NIEDZIELA 12.03.2023r.

III Niedziela Wielkiego Postu

Boże, źródło wszelkiego miłosierdzia i dobroci, Ty nam wskazałeś jako lekarstwo na grzechy post, modlitwę i jałmużnę, przyjmij nasze pokorne przyznanie się do przewinień, które obciążają nasze sumienia,  i podźwignij nas w swoim miłosierdziu.

 

LITURGICZNE OBCHODY TYGODNIA

1. W piątek, 17 marca – z racji III piątku – dzień modlitw do Miłosierdzia Bożego – wspomnienie św. Patryka, biskupa.

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. Parafialne rekolekcje wielkopostne: Powrócić do Boga i siebie w Kościele Chrystusa”

Rozpoczęliśmy rekolekcje wielkopostne, które potrwają do środy, 15 marca. Serdecznie witamy ks. profesora Władysława Zuziaka z Krakowa, naszego przewodnika duchowego. Polecajmy jego posługę Duchowi Świętemu przez wstawiennictwo naszego Patrona. Szczegółowy program rekolekcji znajduje się w gablotach przykościelnych, na stronie internetowej naszej parafii i będziemy go także ogłaszać z ambony. Zwracamy uwagę, że poranna Msza św. w czasie rekolekcji będzie o godz. 8.00, a wieczorna o godz. 18.00. Rekolekcje wielkopostne zawsze są czasem ważnym dla naszego ducha – chciejmy je dobrze przeżyć. Młodzież szkół średnich i starszą także zachęcamy do skorzystania z nauk rekolekcyjnych, modlitwy przed Jezusem Eucharystycznym i spowiedzią. Zgodnie ze zwyczajem w ostatnim dniu rekolekcji będzie zbierana taca, jako wyraz wdzięczności dla rekolekcjonisty.

2. Odpust parafialny: W niedzielę, 19 marca, przed liturgiczną uroczystością św. Józefa – patrona parafii przeżywać będziemy odpust parafialny. Suma odpustowa, której przewodniczyć będzie ks. Władysław zostanie odprawiona o godz. 11.30. Serdecznie zapraszamy całą parafię do licznego udziału! W tym dniu gościć będziemy chór „Wrzos” z Głębowic, który zaśpiewa pieśni wielkopostne.

3. Nowenna do świętego Józefa, którą rozpoczęliśmy w piątek, będzie kontynuowana w tygodniu. Do szkatuły przy figurze MB Fatimskiej można składać prośby i podziękowania do naszego Patrona.

4. Nabożeństwa wielkopostne: Zapraszamy na nabożeństwa:

– dzisiaj na Gorzkie Żale, na godz. 17.00 z kazaniem pasyjnym ks. rekolekcjonisty.

– w piątek na Drogę Krzyżową: 16.30 – dla dzieci, 17.15 – dla dorosłych, 18.45 – dla młodych parafian.

5. Kancelaria parafialna: Z racji rekolekcji i odpustu, kancelaria parafialna w tym tygodniu nie będzie czynna. W ważnych sprawach, niecierpiących zwłoki prosimy o indywidualne podejście, bądź telefon. (516 338 827)

6. Adoracja: W czwartek po wieczornej Mszy św. odbędzie się adoracja w ciszy w intencji Kościoła i parafii. Zapraszamy!

7. Kwiaty do Grobu Pańskiego: W kościele są wystawione skarbony, gdzie można składać ofiary na wystrój i dekorację Grobu Pańskiego

8. Składka przyszłej III niedzieli miesiąca przeznaczona będzie na cele parafialne. Bóg zapłać!

9. Pomoc żywnościowa: Nasza parafia po raz kolejny dołączyła do programu pomocy żywnościowej koordynowanej przez Caritas Diecezjalną, z myślą o osobach doświadczających szczególnego niedostatku.  Pomocą są objęte osoby, których dochód nie przekracza 1707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 1320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Aby otrzymać bezpłatną pomoc w postaci produktów żywnościowych, należy zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej po stosowne skierowanie i dostarczyć je do kancelarii parafialnej. Osoby, które ze względu na stan zdrowia lub z innych powodów miałyby z tym trudność, prosimy o kontakt z księdzem proboszczem.

Trudności materialne dotykają coraz więcej osób. Pomoc żywnościowa może być dla nich dużym wsparciem. Prosimy nie wahać się gdy sami doświadczamy takiego niedostatku, a także o to, by w najbliższym otoczeniu zwrócić uwagę czy ktoś z naszych sąsiadów nie potrzebuje takiej formy pomocy; prosimy poinformować o niej i pomóc zgłosić w kancelarii parafialnej.

10. Kontrowersje wokół osoby św. Jana Pawła II: Trudno nam obojętnie przejść obok mających miejsce w minionym tygodniu publikacji medialnych dotyczących osoby św. Jana Pawła II, wcześniej abpa Karola Wojtyły. Poniżej publikujemy niektóre komentarze przedstawicieli Kościoła.

Komunikat Rzecznika KEP: W związku z wyemitowanym 6 marca 2023 r. reportażem red. Marcina Gutowskiego z cyklu „Bielmo” dotyczącym działań kard. Karola Wojtyły z okresu, gdy był metropolitą krakowskim, poprosiłem o kompetentny komentarz o. Adama Żaka SJ oraz ks. Piotra Studnickiego, czyli osoby reprezentujące właściwe instytucje podległe Konferencji Episkopatu Polski odpowiedzialne za budowany przez Kościół w Polsce system ochrony małoletnich i bezbronnych oraz pomoc pokrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym. Poniżej publikuję przesłany tekst komentarza.

