KOCHANI PARAFIANIE I MILI GOŚCIE

Jezus wchodził w czas ogołocenia krzyża mając ufność, że rozpoczyna się godzina uwielbienia Ojca, który nigdy nie zawiedzie i nawet z pieczary grobu wyprowadzi tych, których miłuje. To była Jego Pascha.

Każdemu z Was życzymy ufności i odwagi w kroczeniu drogą swojej osobistej Paschy. Niech nasze domy, po ustaniu zagrożenia, znów wypełni radość spotkania z bliskimi, a nasza świątynia niech ożyje dzięki wspólnotowej modlitwie!

Błogosławionych, zdrowych i mimo wszystko radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

życzą Wasi kapłani

Krzysztof, Jakub, Marcin, Mirosław i proboszcz Stanisław

Złote Łany, 11.04.2020