Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez Nie się stało,
a bez Niego nic się nie stało,
co się stało.” J 1, 1-3.

DRODZY PARAFIANIE i MILI GOŚCIE

Święta Bożego Narodzenia są dla nas wszystkich przypomnieniem, że nie ma takiej rzeczywistości, która byłaby niezależna od Boga. On czuwa nad wszystkim i nawet z ludzkiej nieprawości potrafi wyprowadzić zbawienie. On jest wszechmocny. Jesteśmy w Jego ręku. Dla Jego Słowa nie ma granicy, której nie mogłoby przekroczyć. „Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało.” To Wszechmocne Słowo, przekracza granice cielesności i staje się Ciałem, Człowiekiem – Jezusem Chrystusem.

Niech to właśnie Wcielone Słowo, napełnia Was wszystkich swoimi darami, niech podtrzymuje w nadziei, podnosi z upadków i prowadzi po ścieżkach doczesności na spotkanie z Nim w wieczności.

Tego życzą dla wszystkich parafian i gości duszpasterze parafii Św. Józefa na Złotych Łanach.

ks. Jakub

ks. Krzysztof

ks. Marcin

ks. Mirosław

proboszcz ks. Stanisław

Boże Narodzenie 2019 AD