NIEDZIELA 21.03.2021r.

V Niedziela Wielkiego Postu

Dziś 5. niedziela wielkiego postu. Na drodze wielkopostnej pokuty jesteśmy wezwani, aby doświadczyć mocy Bożego przebaczenia i pojednania. W duchu nadziei zawierzmy Bogu, jeden z wymiarów kroczenia drogami wielkopostnego nawrócenia.

Dla naszej parafii dzisiejsza niedziele jest wyjątkowa, ponieważ o godz. 13.00 pod przewodnictwem ks. bp. Romana ordynariusza diecezji Bielsko-Żywieckiej zostanie odprawiona Msza św. ku czci św. Józefa. W ten sposób diecezja nasza pragnie uczcić Oblubieńca NMP oraz wpisać się obchody Roku Świętego Józefa przeżywane w całym Kościele Powszechnym. Uroczystość ta będzie transmitowana przez TV Polonia. Udział w niej wezmą (ze względów sanitarnych) tylko zaproszone osoby. Zachęcamy do duchowej łączności przez łącza telewizyjne.

LITURGICZNE OBCHODY TYGODNIA

1. W czwartek, 25 marca – uroczystość Zwiastowania Pańskiego.
2. W przyszłą niedzielę, 28 marca – przypada Niedziela Palmowa, czyli Niedziela Męki Pańskiej.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. Od dzisiejszej, piątej niedzieli Wielkiego Postu zmienia się charakter Wielkiego Postu. Cały czas towarzyszyło nam wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty, skorzystania z łaski przebaczenia, którą miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć. Teraz Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. Od dziś w kościele zasłaniamy wszystkie krzyże. Skupimy się na rozważaniu Męki Pańskiej, stąd jeszcze większa zachęta do udziału (także przez Internet) w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali.

  2. Gorzkie Żale: Dzisiaj o godz. 17.15. z kazaniem pasyjnym ks. Marcina

Droga Krzyżowa: W piątek o godz. 16.30 – dla dzieci i o godz. 17.15 dla dorosłych. Medytację poprowadzi wspólnota „Wiara –Światło”. Bóg zapłać!

3. Dzień Świętości Życia: W czwartek, 25 marca, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego obchodzimy Dzień Świętości Życia. Na Mszy św. o godzinie 18.00 przyjmiemy przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Wydarzenie to jest poprzedzone Tygodniem Modlitw o Ochronę Życia. Osoby, które ze względów bezpieczeństwa sanitarnego nie będą mogły uczestniczyć w Mszy św. w kościele, zachęcamy do łączności duchowej i poprzez transmisję internetową.

4. Niedziela Palmowa: Przyszła niedziela, 28 marca, jest Niedzielą Męki Pańskiej – Niedzielą Palmową. Uroczyste poświęcenie palm o godz. 10.00. Na pozostałych Mszach św. palmy także będą święcone.

5. Odwiedziny Chorych: W najbliższą sobotę, 27 marca, kapłani udadzą się z posługą sakramentalną do wszystkich chorych i pragnących przyjąć wielkanocną komunię św. Prosimy o zgłaszanie się telefoniczne lub w zakrystii.

6. Baranki paschalne: W zakrystii i przy wejściu do kościoła są wyłożone symbole Wielkanocy – baranki paschalne. Złożone ofiary będą przeznaczone dla potrzebujących w ramach pomocy Caritas w naszej diecezji i parafii.

7. Kwiaty do Grobu Pańskiego: W kościele są wystawione skarbony, gdzie można składać ofiary na wystrój i dekorację Grobu Pańskiego.

8. Składka dzisiejszej – III niedzieli, miesiąca przeznaczona jest na cele parafialne. Bóg zapłać!

Prasa i książki: Jak zawsze zachęcamy do czytania i rozważania Słowa Bożego oraz lektury książek i prasy katolickiej, która jest wyłożona przy wejściu do kościoła. Dzisiaj także zwracamy uwagę na „Gościa Extra” pt. „Cień Ojca” w cenie 9 zł. (bardzo dobry i ciekawy materiał poświęcony św. Józefowi).

Życzymy wszystkim pięknej niedzieli i dobrego tygodnia. Szczęść Boże!