NIEDZIELA 08. 01. 2023 r.

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

W dniu Chrztu Pańskiego Kościół świętuje Objawienie Trójcy Przenajświętszej (epifania trynitarna) – pierwsze w historii świata pojawienie się w postaci widzialnej całej Trójcy Świętej: Bóg Ojciec przemawia. Syn Boży jest w postaci ludzkiej, a Duch Święty pojawia się nad Nim w postaci gołębicy.

 

LITURGICZNE OBCHODY TYGODNIA

1. Dzisiaj obchodzimy niedzielę Chrztu Pańskiego. Święto to kończy okres Bożego Narodzenia, a zarazem wprowadza w czas zwykły roku liturgicznego, który potrwa do wtorku przed Środą Popielcową. W liturgii będziemy towarzyszyli Jezusowi na różnych etapach Jego życia. Zgodnie z polską tradycją będziemy jeszcze śpiewać kolędy i pozostanie bożonarodzeniowa dekoracja kościoła aż do 2 lutego, do święta Ofiarowania Pańskiego, które bezpośrednio wiąże się z Bożym Narodzeniem.
2. W piątek, 13 stycznia – wspomnienie św. Hilarego, bpa i dra Kościoła

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. Niedziela Chrztu Pańskiego: Zatrzymajmy się dziś na moment przy chrzcielnicy w naszym kościele, aby podziękować za dar dziecięctwa Bożego, ale także zdać sobie sprawę z odpowiedzialności za budowanie Kościoła na ziemi, za głoszenie innym Chrystusa i życie wiarą, którą otrzymaliśmy.

  2. Wizyta duszpasterska: Trwa wizyta duszpasterska. Dziękujemy wszystkim, którzy dotychczas przyjęli kapłana w swoim domu. Plan kolędy jest wywieszony w gablotach i na naszej stronie internetowej. Gdyby się zdarzyła pomyłka lub przeoczenie jakiegoś domu, czy ulicy, prosimy o powiadomienie nas o tym fakcie.

  3. Ku pamięci: Żegnamy Benedykta XVI, ale pozostaje z nami całe bogactwo jego myśli. Niektóre z nich pragniemy przedstawić po wieczornej Mszy św. w oprawie muzyki organowej. Zapraszamy wraz z młodzieżą!

  4. Odnowa w Duchu Świętym: Zapraszamy do wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym „Kana”. Spotkanie w poniedziałek, po wieczornej Mszy świętej w parafialnej salce nr 5 w Domu Katechetycznym.

  5. Składka przyszłej, III niedzieli miesiąca, przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii – modernizację instalacji grzewczej. Z góry za ofiarność dziękujemy: Bóg Zapłać!

  6. W minionym tygodniu odeszła do Pana:

+ Irena Herok, ul. Karowa, 90 lat

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.