XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

18. 10. 2020 Roku Pańskiego

Dziś przypada dwudziesta dziewiąta niedziela w ciągu roku. W dzisiejszą niedzielę, obchodzimy 94. Światowy Dzień Misyjny, zwany popularnie Niedzielą Misyjną, będący dniem solidarności w modlitwie i pomocy materialnej misjom. Dzień ten w Polsce rozpoczyna Tydzień Misyjny. Odbędzie się on pod hasłem „Oto ja, poślij mnie”. Tak właśnie papież Franciszek zatytułował tegoroczne orędzie na Światowy Dzień Misyjny.

LITURGICZNE OBCHODY TYGODNIA

1. We wtorek, 20 października – wspomnienie św. Jana Kantego, kapłana.
2. W czwartek, 22 października – wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża.
3. W piątek, 23 października – wspomnienie św. Józefa Bilczewskiego, biskupa.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. Nabożeństwa różańcowe odprawiamy codziennie na godzinę 17.15.

  2.  Zapraszamy wszystkich oazowiczów na obchody 40-lecia Oazy młodzieżowej w naszej parafii, w dzisiejszą niedzielę na godzinę 14.30. Z powodu zaistniałej sytuacji sanitarnej nasze świętowanie zostanie ograniczone do sprawowania uroczystej Mszy św. z kazaniem ks. Józefa Walusiaka.

  3. W związku z sytuacją epidemiczną do odwołania nie organizujemy w parafii spotkań formacyjnych i duszpasterskich dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zostało także odwołane bierzmowanie młodzieży, które miało się odbyć 26. 10. br. Bardzo prosimy o modlitwę w intencji młodzieży, której po raz drugi przesunięto przyjęcie sakramentu .

  4. Biskup Bielsko-Żywiecki udziela aż do odwołania dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej dla wszystkich wiernych Diecezji i przebywających na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Zachęcamy do uczestnictwa we Mszy świętej poprzez środki masowego przekazu oraz wspólną modlitwę w rodzinach. W sposób szczególny o skorzystanie z dyspensy prosimy osoby starsze, przewlekle chore i te, dla których infekcja stanowi wysokie ryzyko.

  5. Za dwa tygodnia rozpocznie się listopad, miesiąc poświęcony modlitwie za zmarłych. Specjalne kartki są także wyłożone przy wyjściu ze świątyni i w zakrystii. Na nich możemy wypisać imiona zmarłych, których pragniemy polecać Bożemu miłosierdziu we wspólnej modlitwie. Są trzy rodzaje blankietów: wypominki roczne, miesięczne ( w listopadzie) lub jednorazowe. Prosimy zaznaczyć godziny. Wypełnione karty będzie można składać w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

  6. Ofiara – kolekta, dzisiejszej – III niedzieli miesiąca przeznaczona jest na cele parafialne, za którą z góry dziękujemy. Bóg Zapłać!

Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej i zapoznania się z komunikatem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abpa Stanisława Gądeckiego:

 

 

KOMUNIKAT
PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI WOBEC NOWYCH OBOSTRZEŃ SANITARNYCH PODCZAS ZGROMADZEŃ RELIGIJNYCH

Wobec zwiększającej się gwałtownie liczby zakażeń koronawirusem i nowych obostrzeń sanitarnych, dotyczących udziału wiernych w zgromadzeniach religijnych – 1 osoba na 4m² w strefie żółtej i 1 osoba na 7m² w strefie czerwonej – zwracam się do wszystkich wiernych z prośbą o przyjęcie ze zrozumieniem i cierpliwością nałożonych ograniczeń.

Aktualna sytuacja epidemiczna i nałożone restrykcje są trudne dla nas wszystkich, ale musimy pamiętać, że ich celem jest troska o życie i zdrowie nasze i naszych Rodaków.

Zachęcam księży biskupów, aby – w związku z ciągłym zagrożeniem życia i zdrowia wszystkich Polaków – udzielali stosownych dyspens od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedzielę i święta nakazane, na terenie swoich diecezji. Wiernym przypominam, że skorzystanie z dyspensy oznacza, iż nieobecność na Mszy Świętej nie jest grzechem.

W tych okolicznościach niech nam towarzyszy ufna modlitwa, zwłaszcza w intencji chorych oraz tych, którzy stracili swoich najbliższych. Pamiętajmy także o tych osobach, które poświęcają swoje życie i zdrowie w służbie społecznej – za pracowników służby zdrowia, służb mundurowych, w tym wojska, policji i straży pożarnej.

Ludzi młodych, zaangażowanych w duszpasterstwa parafialne i akademickie, proszę o bezpieczną pomoc osobom starszym i potrzebującym. Nie zapominajmy o tym, że zwykła rozmowa telefoniczna może dać pociechę i nadzieję.

Niech udział w Eucharystii, spowiedź, adoracja, modlitwa Słowem Bożym, również w ciągu tygodnia – z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa sanitarnego – staną się dla nas źródłem odwagi i duchowej siły.

Matce Bożej, Różańcowej Pani, powierzam moich współbraci w biskupstwie, kapłanów i osoby życia konsekrowanego oraz wszystkich wiernych, zapewniając o duchowej bliskości i modlitwie.

Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, dnia 16 października 2020 roku

 

Wszystkim życzymy błogosławionego, zdrowego tygodnia. Szczęść Boże!