg! Święci Aniołowie i Archaniołowie,
brońcie nas, ochraniajcie nas!
O czuła Matko, Ty jesteś i Ty pozostaniesz na zawsze
całą naszą miłością i nadzieją. Amen.

 

Modlitwa Uwolnienia

Panie Jezu Chryste! Wyznajemy, że jesteśmy grzesznikami. W swoim nieskończonym miłosierdziu, Zbawicielu nasz, odpuściłeś nam grzechy i obmyłeś nasze dusze Twoją Najdroższą Krwią!

Wyznajemy, Panie, że bez Ciebie nic dobrego i zbawiennego nie możemy uczynić!

Przyzywamy na pomoc Twoją Niepokalaną Matkę Maryję, św. Michała Archanioła, wszystkich Aniołów i Świętych. Przez ich wstawiennictwo uciekamy się do Ciebie, Jezu Chryste!

Przyjmujemy władzę i moc, których nam udzielasz, aby zwalczać zasadzki szatana i złych duchów. Dlatego w imię + Pana naszego, Jezusa Chrystusa, nakazujemy wam, złe duchy, abyście się oddaliły od nas i poszły do piekła!

W imię + Jezusa Chrystusa – duchy pychy i zarozumiałości i nieposłuszeństwa, oddalcie się od nas, od naszych braci i sióstr!

duchy nienawiści i przekleństw,

duchy męczarni, tortur i zabójstw,

duchy zazdrości i zawiści,

duchy pornografii, nieczystości i rozpasania seksualnego,

duchy gniewu i złości,

duchy kradzieży i rozboju,

duchy pijaństwa, narkomanii i nikotynizmu,

duchy lenistwa i próżnowania,

duchy podejrzliwości, uraz i niechęci,

duchy kłamstwa, oszustwa i obłudy,

duchy letniości, ospałości i apatii,

duchy plotkowania, obmowy i oszczerstw,

duchy podejrzeń, osądów i fałszywych opinii,

duchy chciwości, bogacenia się ziemskiego i zaborczości,

duchy niewiary i braku zaufania,

duchy niesumienności, niedbalstwa i niewierności,

duchy mafii, przemocy, gwałtu i wojny,

duchy fałszywej przyjemności i wygodnictwa,

duchy chorób i nagłych dolegliwości,

duchy smutku, zniechęcenia i depresji,

duchy zabobonów, sekciarstwa, okultyzmu i parapsychologii,

duchy magii, czarów, wróżenia i uroków,

duchy zabijania nie narodzonych i eutanazji,

duchy zapaści duchowej, rozpaczy i myśli samobójczych,

duchy fałszywej mistyki odwodzące nas od Boga i zbawienia,

Mocą Jezusa Chrystusa + nakazujemy wam, złe duchy, oddalcie się od naszych rodzin, krewnych, znajomych, przyjaciół i sąsiadów!

Oddalcie się od granic naszej Ojczyzny, która ma być królestwem Chrystusa i Maryi!

Oddalcie się od wszystkich narodów ziemi, odkupionych Krwią Jezusa!

Oddalcie się od naszych braci i sióstr, których obmyła Krew Jezusa i napełniła łaska Ducha Świętego na chrzcie świętym!

Naszą siłą i mocą jest Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel! Należymy do Niego i jesteśmy dziećmi Ojca niebieskiego!

Chcemy wypełniać, Ojcze Przedwieczny, Twoją najświętszą wolę!

Racz zesłać na nas śmierć, aniżeli mielibyśmy obrazić Cię grzechem ciężkim!

Matko Najświętsza, otul nas płaszczem swojej macierzyńskiej opieki!

Chcemy na zawsze należeć do Jezusa i do Ciebie!

Św. Michale Archaniele, broń nas przeciwko atakom szatana!

Nasi Aniołowie Stróżowie i święci Patronowie, przybywajcie nam z pomocą!

Panie nasz i Boże! Do Ciebie chcemy należeć w życiu i przy śmierci naszej. Amen.

Egzorcyzm poranny

W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca i Syna i Ducha Świętego uchodźcie duchy złe, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam: idźcie precz i nie wracajcie. Amen.

Mocą Boga, Mocą Najwyższego, Panie uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów. Amen.