NIEDZIELA 19. 01.2020 r.

II NIEDZIELA ZWYKŁA

Dziś przypada druga niedziela w ciągu roku.

Jan Chrzciciel wskazuje nam na Jezusa mówiąc: Oto Baranek Boży, który głodzi grzechy świata. To zdanie powtarzamy w każdej Mszy św., która urzeczywistnia ofiarę prawdziwego Baranka Paschalnego. Uwielbiajmy Syna Bożego obecnego w znakach świętej liturgii i prośmy Boga o miłosierdzie.

LITURGICZNE OBCHODY TYGODNIA

1. We wtorek, 21 stycznia – wspomnienie św. Agnieszki , dziewicy.
2. W piątek, 24 stycznia – wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa.
3. W sobotę, 25 stycznia – święto Nawrócenia św. Pawła, apostoła.
4. W sobotę, 26 stycznia – wspomnienie św. biskupów Tymoteusza i Tytusa.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W modlitwie trzeba nam prosić o pogłębienie jedności nie tylko pomiędzy różnymi wyznaniami chrześcijańskimi, ale również o jedność wewnątrz wspólnoty Kościoła; o pogłębienie jedności między różnymi wspólnotami kościelnymi, a także o jedność w rodzinach.
2. W przyszłą sobotę, 25 stycznia odbędzie się spotkanie opłatkowe – w duchu jedności parafialnej – wszystkich grup działających przy naszej parafii. Początek spotkania o godzinie 15.00 koronką do Miłosierdzia Bożego.
3. Dzisiaj, w trzecią niedzielę miesiąca, składka niedzielna przeznaczona będzie na cele inwestycyjne w naszej parafii, a szczególnie na spłatę III, ostatniej raty za malowanie wnętrza kościoła. Bóg zapłać za wszystkie ofiary złożone na ten cel.
4. Nadal trwa czas  wizyty duszpasterskiej. Dziękujemy wszystkim, którzy dotychczas przyjęli kapłana w swoim domu. Dziękujemy również za życzliwość, z którą się spotykamy. Wizyta duszpasterska rozpoczyna się w dni powszednie i w niedzielę o godz. 14.00, natomiast w sobotę o godz. 9.00. Woda święcona znajduje się w przedsionku kościoła i zakrystii.
5. Rodziny, które chciałyby przeżyć spotkanie duszpasterskie w swoim domu, a nie mogły tego uczynić w wyznaczonym czasie, mogą to uczynić w piątek, 31 stycznia w ramach tzw. kolędy dodatkowej. Zgłoszenia przyjmowane są w zakrystii lub telefonicznie : 516 338 827. Plan kolędy wywieszony jest w gablotach i naszej stronie internetowej.
6. Ksiądz Wojciech Kościelniak, misjonarz z Tanzanii, który gościł w naszej parafii 1 stycznia br.; modlił się z nami, głosił kazania i prosił nas o pomoc, przesyła gorące podziękowania za naszą postawę pełną aprobaty dla tego co robi w Kościele Chrystusowym w Tanzanii. Jego treść można znaleźć tutaj.