UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

22. 11. 2020 Roku Pańskiego

W ostatnią niedzielę roku liturgicznego przypada Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Syn Boży zstąpił na ziemię, by założyć Królestwo Boże mające charakter powszechny, obejmujące wszystkie ludy i narody. Konając na drzewie krzyża objął swoimi ramionami każdego człowieka. Wszyscy, bez wyjątku, otrzymaliśmy zadatek życia wiecznego w Jego królestwie. Niech uczestnictwo w Eucharystii jeszcze bardziej umocni nas na drodze wiary prowadzącej do uznania, że Jezus Chrystus jest jedynym Królem Wszechświata.

LITURGICZNE OBCHODY TYGODNIA

1. We wtorek, 24 listopada – wspominamy św. męczenników wietnamskich Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy.
2. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy okres adwentu i nowy rok liturgiczny.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. Wyprzedzając czas już dziś zapraszamy na roraty w czasie adwentu. Odprawiać je będziemy codziennie o godz. 18.00 a w soboty o godz. 7.00. Zaproszenie kierujemy do wszystkich, ale w sposób szczególny do dzieci. Rodziców i dziadków zachęcamy do przyjścia z dziećmi, zachowując oczywiście rygory sanitarne.

  2. Zwyczajem naszej parafii było:, że w połowie listopada służba kościelna – organista i kościelny, udawała się do mieszkańców osiedla z opłatkami wigilijnymi. W tym roku z powodu pandemii nie będą mogli tego uczynić. Proponujemy jednak i zachęcamy jednocześnie, aby nabywać opłatki poświęcone w parafii. Ofiary z tej okazji składane, będą przeznaczone, (wzorem lat poprzednich) na utrzymanie funkcji kościelnego i organisty w naszym kościele. Od dziś będziemy mogli je już nabywać.

  3. Przypominamy, że w dalszym ciągu w kościele może przebywać ograniczona liczba osób (1 osoba / 15 m2). Zachęcamy do wykorzystania całej przestrzeni kościoła. Przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz zachowaniu odpowiedniej odległości w podchodzeniu do komunii św. Na czas zwiększonych obostrzeń powróciliśmy do bezpośredniej internetowej transmisji Mszy św. z naszego kościoła. Zapraszamy wszystkich, którzy muszą pozostać w domach do korzystania z niej. Transmisja nabożeństw jest dostępna na naszej stronie internetowej.

  4. Do końca listopada nabożeństwo wypominkowe za zmarłych odprawiane jest codziennie przed Mszami św. o godz. 6.45 i 17.30. Przypominamy o możliwości uzyskania odpustu dla zmarłych do końca listopada.

  5. Przypominamy również o zgłaszaniu ewentualnych korekt w nazwiskach na wywieszonych w gablocie wypominkach rocznych, tak by od pierwszej niedzieli grudnia móc się za tych zmarłych modlić podczas niedzielnych wypominków.

  6. Zachęcamy do korzystania z prasy katolickiej, która znajduje się w przedsionkach kościoła.

 

Wszystkim życzymy błogosławionego i zdrowego tygodnia. Szczęść Boże!