NIEDZIELA 25.04.2021r.

IV Niedziela Wielkanocna

Dziś 4 niedziela wielkanocna, nazywana Niedzielą Dobrego Pasterza. Rozpoczynamy Tydzień modlitw o powołania do służby w Kościele.

LITURGICZNE OBCHODY TYGODNIA

1. W czwartek, 29 kwietnia – święto św. Katarzyny Sieneńskiej.
2. W sobotę, 1 maja – wspomnienie św. Józefa Robotnika.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Adoracja Najświętszego Sakramentu. Już jutro zapraszamy na godzinną adorację Najświętszego Sakramentu w ciszy, w poniedziałek, 26.04. br. po Mszy Świętej wieczornej.

 2.  Nabożeństwa majowe. Od soboty, 1 maja będą odprawiane codziennie nabożeństwa majowe o godz.17.30. Zachęcamy też do udziału w tych tradycyjnych, tak głęboko zakorzenionych w naszej pobożności maryjnej nabożeństwach. Zadbajmy
  o Jej wizerunki w naszych mieszkaniach i o przydrożne kapliczki.

 3. Wspomnienie św. Józefa. W  sobotę, 1 maja przypada wspomnienie św. Józefa, rzemieślnika. Modlimy się o Boże błogosławieństwo dla każdej ludzkiej pracy, ale pamiętamy także o tych, którzy tej pracy zostali pozbawieni w czasie trwającej pandemii.

 4. Nabożeństwo pierwszo-sobotnie. W nadchodzącym tygodniu przypada  pierwsza sobota miesiąca. Zapraszamy na nabożeństwo wynagradzające ku czci Niepokalanego Serca NMP w sobotę po Mszy św. porannej.

 5. Spowiedź i Komunia św. wielkanocna. Zachęcamy wszystkich, którzy jeszcze tego nie uczynili do skorzystania z Sakramentu Pokuty, aby móc przyjąć komunię św. wielkanocną. W tygodniu i w niedzielę spowiedź pół godziny przed każdą Mszą św.

 6. Utrzymanie parafii. Jeszcze raz bardzo dziękujemy za wszystkie ofiary i wpłaty na konto parafialne przekazane w trosce o utrzymanie kościoła i parafii. W tym czasie trwających ograniczeń w którym nie ma możliwości normalnego gromadzenia się w kościołach wykazujecie dużą wrażliwość na potrzeby wspólnoty parafialnej, pomimo, że wiele rodzin doświadcza własnych trudności i niepokojów o utrzymanie.

 7. Odwiedziny chorych. Chorych z posługą sakramentalną odwiedzimy w sobotę, 1 maja. Prosimy o ich zgłaszanie i potwierdzenie wizyt.

 8. Krzyż na oś. Langiewicza. W minionym tygodniu zostało wykonane kute ogrodzenie przy historycznym krzyżu na os. Langiewicza. Wykonane zostało jest ze stali, ocynkowane i pomalowane. Łączna długość w metrach bieżących wynosi 15 m. i składa się z 1600 elementów. Koszt to 8800zł. Dziękujemy rodzinnej firmie Kania za jego wykonanie oraz pani prezes Teresie Jasińskiej za umożliwienie korzystania z tego terenu i wsparcie materialne. Dziękujemy także darczyńcom, którzy w 1/3 pokryli koszta. Bóg Zapłać!

 9. PRZYJMOWANIE KOMUNII ŚW. Przed kilku miesiącami zwróciliśmy się z sugestią dążenia do ujednolicenia sposobu przyjmowania Komunii św. podczas liturgii w imię jedności znaku liturgicznego. Propozycja ta spotkała się z dużym zrozumieniem, a nawet aprobatą. W związku z tym, że niektóre osoby, nieliczne wprawdzie, ale zachowujące się bardzo ostentacyjnie i niegodnie, jak przystało na kościół i prawdopodobnie z poza naszej parafii, lecz z niszowych wspólnot, które zerwały jedność z Kościołem Powszechnym i wprowadzają niepokoje. A także wobec niejednolitych wypowiedzi i zachowań również osób duchownych, chcemy przywołać „Zasady dotyczące Komunii wiernych, sformułowane przez Komisję ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski, ogłoszone u początku wielkiego postu w 2021 roku. Czytamy w nich m.in.: Należy pamiętać, że „każdy wierny zawsze ma prawo według swego uznania przyjąć Komunię Świętą do ust” (nr 1). Kapłan nie może również odmówić wiernemu Komunii na rękę, jeśli nie ma zagrożenia umyślnego znieważenia Najświętszego Sakramentu (nr 2). Wierni przyjmujący Komunię Świętą na rękę są w sposób szczególny zobowiązani, aby ją spożyć w obecności szafarza (nr 3). Jest niedopuszczalne, aby przymuszać wiernych do zachowania jednej czy drugiej postawy w czasie Komunii, mogą oni bowiem przyjmować ją w postawie zarówno klęczącej, jak i stojącej. Stolica Apostolska przypomniała: „nie wolno odmawiać Komunii świętej nikomu z wiernych, tylko dlatego, że na przykład chce ją przyjąć na klęcząco lub na stojąco” (nr 4). A z instrukcji „Redemptionis sacramentum” warto przywołać: „Wierni przyjmują Komunię świętą w postawie klęczącej lub stojącej. Jeśli przystępują do niej stojąc, zaleca się, aby przed przyjęciem Najświętszego Sakramentu wykonali należny gest czci.” (nr 90). Prosimy zatem wszystkich naszych parafian o zachowanie spokoju w czasie komunii i godne przeciwstawianie się wszystkim wichrzycielom przeciw dyscyplinie oraz wrogom Kościoła.

 10. Zachęcamy do kupowania i czytania prasy katolickiej, która znajduje się przy wejściu do kościoła.

Wszystkim życzymy błogosławionego i zdrowego tygodnia. Szczęść Boże!