NIEDZIELA 24.01.2021r.

III Niedziela Zwykła

Dziś w trzecią niedzielę zwykłą Jezus wzywa ludzi do nawrócenia. Zaprasza na drogę wiary i proponuję, abyśmy poszli za Nim. Choć jesteśmy różni, każdy jest inny, to jednak łączy nas taka sama odpowiedz na wezwanie Pana: Słuchanie Słowa Bożego i przeżywanie Eucharystii.

Trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Tematem są słowa zaczerpnięte z Ewangelii wg św. Jana : „ Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc”. (por. J 15,5-9)

LITURGICZNE OBCHODY TYGODNIA

1. W poniedziałek, 25 stycznia – święto Nawrócenia św. Pawła.
2. We wtorek, 26 stycznia – wspomnienie św. biskupów Tymoteusza i Tytusa.
3. W czwartek, 28 stycznia – wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, kapłana i dra Kościoła.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. Dzisiaj w niedzielę, 24 stycznia wraz z Kościołem powszechnym obchodzimy już po raz drugi Niedzielę Słowa Bożego. Chcemy usłyszeć zachętę do codziennej lektury i medytacji Słowa Bożego, które otrzymujemy m.in. przez lekturę Pisma świętego.

  2. Diecezja nasza dzisiejszą niedzielę, 24 stycznia ogłosiła Dniem solidarności z Chorwacją”. W grudniu 2020 r. Chorwację nawiedziło najsilniejsze od 140 lat trzęsienie ziemi. W dzisiejszą niedzielę modlimy się za poszkodowanych, a po każdej Mszy św. odbędzie zbiórka ofiar do skarbony przeznaczonych na pomoc dotkniętych kataklizmem Chorwatom.

  3. W przyszłą niedzielę, 31 stycznia, (a nie 24.01. br, jak wcześniej było zapowiadane) po wieczornej Mszy św. odbędzie się Organowy Wieczór Kolędowy. Wykonawcami będą ks. Krzysztof Kurnik, profesorowie i uczniowie Diecezjalnego Studium Organistowskiego. W repertuarze najważniejsze utwory muzyki organowej związane z okresem Bożego Narodzenia i wspólny śpiew kolęd. Na wieczornej Mszy św. służbę podejmą kantorzy i Schola Gregoriańska DSMK z Bielska-Białej z ks. Krzysztofem Borowcem, która wykona części stałe Mszy św. po łacinie.

  4. Dobiegła końca tzw. „wizyta duszpasterska”. Odbywała się w dwóch etapach: odwiedziny rodzin, które zaprosiły duszpasterzy, oraz spotkania wspólne w kościele. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tym wydarzeniu. Uwagę zwraca nie tylko liczna obecność, ale również zaangażowanie w życie Kościoła, co wyraziło się m.in. w wypowiadanych refleksjach czy pytaniach. Bogu dziękujemy za dobro, które się dokonało i w rodzinach, i w duszpasterzach. Bóg zapłać za ofiary złożone podczas spotkań. Bóg zapłać również wszystkim, którzy złożyli swoją ofiarę, chociaż sami nie mogli wziąć udziału w spotkaniach kolędowych.

  5. Życzymy wszystkim pięknej niedzieli i dobrego tygodnia i zachęcamy do czytania prasy katolickiej, która znajduje się przy wyjściu z kościoła. Szczęść Boże!