Domowy Kościół, zwany też Oazą Rodzin, jest gałęzią rodzinną Ruchu Światło-Życie założonego przez ks. Franciszka Blachnickiego. Członkami DK są małżeństwa sakramentalne, których podstawowym miejscem formacji są kręgi rodzin. Krąg tworzy 4 – 7 małżeństw. Spotkania kręgu odbywają się 1 raz w miesiącu w mieszkaniach poszczególnych małżeństw wraz z Księdzem opiekunem (moderatorem). Wyjątkowo w związku z pandemią, gdy jest ona bardziej nasilona, spotkania mogą odbywać się on-line, a gdy to nie jest możliwe, wówczas w ramach samych małżeństw. Za krąg odpowiada jedno z należących do niego małżeństw, zwana parą animatorską. Poza pracą w kręgu, małżeństwa DK uczestniczą:

 

– w 15 dniowych rekolekcjach formacyjnych wakacyjnych lub 2 – 4 dniowych rekolekcjach formacyjnych śródrocznych, organizowane są także rekolekcje

tematyczne, ściśle związane z Charyzmatem DK,

– w rejonowych i diecezjalnych Dniach Wspólnoty ,

– w okresowych dniach skupienia,

– w obsłudze liturgicznej i przewodniczeniu nabożeństwom w Parafii.

Aktualnie w Parafii Św. Józefa pracują 4 kręgi małżeństw:

Krąg Para animatorska Ksiądz opiekun (moderator)
I Maria i Franciszek Matejowie Ks. Jakub Krupa
II Agnieszka i Rafał Ponikiewscy Ks. Stanisław Wójcik
III Małgorzata i Marcin Zimoń Ks. Mirosław Kareta
IV Aneta i Przemysław Czapraccy Ks. Stanisław Wójcik

 

 

 

 

 

 

 

Posługę pary łącznikowej, koordynującej pracę kręgów w Parafii i ściśle współpracującej z parą rejonową,

pełnią Bogusława i Józef Totonowie tel. 534-520-441, e-mail: babciabusia@gmail.com