Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, od którego przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem.

 

 

„W sakramencie małżeństwa to Bóg czyni siebie gwarantem i zobowiązuje się dokonać tego, co znaki sakramentalne wyrażają i co jest w nich celebrowane, mianowicie ukształtowania jedności z dwojga różnych.”

 

Ks. Franciszek Blachnicki, założyciel Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie mówiąc o sakramencie małżeństwa zwracał uwagę, że znakiem widzialnym są tutaj relacje osobowe między dwojgiem, którzy zawierają przymierze małżeńskie.
Duchowość małżeńska proponowana w ramach Domowego Kościoła jest realizowana poprzez przyjęcie elementów formacyjnych nazywanych zobowiązaniami – darami. Nie są one celem samym w sobie, ale środkiem do celu. Ich realizowanie odbywa się w małżeństwie poprzez codzienny wspólny wysiłek małżonków, podejmujących i realizujących poszczególne zobowiązania oraz poprzez wzajemną pomoc małżeństw w kręgu w dążeniu do Chrystusa.

Podstawowym miejscem naszej formacji są kręgi rodzin. Krąg tworzy 4 – 7 małżeństw. Spotkania kręgu odbywają się 1 raz w miesiącu w mieszkaniach poszczególnych małżeństw wraz z Księdzem opiekunem (moderatorem), i mają charakter modlitewno-formacyjny. Za krąg odpowiada jedno z należących do niego małżeństw, zwane parą animatorską.

Aktualnie w Parafii Św. Józefa pracują 4 kręgi małżeństw.

Posługę pary łącznikowej, koordynującej pracę kręgów w Parafii i ściśle współpracującej z Parą Rejonową, pełnią Aneta i Przemysław Czapraccy.


 

Jeśli pragniecie pogłębiać wzajemną miłość i jedność małżeńską, odczuwacie potrzebę twórczego przeżywania miłości małżeńskiej w świetle wiary i żywej relacji z Panem Bogiem, to Oaza Rodzin jest właśnie dla Was.
Zapraszamy małżonków sakramentalnych, z różnym stażem, którzy pragną podjąć próbę systematycznej pracy nad relacjami w rodzinie i z Bogiem.

 

Osoby zainteresowane dołączeniem do grupy Oazy Rodzin prosimy o kontakt z parą łącznikową.
Dane do kontaktu: Aneta: tel. 669204004,
Przemek: tel. 785617727,
e-mail: a-czapracka@op.pl