UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

31. 05. 2020 Roku Pańskiego

Dziś obchodzimy uroczystość Pięćdziesiątnicy. Duch Święty, który przychodzi z nieba jest darem niespodziewanym i niezasłużonym. Jezus udziela Go z obfitością każdemu, kto się na Niego otworzy w pokorze, w wyciszeniu i w modlitwie. Bezpośrednim skutkiem działania Ducha Świętego jest odwaga i moc ewangelizacyjna oraz jedność. Apostołowie po napełnieniu Duchem, otwarli drzwi Wieczernika, przełamali lęki, wyszli na zewnątrz do zgromadzonego tłumu. I z odwagą głosili Chrystusa…

LITURGICZNE OBCHODY TYGODNIA

1. W poniedziałek, 1 czerwca – w drugi dzień Zielonych Świąt przypada święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła.
2. W środę, 3 czerwca – wspominamy świętych męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy.
3. W czwartek, 4 czerwca – przypada święto Jezusa Chrystusa Najwyższego Wiecznego Kapłana.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Biskup Bielsko-Żywiecki odwołał wcześniejszą dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Obecnie obowiązuje nas następująca:Od 7 czerwca br. poprzednia dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Eucharystii obejmująca wszystkich wiernych Diecezji Bielsko-Żywieckiej zostaje zawężona do osób starszych, chorych i odczuwających lęk przed zarażeniem.
  Od 30 maja br. nie obowiązuje limit osób w kościele.
  • Wszyscy przebywający w kościele z wyjątkiem sprawujących liturgię muszą mieć maseczki. Bardzo prosimy o przestrzeganie tej zasady.
  • Zalecamy, aby Komunię świętą przyjmować na rękę. Księża są zobowiązani do dezynfekcji rąk przed i po zakończeniu rozdawania Komunii”.

  Wskazania biskupa w całości tutaj.

 2. Dzisiaj ostatnie nabożeństwo majowe o godz. 17.30 w kościele. (Mieszkańców osiedla Langiewicza zapraszamy na majówkę pod historyczny krzyż w niedzielę na godzinę 15.00.)

 3. W poniedziałek, w święto Maryi Matki Kościoła zapraszamy na Msze św. i nabożeństwo o dar uzdrowienia, które rozpoczną się o godzinie 19 i potrwają do 21.

 4. Od jutra rozpoczynamy nabożeństwa czerwcowe – będą odprawiane codziennie (z wyjątkiem niedziel) po Mszy św. o godz. 18.00. Jutro, w drugi dzień Zielonych Świąt, tak mocno związanych z prośbą o błogosławieństwo Boże i dobre urodzaje, zapraszamy na modlitwy pod krzyżem na oś. Langiewicza na godzinę 15.00.

 5. Jeszcze tylko dzisiaj będziemy odprawiać niedzielne Msze św. o godz. 12.30 i 19.00. Od przyszłej niedzieli powracamy do normalnego porządku Mszy św. niedzielnych.

 6. Spotkanie rodziców dzieci klas III SP 20, odbędzie się we wtorek, po wieczornej Mszy św. Zapraszamy na to bardzo ważne spotkanie, od którego będzie zależał termin przyjęcia pierwszej Komunii św. dzieci.

 7. W czwartek, 4 czerwca obchodzimy święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Jest to zarazem Dzień Świętości Życia Kapłańskiego. W kontekście tego dnia dziękujemy wszystkim „margaretkom”, a także osobom indywidualnym, które zaangażowały się w modlitwę za kapłanów. Wszyscy coraz lepiej rozumiemy, jak ważny jest to apostolat.

 8. W rozpoczynającym się tygodniu przypadają I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. Spowiedź w czwartek i piątek od godz. 17.00 oraz pół godziny przed porannymi Mszami św. W czwartek – Godzina Św. od 17.00. W piątek, nabożeństwo do NSPJ. W pierwszą sobotę zapraszamy na nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Matki Bożej po porannej Mszy św.

 9. W przyszłą niedzielę 7 czerwca kończy się czas Komunii św. wielkanocnej. Wszystkich, którzy jeszcze tego obowiązku nie spełnili, zachęcamy do spowiedzi i Komunii św. w ciągu tygodnia.

 10. Pragnę powiadomić drogich Parafian, że księża z dniem dzisiejszym kończą kwarantannę nałożoną przez bielski sanepid. Ponieważ wyniki badań na obecność wirusa Covid-19 okazały się minusowe, bez ryzyka i obaw możemy od poniedziałku podjąć obowiązki duszpasterskie w parafii. Dziękuję wszystkim dobrym i serdecznym osobom , które w tych dniach okazały szczególną więź z parafią i plebanią i swoją postawą wprowadzały pokój w środowiska w których żyją. Dziękujemy za modlitwy, wyrazy otuchy i dary stołu. Od poniedziałku przywracamy normalne funkcjonowanie parafii z kancelarią parafialną, wszystkimi nabożeństwami i spotkaniami formacyjnymi. Poranne Msze św. w tygodniu nadal będziemy odprawiać w głównym kościele – dopóki całkowicie nie ustąpi pandemia. W dniu dzisiejszym składkę można złożyć do wystawionych koszyków i puszki. Bóg Zapłać za wszystkie ofiary przez Was złożone, także na konto parafialne. W sposób szczególny chcę podziękować księżom z parafii Chrystusa Króla z Leszczyn: ks. proboszczowi Tomaszowi Gorczyńskiemu i ks. Wojciechowi Pal za bezinteresowną pomoc duszpasterską świadczoną przez cały czas trwania naszej kwarantanny. A także ks. Bartłomiejowi Dziedzic, który dzisiaj nas wspomaga. Dziękuję serdecznie panu Zdzisławowi, który troskliwie podjął obowiązki kościelnego i pani Danusi zastępującej pana organistę. Niech Bóg swoim błogosławieństwem Wam wynagrodzi!

 11. W poniedziałek, 1 czerwca z racji Dnia Dziecka pamiętamy w modlitwach o wszystkich dzieciach, życząc im, aby mogły rozwijać się w szczęśliwych rodzinach i w normalnych czasach.

Wszystkim życzymy błogosławionego i zdrowego tygodnia. Szczęść Boże !