VI NIEDZIELA OKRESU ZWYKŁEGO

NIEDZIELA 13. 02. 2022 r.

Łatwo jest wartościować drugich, klasyfikować ich na dobrych i złych. Ma nam to dać lepsze samopoczucie. A przecież sąd nasz powinien iść najpierw przez nasze serce. Tam bowiem jest ukryty samowystarczalny bogacz, obywający się bez Boga. Jednakże świadomość, że Bóg jest miłosierny dla nas, czyni nas wrażliwymi na naszych bliźnich. Wtedy spotyka nas błogosławieństwo. Także błogosławieństwo Boże.

LITURGICZNE OBCHODY TYGODNIA

1. W poniedziałek, 14 lutego – przypada święto Świętych Cyryla i Metodego, patronów Europy. W tym dniu wspominamy także św. Walentego, kapłana. Na Zachodzie przyjęło się go czcić jako patrona zakochanych. Niech to będzie okazja do radości, ale także do modlitwy i podziękowania Panu Bogu za miłość, którą nas obdarzył oraz za bliskich, którzy nas kochają i których kochamy.
2. W piątek, 18 lutego – oddajemy szczególną cześć Bożemu Miłosierdziu z racji trzeciego piątku miesiąca.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. Duszpasterska Rada Parafialna: Od dzisiejszej niedzieli rozpoczynamy proces wyboru Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Kandydatów na jej członków można zgłaszać w formie pisemnej, podając imię i nazwisko kandydata (kandydatów), w miarę możliwości adres zamieszkania i jeśli to możliwe numer telefonu, wraz z krótkim uzasadnieniem kandydatury. Kartki z tak wypełnioną treścią prosimy wrzucać do specjalnych skrzynek ustawionych przy drzwiach wyjściowych z kościoła. Kandydatów możemy zgłaszać do przyszłej niedzieli, tj. 20 lutego. W niedzielę, 27 lutego zostanie przedstawiona lista kandydatów, a wybory odbędą się w pierwszą niedzielę marca, tj. 6.03. br. Bardzo prosimy i zachęcamy do żywego zainteresowania się tym aspektem życia naszej parafii, który bezpośrednio może przełożyć się na jej rozwój i duchowy wzrost. Ustępującej jutro, pierwszej w naszej wspólnocie Radzie Duszpasterskiej, jeszcze raz dziękujemy za okazywaną zawsze pomoc i współpracę. Bóg Zapłać!

  2. Pomoc Żywnościowa-Caritas: Trwa przyjmowanie wniosków do uczestnictwa w programie pomocy żywnościowej prowadzonej przez Caritas naszej diecezji i parafii. Osoby zainteresowane powinny przedłożyć w naszej parafii skierowanie, wystawione przez Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy miejscu zamieszkania. W przypadku mieszkańców naszej parafii organem wystawiającym skierowanie jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej. Zaświadczenia można składać w kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania. Prosimy także na osobnej kartce napisać swoje dane adresowe i numer telefonu.

  3. Nabożeństwa: Zapraszamy na nabożeństwa, które systematycznie są odprawiane w naszym kościele. We wtorek, ku czci Św. Józefa, naszego patrona i środę na nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. A w czwartek po wieczornej Mszy św. na adorację w ciszy w intencjach trwającego synodu i całego Kościoła.

  4. Składka Parafialna: W przyszłą, trzecią niedzielę miesiąca składka parafialna przeznaczona będzie na cele parafialne, które w miesiącach zimowych oznaczają przede wszystkim opłaty. Jak wszyscy doskonale wiemy ceny gazu i energii elektrycznej znacznie wzrosły. Swoje usługi podniosła też miejska „Terma”, która dostarcza ciepło do budynków parafialnych i częściowo do kościoła. Za zrozumienie i zaangażowanie się w materialne utrzymanie parafii z góry składamy serdeczne Bóg Zapłać!

  5. Prasa katolicka: Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej – zwłaszcza „Gościa Niedzielnego” i „Niedzieli”, która znajduje się przy wyjściu z kościoła.

  6. Wszystkim parafianom i gościom życzymy błogosławionego tygodnia. Szczęść Boże!