Drodzy Bracia i Siostry,

Nieczęsto zdarza się, by Uroczystość Wszystkich Świętych przypadała w niedzielę. Jednak zupełnie wyjątkowe jest to, że tego roku w tę uroczystość cmentarze pozostaną zamknięte. W takich okolicznościach słyszymy dziś słowa Konstytucji – nie Rzeczpospolitej czy Unii Europejskiej, ale zasady życia Królestwa Bożego. Początek Kazania na Górze uchodzi bowiem za tekst zawierający podstawowe wskazania dotyczące tego, jakie ma mieć pragnienia i wartości każdy, kto wierzy w Jezusa i pragnie żyć według Ewangelii.

1. Żyjemy w czasach lęku i niepokoju

Zwracam się do Was w tym trudnym czasie, gdy wielu z Was przeżywa lęk o zdrowie i życie, własne i bliskich. Wielu obawia się o swoją pracę i utrzymanie. Jesteśmy zmęczeni rożnego rodzaju obostrzeniami, ograniczeniami, kwarantanną bliskich i zdalnym nauczaniem. Wciąż uczymy się żyć jak najlepiej z epidemią, której końca nie widać. Korzystajmy ze sprawdzonej, najlepszej dostępnej nam wiedzy epidemiologicznej i ofiarnej pracy służb medycznych i pracowników Sanepidu. Coraz bardziej widać, że ich siły fizyczne i psychiczne są na skraju wytrzymałości. Nieraz musimy uznać fakt ograniczonych środków i braków w personelu. Potrzeba nam cierpliwości i wyrozumiałości.  Na pewno ratownicy medyczni, lekarze i pielęgniarki, pracownicy laboratoriów potrzebują naszej modlitwy i okazania wdzięczności. Wobec wciąż rosnących potrzeb módlmy się o nowe osoby, które by chciały dołączyć do tych, którzy dotąd ofiarnie służą chorym i umierającym.

Jako wierzący pytamy, dlaczego nas to spotyka, ale przede wszystkim stawiamy pytanie o to, jaki jest sens tych wydarzeń i jakie zamiary ma Bóg wobec naszego pokolenia. Stajemy bowiem wobec wyzwań, których nie mogliśmy przewidywać rok temu. Na pewno też na wiele spraw już patrzymy inaczej. Czas wielowymiarowego kryzysu sprawia, że nasze postawy się polaryzują. Wielu nie potrafi znieść całej sytuacji, inni reagują gniewem, szukając winnych, wrogów czy kozła ofiarnego. Łatwo dziś budzą się w ludziach demony, nietrudno też, niestety, wykorzystać ujawniające się emocje.

2. Jako dzieci Boże chcemy dołączyć do Wszystkich Świętych

W Uroczystość Wszystkich Świętych nie tyle zwracamy uwagę na zmarłych, ale na świętych – tych znanych z imienia świętych i błogosławionych, ale także wszystkich, którzy osiągnęli cel swojego życia i są na zawsze z Bogiem. Dzisiejsze ograniczenia w dostępie do cmentarzy i grobów naszych bliskich mogą nam pomóc, by zwrócić uwagę na wszystkich świętych. Chrystus obecny w Eucharystii łączy dwa światy: nas, przychodzących z tego świata, z tymi, którzy są zjednoczeni na zawsze z Panem. Dzisiejsze czytanie z Apokalipsy przypomina nam, że dzieje świata toczą się według zamiarów Tego, którego nazywamy Panem dziejów. W dramatycznych wydarzeniach dotykających niemal całą ludzkość znajdujemy dziś umocnienie płynące z Księgi, która wielokrotnie już w burzliwych dziejach świata niosła pocieszenie i nadzieję dla wierzących. Wołajmy za zniecierpliwionymi i nie mogącymi się doczekać Bożej odpowiedzi na modlitwy: „Przyjdź, Panie Jezu!” (Ap 22, 20). Według słów Pierwszego Listu św. Jana żyjmy pewnością, że już jesteśmy dziećmi Bożymi, a najważniejsze jest przed nami – byśmy na końcu życia nie tylko „byli do Niego podobni”, ale także „ujrzeli Go takim, jakim jest” (1J 3, 2).

3. Potrzeba wiele modlitwy

Na nasze lęki i niepokoje potrzeba nam wiele modlitwy. Modlitwy o przemianę serc, które skłonne będą bardziej wybaczać niż szukać zemsty. O szczere i wspaniałomyślne szukanie sposobów rozwiązywania kolejnych problemów. O ofiarne wsparcie dla bezbronnych i pozostających w trudnej sytuacji.

W tym miejscu dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, że nie doszło do zakłócenia nabożeństw, a także tym, którzy wręcz bronili dostępu do świątyń i zapewniali spokój starszym osobom, bojącym się wyjść na ulicę. Dziękuję wszystkim służbom oraz różnym grupom mężczyzn za gotowość ochrony miejsc, które we wszystkich religiach i kulturach są nienaruszalne. Dziękuję także tym, którzy zgłaszali taką gotowość, a nie mieli sposobności do wykazania swojej troski.

Zachęcam do udziału w modlitwie, do której wzywa Rada Stała Episkopatu Polski. Powróćmy do gorliwej modlitwy w naszych kościołach i domach o godz. 20:30, korzystając z transmisji internetowej, radiowej czy telewizyjnej. Dowiedzmy się o modlitwie w naszej parafii czy innej świątyni. Z kurii w Bielsku-Białej wznawiamy codzienną transmisję modlitwy różańcowej o godz. 20:30, począwszy od dnia Wszystkich Świętych.

Warto podejmować wszelkie inicjatywy parafialne, lokalne czy ogólnopolskie, w których modlimy się o najlepiej pojęte dobro naszej Ojczyzny, w różnych naszych potrzebach i o przezwyciężenie epidemii.

Na ten czas, w którym mamy zdać sprawę z naszej wiary, miłości Boga i bliźniego oraz odpowiedzialności obywatelskiej przyjmijcie błogosławieństwo. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, †Ojciec i †Syn, i †Duch Święty. Amen.

 

Roman PINDEL
Biskup Bielsko-Żywiecki 

Bielsko-Biała, 26 czerwca 2020 r.
L.dz. 1477/2020