II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

NIEDZIELA 03.01. 2021 roku

W pierwszą niedzielę 2021 roku pragniemy powierzyć Chrystusowi ten nowy czas. Jeszcze w klimacie Bożego Narodzenia dostrzegamy Jezusa, który przychodzi, aby nas odkupić, nadać sens naszym dniom i ukazać perspektywę wieczności, do której jesteśmy zaproszeni. W każdej Eucharystii odkrywamy na nowo miłość Boga, który staje się dla każdego z nas „wiatykiem” czyli pokarmem na drogę. Uczmy się nieustannie dostrzegać tę perspektywę wieczności, w której już uczestniczymy od dnia naszych narodzin.

LITURGICZNE OBCHODY TYGODNIA

1. W środę, 6 stycznia, przypada uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli.
2. W przyszłą niedzielę, 10 stycznia, przypada święto Chrztu Pańskiego, które kończy liturgiczny okres Bożego Narodzenia.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. W środę, 6 stycznia obchodzimy uroczystość Objawienia Pańskiego – jedno z najważniejszych świąt w roku. W tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy św., które będą sprawowane jak w każdą niedzielę. Zachęcamy do oznaczenia drzwi domów i mieszkań jako świadectwa, że mieszkają w nim chrześcijanie. Drzwi można oznaczyć literami K+M+B w nawiązaniu do przekazanych przez tradycję imion Trzech Mędrców (imiona Kacper, Melchior i Baltazar pojawiły się w drugiej połowie I tysiąclecia) lub literami C+M+B (będących skrótem łacińskiej formuły: Christus mansionem benedicat”, czyli: „Niech Chrystus błogosławi dom”; to te słowa stosowano w najstarszej tradycji dla oznaczenia drzwi domów).

  2. Rozpoczynamy dzisiaj cykl Mszy św. i spotkań kolędowych w kościele:

Spotkania będą się rozpoczynały od Mszy św. w intencji mieszkańców rejonu o godz. 8.30 i 10.00. Po Mszy św. odbędzie się spotkanie z duszpasterzami w kościele. Będzie również okazja do zadawania pytań, wypowiedzenia swoich spostrzeżeń i sugestii, jak również do indywidualnej rozmowy. Spodziewamy się, że spotkania po Mszy św. będą trwały ok. 30 minut. Po spotkaniu nastąpi przekazanie wody święconej, kredy i modlitwy błogosławieństwa domu. Dzisiaj zapraszamy mieszkańców ulicy Podgórze – godz. 8.30 i Jutrzenki godz. 10.00. Podział na rejony ma jedynie charakter organizacyjny. Jeśli zaproponowany termin nie jest odpowiedni, można wziąć udział w spotkaniu dla innego rejonu.

W Trzech Króli zapraszamy mieszkańców ulic: Lenartowicza i Karowa, godz. 8.30

i mieszkańców ulic: Tuwima, Bogusławskiego i Lelewela, godz.10.00.

W niedzielę, 10.01. na godz. 8.30 zapraszamy mieszkańców ulic: Siewna, Urodzajna, Alberti, Grasnera i Grabowskiego.

Na godzinę 10.00: mieszkańców ulic: Złotych Kłosów i Łagodna.

  1. Zachęcamy do kupowania prasy katolickiej, która znajduje się przy drzwiach kościoła. Wszystkim życzę dobrego i zdrowego tygodnia. Szczęść Boże!