5 pięknych modlitw, które Maryja objawiła w Fatimie

W trakcie trwania objawień w Fatimie Maryja zostawiła także słowa pięciu nowych modlitw.

Oto one:

1. Modlitwa po dziesiątce różańca

Maryja poleciła dzieciom odmawianie tej modlitwy po każdym dziesiątku różańca:

„O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia”.

2. Modlitwa wynagradzająca

Siostra Łucja: Zbliżywszy się do nas Anioł powiedział:

– „Nie bójcie się, jestem Aniołem Pokoju! Módlcie się ze mną”.

Uklęknął i pochylił głowę aż do ziemi. Porwani siłą nadprzyrodzoną robiliśmy to samo i powtarzaliśmy słowa wymawiane przez niego:

O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie,
ufam Tobie i miłuję Ciebie.
Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą,
Ciebie nie uwielbiają, nie ufają Tobie i Ciebie nie miłują”.

3. Modlitwa do Trójcy Świętej

Siostra Łucja: Kiedy tam byliśmy, ukazał się nam Anioł po raz trzeci. Trzymał w ręce kielich, nad którym unosiła się święta Hostia, z której spływały krople Krwi do kielicha. Nagle kielich z Hostią zawisł w powietrzu, a Anioł uklęknął na ziemi i powtórzył trzy razy modlitwę:

Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty.
W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję, ofiaruję Tobie
Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Pana naszego, Jezusa Chrystusa, obecnego na ołtarzach całego świata
jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany.
Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca
i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi,
proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników”.

4. Modlitwa eucharystyczna

Podczas pierwszego objawienia 13 maja 1917 roku Matka Boża powiedziała: A więc będziecie musieli wiele wycierpieć. Ale łaska Boża będzie waszą pociechą”. Według relacji Łucji wokół nich zaświeciło jasne światło i po chwili wszyscy zaczęli odmawiać powyższą modlitwę.

„Przenajświętsza Trójco, uwielbiam Cię! Mój Boże, mój Boże kocham Ciebie ukrytego w Przenajświętszym Sakramencie”.

5. Modlitwa pokutna (przy podejmowaniu ofiary)

Słowa tej modlitwy Maryja dała dzieciom pierwszego dnia objawień. Prosiła by ją odmawiać, kiedy człowiek ofiarowuje swoje cierpienia Bogu.

„O Jezu z miłości ku Tobie i dla nawrócenia grzeszników, pragnę Ci wynagrodzić za wszystkie zniewagi wyrządzane Niepokalanemu Sercu Maryi”.

 

A więc do dzieła!