Drodzy Parafianie,
Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry,

Ze szczerą wdzięcznością i wielkim wzruszeniem dziękuję za liczne słowa wsparcia, otuchy oraz kondolencji po śmierci mojego Śp. Taty – Józefa, który odszedł po wieczną nagrodę do Domu Ojca…

„…Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi…” (Rz 14 , 7-12)

Dlatego ufając w słowa Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian polecam Was Bożemu Miłosierdziu oraz pamiętam w codziennej modlitwie. Dziękuję za tak potrzebne wyrazy solidarności, które dają mi poczucie prawdziwej wspólnoty, jaka gromadzi się każdego dnia na modlitwie eucharystycznej wokół Złoto Łańskiego ołtarza.

Jestem przekonany, że trudny czas rekolekcji jakim jest śmierć bliskiej osoby oraz sytuacja społeczna umocni naszą wiarę, nadzieję i miłość. Po każdym trudniejszym okresie przychodzi bowiem nowy czas odrodzenia i umocnienia. Dlatego pełni ufności powierzajmy nasze codzienne troski Świętemu Józefowi, który jest patronem nie tylko naszej parafii, ale również mojego kochanego taty…

Raz jeszcze z potrzeby serca całej naszej wspólnocie i każdemu z osobna składam serdeczne podziękowania za wszelkie dobro, którego doświadczyłem w ostatnich dniach…

ks. Proboszcz Stanisław

Bielsko-Biała, 21. 11. 2020 r.