WIELKANOC 2021

Ustąpcie od nas smutki i trosk fale, gdy Pan Zbawiciel triumfuje w chwale, Ojcu swojemu uczynił już zadość, nam niesie radość. Alleluja!”

KOCHANI PARAFIANIE i GOŚCIE

W trudnym czasie Bóg jest naszym Pocieszycielem, ale my również jesteśmy wezwani do pocieszania innych. Radość chrześcijańska swoje źródło ma w Zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie, który pokonał grzech i śmierć oraz nadał ludzkiemu życiu głęboki sens.

Święta Zmartwychwstania po raz kolejny przeżywany w wąskim kręgu rodzinnym, zatroskani o przyszłość. Jest to szansa, aby odkryć w życiu to, co naprawdę ważne. Rodzina, odpowiedzialna miłość, przyjaźń, wzajemny szacunek, wierność Bogu i Kościołowi, wrażliwość na ludzkie cierpienie i chrześcijańska radość to wartości, które nadają sens życiu. Niech Zmartwychwstały Pan pomaga nam je dostrzec i pielęgnować.

Życzymy zdrowych, radosnych i pełnych pokoju Świąt Wielkanocnych! Zapewniamy o modlitwie, życzliwości i bliskości.

Wasi kapłani
ks.Krzysztof, ks.Jakub, ks.Marcin, ks.Mirosław i proboszcz Stanisław

Bielsko-Biała oś. Złote Łany, 4. 04. 2021 r.