Leszek Gęsiak SJ, Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski

Komentarz o. Adama Żaka i ks. Piotra Studnickiego: Pytania dziennikarzy zastały nas podczas trzydniowego szkolenia dla księży i sióstr zakonnych towarzyszących osobom skrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym, które poświęcone jest zagadnieniu nadużyć w sferze duchowej.

Kolejny odcinek cyklu dokumentalnego „Bielmo” red. Marcina Gutowskiego prezentuje przypadki przestępstw wykorzystywania seksualnego popełnionych przez duchownych, z którymi konfrontował się metropolita krakowski Karol Wojtyła.

Dwie z zaprezentowanych spraw – ks. Surgenta i ks. Loranca – znane były już od kilku miesięcy opinii publicznej dzięki pracy dziennikarskiej red. Tomasza Krzyżaka i Piotra Litki, która oparta była w głównej mierze o analizę akt państwowych postępowań karnych dostępnych w archiwach IPN-u. Ustalenia te były już szeroko komentowane.

Trzecia z nich – sprawa ks. Sadusia – została zaprezentowana nie na podstawie dochodzenia prokuratorskiego lub sądowego, ale akt służb bezpieczeństwa PRL-u. Na podstawie źródeł zaprezentowanych w filmie nie sposób ustalić kwalifikacji czynów przypisywanych ks. Sadusiowi. Warto pamiętać, że zgodnie z ówczesnym prawem kanonicznym, bezwzględną ochroną były objęte osoby poniżej 16 roku życia, a nie jak obecnie – od roku 2001 – poniżej 18 roku życia.

Dziś bez wątpienia mamy o wiele większą społeczną świadomość skutków wykorzystania seksualnego, a w Kościele wypracowane procedury oraz sposoby reagowania i pomocy. Wszystkim osobom, które przed laty zostały w ten sposób skrzywdzone przez duchownych, a do dziś noszą skutki doświadczonego zła, jako Kościół zapewniamy przyjęcie, wysłuchanie i wsparcie. Szczegółowe informacje na stronie zgloskrzywde.pl.

Natomiast ustalenie roli oraz sprawiedliwa ocena decyzji i działań ordynariusza archidiecezji krakowskiej Karola Wojtyły, a także uczciwe wyjaśnienie zarzutów wobec kard. Adama Sapiehy, wymaga dalszych badań archiwalnych.

o. Adam Żak SJ, koordynator KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży

ks. Piotr Studnicki, kierownik biura Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży

Oświadczenie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w związku z publikacjami dotyczącymi Metropolity Krakowskiego kard. Karola Wojtyły: Święty Jan Paweł II to jeden z najwybitniejszych papieży i największych Polaków. Jego papieskie przepowiadanie, apostolskie wizyty, a także wysiłki dyplomatyczne przyczyniły się do wzrostu duchowego milionów ludzi na całym świecie. Dla nich Papież Polak był i pozostaje moralnym punktem odniesienia, nauczycielem wiary, a także orędownikiem w niebie.

W tym świetle szokujące są próby zdyskredytowania jego osoby i dzieła, podejmowane pod pozorem troski o prawdę i dobro. Autorzy tych dyskredytujących głosów podjęli się oceny Karola Wojtyły w sposób stronniczy, często ahistoryczny, bez znajomości kontekstu, bezkrytycznie uznając tworzone przez Służby Bezpieczeństwa dokumenty za wiarygodne źródła. Nie wzięli przy tym pod uwagę istniejących raportów i opracowań, które rzetelnie ukazują jego słowa i czyny. Członkowie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski już raz podkreślili (18 listopada 2022 roku), że medialny atak na kard. Karola Wojtyłę, a następnie Papieża Polaka i jego pontyfikat ma swoje głębsze przyczyny.

Chciałbym w tym miejscu wyrazić moje serdeczne podziękowanie tym wszystkim, którzy w ostatnim czasie bronią dziedzictwa i osoby św. Jana Pawła II, który m.in. przyczynił się do wyzwolenia Polski i innych państw spod sowieckiego komunizmu.

To właśnie poczynając od decyzji Jana Pawła II, Kościół podjął zdecydowany wysiłek powołania struktur i opracowania jednoznacznych procedur, by zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży, należycie ukarać winnych przestępstw seksualnych, a przede wszystkim wspomóc osoby skrzywdzone. Wydając dokument Sacramentorum sanctitatis tutela dla całego Kościoła, który uznaje krzywdę wyrządzoną dziecku w sferze seksualnej za jedno z najcięższych przestępstw, Jan Paweł II zobowiązał wszystkie episkopaty świata do wprowadzenia szczegółowych norm postępowania w takich przypadkach. Była to decyzja ze wszech miar bezprecedensowa i przełomowa.

Obrona świętości i wielkości Jana Pawła II nie oznacza, oczywiście, twierdzenia, że nie mógł on popełniać błędów. Bycie pasterzem Kościoła w czasach podziału Europy na Zachód i blok sowiecki oznaczało konieczność mierzenia się z niełatwymi wyzwaniami. Trzeba też być świadomym tego, że w tamtym okresie obowiązywały, nie tylko w Polsce, inne niż dzisiaj prawa, inna była świadomość społeczna i zwyczajowe sposoby rozwiązywania problemów.

Wzywam zatem wszystkich ludzi dobrej woli, by nie niszczyć wspólnego dobra, a do takiego należy niewątpliwie dziedzictwo Jana Pawła II. Polacy winni pamiętać o błogosławieństwie, jakie Opatrzność dała nam za sprawą tego Papieża.

Warszawa, 9 marca 2023 roku

abp Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.