NIEDZIELA 28.02.2021r.

II Niedziela Wielkiego Postu

W centrum liturgii drugiej niedzieli Wielkiego Postu Kościół stawia Jezusa, który na górze Tabor ujawnia trzem wybranym uczniom prawdę, że jest umiłowanym Synem Boga Ojca. Oni poznali prawdę o Jezusie, który ich wezwał i za którym podążyli. Niech czas postu będzie dla nas okazją nieustannego odkrywania prawdy o Tym, który na ołtarzach naszych świątyń ofiarowuje się Bogu za nas, staje się pokarmem na życie wieczne.

LITURGICZNE OBCHODY TYGODNIA

  1. W czwartek, 4 marca – święto św. Kazimierza Królewicza.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. Misje Ad gentesW II Niedzielę Wielkiego Postu w Kościele w Polsce obchodzimy Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. W tym roku towarzyszy nam hasło: „Eucharystia i Misje”, które wzbudza powołania misyjne, a nas pobudza do zaangażowania się na rzecz misji poprzez modlitwę i ofiary.

  2. Wielki Post –  Nie zapominajmy, że Wielki Post jest czasem powagi, pokuty i modlitwy. Zachęcamy do gorliwego udziału w nabożeństwach wielkopostnych:

– Droga krzyżowa: piątki o godz. 16.30 (dla dzieci) i 17.15.

– Gorzkie żale: w niedziele o godz. 17.15. z kazaniem pasyjnym ks. Marcina Gajzlera. – Medytacje Drogi krzyżowej 5 marca o godz. 17.15 poprowadzi Akcja Katolicka. Dziękujemy!

3. Nabożeństwa wynagradzająceW nadchodzącym tygodniu przeżywać będziemy pierwszy czwartek marca, w którym modlić się będziemy o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Spowiedź i adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00. W pierwszy piątek miesiąca spowiedź od godz. 16.00 z możliwością przyjęcia komunii św. po Drodze Krzyżowej dla dzieci. O godz. 18.00 Msza św. z nabożeństwem do Najśw. Serca. W sobotę po Mszy św. o godz. 7.00 nabożeństwo pierwszosobotnie wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP.

4. Nabożeństwa i spotkania Jutro, w poniedziałek 1 marca o godz. 18.00, Eucharystia i nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie. Na zakończenie nabożeństwa poświęcenie wody, soli i oleju. Przypominamy, że można przynosić swoją sól, wodę i oliwę. (Nie przynosimy olejów tylko oliwę z oliwek.) Będzie także możliwość zabrania przygotowanych przez parafię tych poświęconych rzeczy.

– We wtorki po Mszach św. odmawiamy modlitwę do św. Józefa i polecamy jego wstawiennictwu sprawy naszych rodzin. Zapraszamy szczególnie mężczyzn naszej parafii (młodzieńców, kawalerów, mężów, ojców, dziadków) na wieczorną Mszę św. za wstawiennictwem św. Józefa, abyśmy dobrze wypełniali zadania powierzone nam przez Boga.

– w środę zapraszamy na nowennę do MB Nieustającej Pomocy. Przypominamy, że intencję na środową Mszę św. o godz. 18.00 i nowennę przyjmujemy do środy wieczorem.

– zmiana Tajemnic Różańcowych w pierwszą niedzielę marca po Mszy św. o godz.6.30.

5. Odwiedziny Chorych W sobotę, 6 marca w godzinach dopołudniowych kapłani odwiedzą chorych i seniorów, którzy ze względu na trwającą pandemię dawno nie przyjmowali sakramentów św. Prosimy o zgłaszanie osób pragnących przyjąć Paja Jezusa w zakrystii lub telefonicznie

6. Odpust parafialny: Zbliża się uroczystość św. Józefa – patrona parafii. W Roku św. Józefa uroczystość ta nabiera szczególnego znaczenia. Już teraz informujemy, że centralna Msza św. odpustowa będzie odprawiona w niedzielę, 21 marca o godz. 13.00 pod przewodnictwem ks. bp. Romana. Uroczystość ta będzie połączona z centralnymi obchodami Roku Świętego Józefa w naszej diecezji. Będzie ona transmitowana przez Telewizję Polonia. Z tego względu ulegnie zmianie porządek Mszy św. Msza św. z godziny 11.30 zostanie przeniesiona na godz. 13.00. Więcej o tym wydarzeniu powiemy bezpośrednio przed odpustem

7. Wybór chrzestnych: Dzisiaj rozumiemy coraz lepiej, że potrzebne jest wzmocnienie naszej katolickiej tożsamości. Ona weryfikuje się m.in. w podejściu do udziału w sakramentach. Fundamentem życia religijnego jest sakrament chrztu świętego. Rozumiemy, że nie należy zamykać dziecku drogi do chrztu i dostępu do łaski Bożej także wtedy, kiedy wiara jego rodziców, którzy proszą o chrzest dziecka, nie jest mocna. W takiej sytuacji wielką rolę mogą spełnić rodzice chrzestni. Niestety, gdy chodzi o rodziców chrzestnych spotykamy w kancelarii parafialnej wiele nieporozumień, a chcielibyśmy ich uniknąć.

W związku z tym, że nie tak rzadko zdarzają się przypadki zgłaszania jako kandydatów na chrzestnych osób, które nie spełniają stawianych im wymagań, przypominamy, że zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego, a przede wszystkim z ideą, jaka wiąże się z funkcją chrzestnego, do przyjęcia tych zadać może być dopuszczony ten, kto:

ukończył 16 lat.

jest katolikiem, przyjął sakrament bierzmowania i prowadzi życie zgodne z wiarą, może przystąpić do Komunii św. i spowiedzi.

jest wolny od kary kanonicznej i nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

nie jest osobą żyjącą w małżeństwie niekatolickim ( cywilnym) bądź w konkubinacie.

Uprzejmie prosimy o taki wybór chrzestnych, którzy będą mogli wypełnić powierzoną im funkcję religijną.

Rozumiemy, że w niektórych rodzinach mogą być trudności ze znalezieniem odpowiednich kandydatów na rodziców chrzestnych. Przypominamy, że do chrztu nie jest wymagana obecność dwojga rodziców chrzestnych. Wystarczy wybrać jednego rodzica chrzestnego. Kościołowi bardzo zależy na tym, aby rodzice chrzestni mogli pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki (kan. 872). Z tego powodu chrzestnym stawiane są odpowiednie wymagania dotyczące ich życia wiarą.

Chrzestni w swoich parafiach miejsca zamieszkania otrzymują zaświadczenie dopuszczające ich do pełnienia funkcji chrzestnego lub chrzestnej, które przedstawiają w parafii chrztu dziecka przed celebracją chrztu św.

Niekatolicy i apostaci nie mogą pełnić funkcji chrzestnego.

8. Kwiaty do Grobu Pańskiego: W kościele zostały wystawione skarbony, gdzie można składać ofiary na wystrój i dekorację Grobu Pańskiego.

Prasa i książki: Zachęcamy do ich nabywania i czytania prasy i literatury katolickiej, która jest wyłożona przy wejściu do kościoła.

Życzymy wszystkim pięknej niedzieli i dobrego tygodnia. Szczęść Boże!