Nasi drodzy kapłani!

W dniu w którym Jezus Chrystus dał Wam udział w swoim kapłaństwie życzymy wam, abyście:
• pobożnie i z wiarą odprawiali misteria Chrystusa na chwałę Boga i dla uświęcenia ludu chrześcijańskiego zgodnie z tradycją Kościoła
• pilnie i mądrze spełniali posługę Słowa głosząc Ewangelię i wykładając prawdy katolickiej wiary
• naśladowali przykład Chrystusa Dobrego Pasterza i nie szukając własnej korzyści troszczyli się o zbawienie ludzi
• coraz ściślej jednoczyli się z Chrystusem Najwyższym Kapłanem i razem z Nim samego siebie poświęcali Bogu za zbawienie ludzi

Ave Crux spes unica!

– wdzięczni parafianie