Przewielebny Księże Proboszczu Stanisławie,
Drodzy Bracia Kapłani,
Drodzy Siostry i Bracia z gościnnej Parafii na Złotych Łanach,

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Z serca przepełnionego wdzięcznością dla Boga i dla Was za dar posługi Słowa, jaką mogłem
spełnić – dzięki życzliwemu zaproszeniu Księdza Proboszcza, mojego kolegi rocznikowego z
krakowskiego seminarium – w pierwszy dzień Nowego Roku 2020 w Waszej gościnnej Parafii;
oraz za dar Waszych „rozszerzonych” (zob. 2 Kor 6,11), szczodrych serc, które hojnym wsparciem
mego dzieła misyjnego odpowiedziały na wezwanie o solidarność misyjną z tymi, którym na co
dzień służę na misjach w Tanzanii, zwłaszcza naszym uczniom i chorym – pragnę podziękować
najpiękniej, jak tylko potrafię za ten ogrom dobra i miłości miłosiernej, jakiej doświadczyłem
przebywając wśród Was.

Zaświadczyć pragnę o wielkiej serdeczności, przyjaźni i trosce ze strony zacnych Kapłanów –
Księdza Proboszcza oraz Braci Kapłanów, wśród których szczególnie żywo doświadczyłem na
nowo daru i radości kapłańskiej przyjaźni i solidarności. Dziękuję Wam bardzo za to!
Dziękuję Panu Kościelnemu, lektorom i ministrantom – za życzliwość, świadectwo wiary i miłości
dla Waszej parafii.

Dziękuję Księdzu Proboszczowi i Pani Gospodyni za prawdziwie polską gościnność na plebanii,
bym nie ustał w czasie posługi, bo jak mówi Pismo: „nie zawiążesz pyska wołowi
młócącemu” (por. 1 Tym 5,18).

Wam, Kochani Rodacy ze Złotych Łanów, pomny przestrogi Św. Pawła Apostoła: „Ty wprawdzie
pięknie dzięki czynisz, lecz drugi tym się nie buduje” (1 Kor 14,17), pragnę podziękować najlepiej
jak umiem i jednocześnie zapewnić Was, że Wasza hojna, serdeczna, misyjna pomoc w wysokości
20,813.90 PLN i 20 Euro do koszyczków i przelewami na konto misyjne i fundacyjne pomoże
nam wesprzeć Fundusz Zdrowia dla naszego ośrodka zdrowia w Kiabakari a 5,950 PLN za
zakupione książki-cegiełki pomogą dofinansować obiady dla naszych uczniów.

Niech Wam, Kochani, za wstawiennictwem Waszego Patrona, Świętego Józefa, błogosławi
Miłosierny Bóg i wynagrodzi hojnie miłosierną miłość, jaką ogarnęliście moje misje Waszym
wsparciem! Będziemy modlić się w Kiabakari za Waszą wspólnotę, byście mogli żyć pięknie,
mądrze, w zdrowiu i radości a Pan darzył Was na codzień wszelkimi łaskami w swej hojności!
Szczęść Wam Boże!

Ks. Wojciech Adam Kościelniak
Misjonarz w Tanzanii