NIEDZIELA 27.03.2022r.

IV Niedziela Wielkiego Postu

„Na drogach Wielkiego Postu zatrzymujemy się w radosnej atmosferze IV niedzieli, zwanej Laetare. Jest to zatem dzień przynoszący nam ważny powód do radości, która jest przecież owocem Ducha Świętego. W tę rzeczywistość radości wchodzi Pan Jezus, który w przypowieści o synu marnotrawnym opisuje Boga Ojca – pełnego miłości, niezwykle wielkodusznego i gotowego przebaczać. W ten sposób Nauczyciel z Nazaretu określa nam bliżej, czym rzeczywiście jest miłosierdzie: jest ono bezinteresownym i wielkodusznym zwróceniem się do drugiego człowieka”.

LITURGICZNE OBCHODY TYGODNIA

  1. W sobotę, 2 kwietnia – przypada wspomnienie św. Franciszka Paoli, pustelnika.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. Wojna na Ukrainie: Nie ustajemy w modlitwie o pokój na Ukrainie oraz o nawrócenie Rosji i w gotowości do pomocy potrzebującym uchodźcom. Podtrzymujemy śpiew Suplikacji po Mszy św. i modlitwę różańcową odmawianą w kościele w tych intencjach. W miniony piątek w uroczystość Zwiastowania Pańskiego w łączności duchowej z papieżem Franciszkiem i całym Kościołem ofiarowaliśmy Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi.

2. Liturgia Triduum Paschalnego: Zbliżają się święta Wielkiej Nocy, które wymagają od nas przygotowania duchowego i liturgicznego. Zapraszamy wszystkich chętnych parafian, którzy chcieliby wziąć czynny udział w liturgii Wielkiego Tygodnia na spotkanie w czwartek po wieczornej Mszy św. w zakrystii.

3. Duchowa Adopcja: W piątek, 25 marca przeżywaliśmy Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego do której przystąpiło 55 osób. Jeśli są jeszcze chętni dołączyć do grona ludzi ratujących życie nienarodzonych dzieci, mogą to uczynić także dzisiaj. (czekamy w zakrystii)

4. Nabożeństwa wielkopostne: Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne:

– dzisiaj na Gorzkie Żale, o godz. 17.00 z kazaniem pasyjnym.

– w piątek na Drogę Krzyżową: 16.30 – dla dzieci połączoną z komunią św. pierwszo piątkową. 17.15 – dla dorosłych, 18.45 – dla młodych parafian.

5. Adoracja: W czwartek przed pierwszym piątkiem zapraszamy na Godzinę Świętą, która rozpocznie się o 17.00. (nie będzie adoracji po Mszy św. w kaplicy Matki Bożej) Spowiedź św. od godziny 17.00. Zapraszamy!

6. Nabożeństwa: W tym tygodniu przypada I-piątek i I-sobota miesiąca. W pierwszy piątek zapraszamy do spowiedzi świętej od godziny 16.00 i nabożeństwa wynagradzające Najświętszemu Sercu Jezusowemu po Mszach św. W pierwszą sobotę zapraszamy na nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Matki Bożej po porannej Mszy św. Nabożeństwo to w obliczu wojny ukraińskiej i zawierzenia Rosji nabiera szczególnego znaczenia. Gorąco zapraszamy.

7. Odwiedziny chorych: W najbliższą sobotę, 2 kwietnia kapłani udadzą się z posługą sakramentalną do naszych chorych i seniorów, którzy nie mogą przyjść do kościoła. Jest to już spowiedź i komunia św. wielkanocna, do której każdy katolik ma nie tylko prawo, ale i obowiązek jej przyjęcia. Bardzo prosimy, aby rodziny i opiekunowie zadbali o swoich podopiecznych w tym aspekcie życia. Prosimy chorych zgłaszać w zakrystii lub telefonicznie.

8. Kwiaty do Grobu Pańskiego: W kościele są wystawione skarbony, gdzie można składać ofiary na wystrój i dekorację Grobu Pańskiego

9. Służył parafii: W minionym tygodniu odbył się pogrzeb śp. Eugeniusza Łobozy – pierwszego kościelnego w naszej parafii, a wcześniej Ośrodka Duszpasterskiego. Służył naszej wspólnocie bardzo gorliwie i z oddaniem, od początku od lat 70-tych do roku 1988. Wdzięczni za tę posługę, pamiętajmy o śp. Eugeniuszu w naszych modlitwach.

10. Parafialna Rada Duszpasterska: W pierwsze niedziele marca odbyły się wybory do Rady Parafialnej, która zgodnie z Prawem Kanonicznym stanowi ciało doradcze, którego celem jest świadczenie pomocy proboszczowi jako własnemu pasterzowi parafii w prowadzeniu działalności duszpasterskiej na terenie parafii. (Kan. 536 KPK) Zgodnie ze statutem obowiązującym w naszej diecezji z pośród 10 kandydatów do Rady weszło 5 osób, które uzyskały największą ilość głosów. Pozostali członkowie to osoby z urzędu i mianowani przez proboszcza. Oto skład aktualnej Parafialnej Rady Duszpasterskiej w parafii św. Józefa na osiedlu Złote Łany:

– ks. Stanisław Wójcik – proboszcz

Z urzędu księża pracujący w parafii:

– ks. Mirosław Kareta

– ks. Marcin Hałas

– ks. Jakub Krupa

– ks. Krzysztof Kurnik

Z wyboru i mianowania:

– pani Irena Frydel

– pani Małgorzata Klinot

– pani Danuta Lenik

– pani Grażyna Nalepa

– pani Urszula Rogólska

– pani Bożena Siuda

– pani Wanda Urbańczyk

– pan Mariusz Adaszyński

– pan Zdzisław Dudek

– pan Marek Janik

– pan Stanisław Gońciarczyk

– pan Adam Kwoczyński

– pan Adam Ponikiewski

Na wszystkich kandydatów oddano 314 głosów. Najwięcej głosów otrzymał pan Mariusz Adaszyński – 73. Gratulujemy! Zaprzysiężenie Rady odbędzie się we wtorek, 29 marca po Wieczornej Mszy św. W razie niemożności uczestniczenia, zaprzysiężenie odbędzie się na pierwszym spotkaniu Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Termin pierwszego spotkania ustalimy we wtorek. Całej Radzie serdecznie gratulujemy, zaś wszystkich parafian proszę o modlitwę w intencjach naszych przedstawicieli, aby światło Ducha Świętego pozwalało im jak najlepiej służyć Kościołowi.

Prasa i książki: Jak zawsze zachęcamy do czytania i rozważania Słowa Bożego oraz lektury książek i prasy katolickiej, która jest wyłożona przy wejściu do kościoła. Tam także oraz w zakrystii można nabyć baranki paschalne i paschaliki. Dzieło pomocy Caritas dla ubogich i najbardziej potrzebujących pomocy. (10 zł)

Życzymy wszystkim pięknej niedzieli i dobrego spokojnego tygodnia. Szczęść Boże!