PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU

29.11.2020 Roku Pańskiego

Rozpoczynamy nowy rok liturgiczny, który w Polsce będziemy przeżywać pod hasłem: Zgromadzeni na świętej Wieczerzy. Na progu adwentowego oczekiwania Kościół stawia przed nami obraz Sądu Ostatecznego, będący perspektywą naszej przyszłości. Mamy nadzieję, że będziemy potrafili kroczyć z Jezusem drogą sprawiedliwości, a poprzez pełnienie czynów miłości będzie nam dane dobrze przygotować się na Jego przyjście.

LITURGICZNE OBCHODY TYGODNIA

1. W poniedziałek, 30 listopada – święto św. Andrzeja, apostoła.
2. W czwartek, 3 grudnia – wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, kapłana.
3. W piątek, 4 grudnia – wspomnienie św. Barbary, dziewicy i męczennicy.
4. W przyszłą niedzielę, 6 grudnia – wspominamy św. Mikołaja, biskupa.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Wraz z adwentem rozpoczynają się roraty. Msza św. roratnia będzie sprawowana codziennie o godz. 18.00, a w soboty o godz. 7.00. Wszystkie dzieci zapraszamy do wzięcia udziału w tegorocznych wyjątkowych roratach. Obecność będzie można potwierdzić zbierając naklejki po każdych roratach.

 2. Ważnym czasem w adwencie są rekolekcje adwentowe. Dlatego pomimo okoliczności zewnętrznych podejmiemy wysiłek gromadzenia się na rekolekcyjnych medytacjach. Rekolekcje odbędą się w dniach 6-9 grudnia. Będzie im przewodniczył o. Grzegorz Chrapla, znany w naszej parafii kaznodzieja.

 3.  Dzisiaj także nastąpi błogosławieństwo opłatków na stół wigilijny. Opłatki są do nabycia w zakrystii i przy drzwiach wyjściowych z naszego kościoła Zachęcamy do nabywania opłatków przy świątyni na znak więzi łączącej wieczerzę wigilijną z ucztą eucharystyczną. Ofiary składane przy tej okazji są przeznaczone na utrzymanie służby kościelnej.

 4. W zakrystii są już do nabycia świąteczne świece Caritas. Ofiary z jej nabycia przeznaczone są na cele dobroczynne naszej diecezji.

 5. W przyszłą niedzielę, 6 grudnia przypada Dzień modlitw w intencji Kościoła na Wschodzie – odbędzie zbiórka ofiar do puszek po każdej Mszy św. na ten cel.

 6. W tym tygodniu przeżywamy: I-czwartek miesiąca, 3 grudnia – adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa w intencjach kapłanów i o powołania kapłańskie od godz. 17.00 połączona ze spowiedzią.

 7. W pierwszy piątek – 4 grudnia, spowiedź rano od 6.30 i wieczorem od godz. 17.00. Nabożeństwa wynagradzające NSPJ po Mszach św.

 8. W pierwszą sobotę, 5 grudnia po porannej Mszy św. nabożeństwo Pierwszo-Sobotnie.

 9. W sobotę, 5 grudnia, kapłani udadzą się z posługą sakramentalną do chorych i seniorów. Bardzo prosimy o potwierdzenie udziału w posłudze w zakrystii, lub telefonicznie. (516 338 827)

 10. Zmiana tajemnic Żywego Różańca w niedzielę, 6 grudnia po Mszy św. o godz. 6.30.

 11. Jedną z propozycji na adwent może być udział w rekolekcjach Oddanie33, które rozpoczną się w niedzielę, 29 listopada i potrwają do 31 grudnia. Zwieńczeniem będzie akt oddania się Panu Jezusowi przez Maryję 1 stycznia 2021 roku. Rekolekcje te są odprawiane indywidualnie. Na każdy z 33 dni są przygotowane materiały do indywidualnej medytacji (Słowo Boże, nauczanie Kościoła, teksty świętych i mistyków itp.) Można również korzystać z konferencji dostępnych w internecie. Płyta z konferencjami jest dołączona do dzisiejszego numeru tygodnika „Niedziela”. Inauguracji rekolekcji przewodniczyć będzie ks. abp Stanisław Gądecki w niedzielę, 29 listopada o godz. 10.00 w Katedrze Poznańskiej (transmisja w internecie). Więcej informacji na stronie: https://rozaniecdogranic.pl/. Rekolekcje można rozpocząć w dowolnym momencie, chociaż zachęca się do powiązania ich zakończenia ze świętem maryjnym. Rekolekcje są inspirowane dziełem św. Ludwika Grignon de Montfort „Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”

 12. Warto zwrócić uwagę na List ponad 200 profesorów w obronie Jana Pawła II, podpisany przez ponad 1200 profesorów i pracowników naukowych wyższych uczelni (stan z dnia 25.11.2020). Czytamy w nim m.in.: Imponująco długa lista zasług i osiągnięć Jana Pawła II jest dziś podważana i przekreślana. (…) Dla młodych ludzi, którzy urodzili się już po jego śmierci, zdeformowany, zakłamany i poniżony wizerunek papieża może stać się jedynym znanym. (…) Jan Paweł II, jak każda inna osoba, zasługuje na to, żeby mówić o nim rzetelnie. Oczerniając i odrzucając Jana Pawła II, czynimy wielką krzywdę nie jemu, ale sobie samym. Pokazujemy w ten sposób, że nie mamy szacunku dla dziejowych dokonań i najjaśniejszych kart w naszej współczesnej historii. Jeśli takie ich traktowanie nie zostanie powstrzymane, to z czasem pozostaną nam w świadomości tylko klęski i momenty hańby Rzeczpospolitej, obraz z gruntu nieprawdziwy, jednak z wszystkimi tego konsekwencjami. A z nich najpoważniejszą stanie się przekonanie następnego pokolenia, że nie ma żadnego powodu, by wspólnotę z taką przeszłością podtrzymywać. Dziękujemy za ten ważny głos wołający o rzetelność w spojrzeniu na Jana Pawła II. Obecnie mamy do czynienia z wieloma niepotwierdzonymi insynuacjami i pomówieniami. Wierzymy, że prawda zostanie wyjaśniona do końca. Na tym etapie historii groźne jest jednak to, że młodzież, która nie należy już do pokolenia JPII, otrzymuje zniekształcony wizerunek Wielkiego Papieża. Dziękujemy wszystkim, którzy w tym czasie jeszcze intensywniej zatrzymują się przed relikwiami św. Jana Pawła II umieszczonymi w naszej kaplicy. To świadectwo jest dzisiaj bardzo potrzebne.

 13. W nowym numerze tygodników: „Gość Niedzielny” i „Niedziela” znajdziemy m.in. szereg artykułów i materiałów pomocnych w przeżywaniu adwentu, a także rekolekcji Oddanie33 oraz wzmiankę o naszych uroczystościach poświęconych św. Jozafatowi.

 

Wszystkim życzymy dobrego i zdrowego tygodnia – Szczęść Boże!